Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking regio Friesland voor duurzame energie

Er wordt steeds meer wind- en zonne-energie opgewekt. TenneT zorgt ervoor dat deze energie via hoogspanningslijnen en -kabels wordt getransporteerd naar huishoudens en bedrijven. Ons hoogspanningsnet moet op de toename van duurzame energie worden voorbereid, zodat we kunnen blijven rekenen op een 99,9999% leveringszekerheid.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslan kunnen worden aangesloten op het net.

Wat

  • Aanleg 110 kV-verbinding Marnezijl-Oudehaske (langs de A7). De 110 kV-verbinding wordt  ondergrond aangelegd. Start in 2019.
  • Aanpassen hoogspanningsstation Oudehaske (Heerenveen). Vanaf 2019.
  • 110 kV-station Westelijk Friesland.
    In de nabijheid van het bestaande hoogspanningsstation Marnezijl (Bolsward) wil TenneT een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen om de stroom opgewekt door het toekomstige windpark Fryslan te kunnen afvoeren, alsmede van mogelijk nieuwe initiatieven. De procedure start begin 2019.

Wanneer

  • Januari 2019: Start procedures voor station Westelijk Friesland
  • 2020: Vasstellen inpassingsplan
  • Einde 2021: Voorziene ingebruikname
  • Eerste kwartaal 2019: Start werkzaamheden kabelverbinding Marnezijl-Oudehaske.
  • Einde 2020: Kabelverbinding en uitbreiding hoogspanningsstation Oudehaske gereed

Nieuws

Ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Marnezijl-Oudehaske

De aanlegwerkzaamheden van de kabelverbinding langs de A7 starten einde 2018. De verbinding is, tegelijk met de aanpassingen aan hoogspanningsstation Oudehaske, in 2020 klaar voor ingebruikname.

Lees meer over inpassingsplan, besluiten.

 

110 kV-hoogspanningsstation Westelijk Friesland

TenneT gaat een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen om duurzame initiatieven zoals het windpark Fryslan aan te sluiten en de opgewekte elektriciteit te kunnen doorschakelen naar het elektriciteitsnet. De precieze locatie is in studie.

Inpassingsplan

De minister van EZK stelt samen met de minister van BZK een rijksinpassingsplan op voor het station. Onderdeel van de procedure is een milieueffectrapportage waarin mogelijke stationslocaties worden afgewogen.

Notitie reikwijdte en detailniveau

Voorafgaand aan het m.e.r. publiceert EZK een notitie 'Reikwijdte en Detailniveau'. Deze notitie ligt ter inzage <>. Belanghebbenden kunnen een zienswijze op de notitie indienen, die de minister mee moet wegen bij de vaststelling van de notitie. 

Op basis van technische, ruimtelijke en omgevingsuitgangspunten is een zoekgebied bepaald voor stationslocaties: een zone rondom de A7 vanaf de kop van de Afsluitdijk tot aan Bolsward. In de 'notitie Reikwijdte en detailniveau' staan de stappen beschreven die uiteindelijk leiden tot een locatie voor het nieuwe station. 

Meer informatie

Downloads

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, PDF, 18-05-16)

Wat gebeurt er op mijn land Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Locatie van dit project