Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Eemshaven voor duurzame energie

Er worden steeds meer wind- en zonneparken voor de opwekking van duurzame energie gebouwd. TenneT zorgt dat deze energie via hoogspanningslijnen en -kabels wordt getransporteerd naar huishoudens en bedrijven. Ons hoogspanningsnet moet op de toename van duurzame energie worden voorbereid, zodat we kunnen blijven rekenen op 99,99% leveringszekerheid.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Eemshaven robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - met name voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid.

Wat

Er wordt een 110 kV-hoogspanningsstation Eemshaven-Midden gebouwd. Dit station krijgt een nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbinding met het bestaande 110/220 kV-hoogspanningsstation Robbenplaat. De capaciteit van dit hoogspanningsstation wordt uitgebreid waarvoor twee nieuwe 110/220 kV-transformatoren geplaatst en twee nieuwe transformatorvelden gerealiseerd worden.

Wanneer

    • Eind 2018: Start werkzaamheden voor aanleg ondergrondse kabel, uitbreiding station Robbenplaat en nieuwbouw station Eemshaven-Midden.
    • Februari 2019: Storten betonvloer voor hoogspanningsstation.
    • Medio 2020: Kabelverbinding gereed voor gebruik, de uitbreiding hoogspanningsstation Robbenplaat en nieuwbouw hoogspanningsstation Eemshaven-Midden zijn dan klaar.

Projectvideo Eemshaven Midden

Nieuws

Nienke Homan neemt nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven voor transport van lokale duurzame energie in gebruik

September 2020 - TenneT en Enexis Netbeheer hebben  in de Eemshaven een nieuw hoog- en middenspanningsstation in gebruik genomen. Het 110 kV-station aan de Middenweg is het eerste dat geheel gebouwd is voor in Eemshaven opgewekte wind- en zonne elektriciteit. Gronings gedeputeerde Nienke Homan verrichtte vandaag de 'openingshandeling'. 

Het station is gebouwd als onderdeel van de netversterking  voor het groeiende aanbod van duurzaam opgewekte energie in de Eemshaven. Verder heeft TenneT vanaf het nieuwe hoogspanningsstation een negen kilometer lange ondergrondse kabelverbinding aangelegd en is de capaciteit van het bestaande hoogspanningsstation Eemshaven Robbenplaat met 740 MW uitgebreid. 

Eemshaven verduurzaamt

De afgelopen jaren is de rol van Eemshaven als energiehaven voor Groningen en Nederland belangrijker geworden: met energiecentrales, duurzame opwek, aansluitingen van windparken op zee, verbindingen met de rest van Nederland en interconnectoren(zeekabels) met Noorwegen en Denemarken. Eemshaven is in hoog tempo aan het verduurzamen. Van alle elektriciteit die in of via Eemshaven haar weg vindt naar afnemers (8000 MW) is nu de helft niet meer afkomstig van fossiele bronnen (kolen en gas). Deze duurzame ontwikkeling gaat door met de aanleg van meer wind- en zonneparken op zee en op land.

Aandacht voor biodiversiteit

Bij het nieuwe hoogspanningsstation in Eemshaven aan de Middenweg is ook een insectenhotel geplaatst. TenneT heeft een deel van het terrein van het hoogspanningsstation en een 6 meter brede strook bovenop het circa zeven kilometer lange tracé van de ondergrondse kabelverbinding, ingezaaid met een mengsel van streekeigen, wilde bloemen, leefomgeving voor bijen en andere insecten. 

TenneT en Groningen Seaports leveren hiermee een bijdrage aan biodiversiteit, op een voor menigeen onverwachte plaats. In totaal is 25.000 m2 grond ingezaaid met bloemen. 

Meer informatie

Bouw nieuw hoogspanningsstation Eemshaven-Midden

TenneT bouwt een nieuw hoogspanningsstation Eemshaven-Midden. Het nieuwe 110 kV-hoogspanningsstation wordt met een nieuwe ondergrondse 7 km lange 110 kV-kabelverbinding verbonden met het 110/220 kV-hoogspanningsstation Robbenplaat. Februari 2019 ging de bouw van start, einde dit jaar zijn hoogspanningstations en verbinding gereed.

Schematisch overzicht van het project

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Energyport Eemshaven (823 KB, pdf, 08-01-19)

Energyport Eemshaven Download Download

ContactMatthijs Coops

Woordvoerder project