Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Eemshaven voor duurzame energie

In Nederland worden steeds meer windparken en zonneparken voor de opwekking van duurzame energie gebouwd. TenneT zorgt ervoor dat deze groene energie via onze hoogspanningslijnen en -kabels wordt getransporteerd naar huishoudens en bedrijven. Ons hoogspanningsnet moet op de toename van duurzame energie worden voorbereid, zodat we kunnen blijven rekenen op een 99,9999% leveringszekerheid.

Facts

Verbinding

  • ± 7 km ondergrondse 110 kV-kabels

Werkzaamheden

  • Uitbreiding huidige 220 kV-hoogspanningsstation Robbenplaat
  • Nieuwbouw 110 kV-hoogspanningsstation Eemshaven-Midden

Planning

  • Aanleg kabelverbinding en uitbreiding hoogspanningsstation Robbenplaat en bouw hoogspanningsstation Eemshaven-Midden gereed eind 2019

Over het project

Toename duurzame energie

In Nederland worden steeds meer windparken en zonneparken voor de opwekking van duurzame energie gebouwd. TenneT zorgt ervoor dat deze groene energie via onze hoogspanningslijnen en -kabels wordt getransporteerd naar huishoudens en bedrijven. Ons hoogspanningsnet moet op de toename van duurzame energie worden voorbereid, zodat we kunnen blijven rekenen op een 99,9999% leveringszekerheid.

Klaar voor de toekomst

Om het bestaande elektriciteitsnet in Eemshaven robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - met name voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid. 

Activiteiten

Er  wordt een 110 kV-hoogspanningsstation Eemshaven-Midden gebouwd. Dit station zal met een nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbinding (7 km, 2 circuits) worden verbonden met het bestaande 110/220 kV-hoogspanningsstation Robbenplaat. De capaciteit van dit hoogspanningsstation wordt uitgebreid. Hiervoor worden twee nieuwe 110/220 kV-transformatoren geplaatst en twee nieuwe transformatorvelden gerealiseerd. 

Hiermee werkt TenneT aan een toekomstbestendig net en kan de regio Eemshaven blijven rekenen op een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening.

Schematisch overzicht van het project

Werkzaamheden en planning

 

Planning

WanneerWat
Medio 2018Gunning aannemers
Medio 2018Aanbesteding kabels
Medio 2018Vergunningen onherroepelijk
Eind 2018Start werkzaamheden voor aanleg ondergrondse kabel, uitbreiding station Robbenplaat en nieuwbouw station Eemshaven-Midden.
Eind 2019Gereed kabelverbinding, uitbreiding hoogspanningsstation Robbenplaat en nieuwbouw hoogspanningsstation Eemshaven-Midden

 

 

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Armine Egberink

Woordvoerder project

+31 (0)6 57 71 15 67

Gerelateerde projecten

Eemshaven - Vierverlaten

Tussen Eemshaven (Oudeschip) en Vierverlaten wordt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gebouwd. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen. De nieuwe verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen beide hoogspanningstations. 

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer