Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nieuw schakelstation in Beverwijk

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Ook worden op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken.

Waarom

Het bestaande transformatorstation (380kV) in Beverwijk kan de toekomstige elektriciteitsvraag niet aan. Daarom is er een extra transformator nodig. Helaas is op het huidige 380-station niet genoeg ruimte voor een  nieuw150kV schakelstation. Om die reden zoekt we samen met de gemeente Beverwijk en provincie Noord-Holland naar een geschikte locatie voor het nieuwe 150 kV schakelstation. Daarvoor zijn drie mogelijke locaties in beeld. Twee op het terrein van de Bazaar en één tussen de A22 en het spoor.

Wat

Het bestaande transformatorstation (380 kV) in Beverwijk kan de toekomstige elektriciteitsvraag niet aan. Daarom is er een extra transformator nodig. Helaas is op het huidige 380-station niet genoeg ruimte voor een  nieuw150 kV-schakelstation. Om die reden zoekt we samen met de gemeente Beverwijk en provincie Noord-Holland naar een geschikte locatie voor het nieuwe 150 kV-schakelstation. Daarvoor zijn drie mogelijke locaties in beeld. Twee op het terrein van de Bazaar en één tussen de A22 en het spoor.

Wanneer

  • 1e kwartaal 2019: Start verkenning en onderzoek kabeltracés & locatie 150 kV-schakelstation
  • 1ste kwartaal 2020: Ambtelijk overleg met betrokken gemeenten
  • 2de  kwartaal 2020: Besluitvorming Gedeputeerde Staten
  • 4de kwartaal 2020: Publicatie PIP Beverwijk - Oterleek en ter inzage leggen van de plannen  
  • 1ste kwartaal 2021: Publicatie vastgesteld PIP Beverwijk - Oterleek
  • 1ste kwartaal 2022: Start uitvoering
  • 4de  kwartaal 2023: Oplevering netuitbreiding en 150 kV-schakelstation
    Oterleek

Meer informatie

Inpandig schakelstation

Het nieuwe 150 kV-schakelstation wordt een station waar de apparatuur en velden in een gebouw staan, ze zijn dus inpandig.  Deze opzet heeft als voordeel dat er veel minder ruimte nodig is (40 bij 60 meter). Het heeft ook een positief effect op het geluid. Zie hier enkele voorbeelden van een 'inpandig' station. In overleg met de gemeente en betrokkenen wordt  gekeken  naar een goede (architectonische) inpassing van het gebouw in de omgeving.