Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Kabelverbinding tussen Beverwijk en Oterleek

Om te zorgen voor extra capaciteit in de regio moeten er nieuwe (ondergrondse)kabelverbindingen komen tussen Beverwijk en Oterleek en wordt er een nieuw 150kV schakelstation in Beverwijk gebouwd.

Waarom

Omdat de vraag naar elektriciteit hard groeit, wordt er steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). De energie die daar wordt opgewekt gaat met elektriciteitsleidingen naar de verschillende plekken in de provincie. Om dit transport mogelijk te maken, moet het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland versterkt worden. Er komt een ondergrondse kabel tussen de stations Beverwijk en Oterleek. Op het Bazaarterrein in Beverwijk komt een nieuw 150 kV-schakelstation. Op het station in Oterleek komen twee spoelen, om de spanning te regelen. De provincie Noord-Holland maakt een provinciaal inpassingsplan. Dat plan zorgt ervoor dat het bestemmingsplan in de gemeenten, waardoor de kabel komt te lopen, in een keer aangepast wordt.

Wat

Er is een voorkeurstracé opgesteld. TenneT is nog in gesprek met een aantal grondeigenaren over de (on)mogelijkheden van dit tracé. 

Wanneer

  • Mei 2020: Besluit route elektriciteitskabel en locatie 150kV-schakelstation door Gedeputeerde Staten
  • 1e tm 3e kwartaal 2021: Onderzoeken en optimalisatie tracé en gesprekken met omgeving en grondeigenaren
  • 3e kwartaal 2021: Ontwerp-inpassingsplan ter inzage en informatieavond voor omwonenden
  • 4e kwartaal 2021: Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten
  • 2022: Aanvragen vergunningen, selecteren aannemers en uitwerken van ontwerpen
  • 4e kwartaal 2022: Start uitvoering
  • 4e kwartaal 2023: Netuitbreiding gereed

Downloads

Presentatie Informatiecentrum (836 KB, pdf, 27-05-21)

Presentatie Informatiecentrum Download Download