Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt 'AMS-IX' populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Facts

Verbinding

  • Nieuw 150/20 kV-transformatorstation

Planning

  • Onderzoeksfase

Over dit project

Nieuw transformatorstation noodzakelijk

TenneT en Liander zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor het (hoog)spanningsnet in de regio Noord-Holland. Verdere uitbreiding van bestaande transformatorstations is in gemeente Haarlemmermeer niet meer mogelijk. Om aan de elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen is daarom in dit gebied een nieuw 150/20 kV-transformatorstation nodig. Dit station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse 150 kV-kabels vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Daarnaast wordt een tweede 150 kV-kabelverbinding aangelegd tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer.

Voorkeurslocatie transformatorstation

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor het nieuwe transformatorstation. Bij deze haalbaarheidsstudie is gekeken naar haalbaarheid op het gebied van 'nettechniek, milieu en regelgeving', 'techniek en uitvoering', 'financiële uitvoerbaarheid', en 'stakeholders'. Op basis van de haalbaarheidsstudie hebben TenneT en Liander een weloverwogen integrale keuze gemaakt voor een voorkeurslocatie van het 150/20 kV-hoogspanningsstation, locatie 2A. Daarnaast  heeft TenneT een keuze gemaakt voor een voorkeurstracé voor de 150 kV-verbindingen. Echter op basis van geluiden vanuit en de omgeving en gemeente geven TenneT en Liander in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer nu gehoor aan het verzoek om herijking van de haalbaarheidsstudie fase 2. 

Herijking haalbaarheidsstudies

In het overleg op 9 juni 2017 tussen de gemeente Haarlemmermeer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Liander en TenneT is afgesproken, dat alle partijen zullen nagaan of er aanvullend op het gedane haalbaarheidsstudie nieuwe ontwikkelingen zijn, die de vestigingscondities van de drie onderzochte locaties kunnen veranderen. De netbeheerders TenneT en Liander zich hebben in beginsel bereid getoond om voor een andere locatie te kiezen dan de huidige voorkeurslocatie 2A. De komende periode zullen we in intensief contact blijven staan met elkaar (ministerie van IenW, TenneT, Liander en gemeente).

Downloads

Factsheet netuitbreiding A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet netuitbreiding A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet netuitbreiding A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

Toekomstbestendig elektriciteitsnet

Factsheet netuitbreiding A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (2 MB, PDF, 18-05-16)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Blijf op de hoogte

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer