Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol populair bij bedrijven en particulieren. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Waarom

Liander en TenneT willen twee nieuwe transformatorstations bouwen in de omgeving van Hoofddorp. De transformatorstations in de A4-zone zijn nodig om de levering van de vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen.
Op steeds meer plekken in Nederland zit het elektriciteitsnetwerk aan zijn maximale capaciteit. De voornaamste oorzaken zijn de snelle groei van energie-opwek en de groeiende vraag naar transportcapaciteit van onder meer datacenters, woningbouw en glastuinbouwbedrijven. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen. Liander en TenneT zijn sinds 2016 op zoek naar een locatie voor een transformatorstation. Sinds oktober 2020 is de zoektocht naar een tweede locatie voor een tweede station gestart.

Wat

Het eerste hoogspanningsstation is een 150/20kV-station van Liander en TenneT. Het station wordt met ondergrondse 150kV-kabelverbindingen, vanaf de hoogspanningsstations Vijfhuizen in De Liede en Nieuwe Meer in Amsterdam, aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Vervolgens worden de uiteindelijke gebruikers/klanten vanuit dit transformatorstation van stroom voorzien. 

Wanneer

 • 2020/2021:
  • Locatiekeuze
 • 2021/2022:
  • Bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden
  • Afsluiten overeenkomsten grondeigenaren voor de verbindingen
 • 2022/2023*:
  • Start uitvoering werkzaamheden: aanleg kabelverbindingen en bouw station
 • 2025*):
  • Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname station

*) afhankelijk van het verloop van de planprocedures

Nieuws

Locatie

Oktober 2020 - Liander en TenneT zijn al langere tijd op zoek naar een locatie voor een nieuw station rond de A4. In overleg met de gemeente Haarlemmermeer wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor het station.

In oktober 2020 is bekend geworden dat er een tweede hoogspanningsstation noodzakelijk is. Zo gauw er locaties voorhanden zijn, informeren we belanghebbenden. De procedures en bouw van de stations nemen ongeveer 4 tot 5 jaar in beslag. 

Veelgestelde vragen

Op welke manier wordt rekening gehouden met hinder- en milieugevolgen van het transformatorstation voor de naaste omgeving?

Liander en TenneT nemen uiteraard geen risico's als het gaat om gezondheid van mensen. Ten behoeve van de locatiekeuze dient onderbouwd te worden dat de ontwikkeling niet in strijd is met criteria die zijn gesteld om een goed woon- en leefklimaat te kunnen handhaven. Hieraan zullen ook onderzoeken ten grondslag liggen. Bij de totstandkoming van de onderbouwing wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om een goed woon- en leefklimaat te handhaven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of zij vindt dat daarvan sprake is en blijft.  

Hoe lang duurt de bouw van een transformatorstation?

De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld circa 2 jaar.

De ruimtelijke ordenings- en vergunningsprocedures,  duren gemiddeld circa 2 jaar, maar kennen onzekerheid vanwege inspraakmogelijkheden. Deze procedures kunnen niet worden gestart zonder locatie.

Hoe staat het met de locatie op Schiphol Trade Park (STP)?

De gemeente Haarlemmermeer en Liander en TenneT waren ver gevorderd met het onderzoeken van een locatie voor het transformatorstation op Schiphol Trade Park, dichtbij het spoor. Echter, door het mogelijke toekomstige metro-tracé en de Uitgangspunten Schaalsprong Oostflank Haarlemmermeer is deze locatie niet meer geschikt voor het eerste transformatorstation.  

Er moeten dus twee locaties gevonden worden voor een transformatorstation. Waar zoekt u die locaties?

De gemeente overlegt samen met Liander en TenneT wat de mogelijkheden zijn. We kijken naar waar de stroom nodig is om de transformatorstations zo dichtbij mogelijk bij de afnemers te plaatsen. Daardoor is er minder ruimte nodig voor kabels en leidingen en het scheelt kosten. Daarbij kijken we ook naar technische compactere mogelijkheden voor een transformatorstation. Alternatieve locaties in het gebied van de A4-zone, waar dit nieuwe transformatorstation moet komen, liggen niet voor het oprapen. Zodra een alternatieve locatie voorhanden is, wordt de haalbaarheid in detail onderzocht en gaan we met de omgeving en andere belanghebbenden in gesprek.

Klopt het dat er een transformatorstation komt op Schiphol Logistics Park?

We zijn op zoek naar een tweetal mogelijke locaties. Zodra een nieuwe locatie voorhanden is, informeren we daarover en wordt de haalbaarheid in detail onderzocht.

Waarom moeten er nieuwe transformatorstations komen?

Er is grote behoefte aan extra elektrische stroom in de Haarlemmermeer, voor nieuwe bedrijven, woningbouw en vanwege de energietransitie.  De noodzaak is de laatste tijd alleen maar groter geworden. Liander heeft aangegeven dat ze vanaf oktober 2020 geen nieuwe bedrijven en andere grootverbruikers (nieuwe woonwijken) meer aan kunnen sluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het netwerk. Er moeten daarom ook snel extra transformatorstations komen.

Waarom moet er een transformatorstation komen in de Haarlemmermeer?

Het transformatorstation A4-zone is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. De energietransitie zorgt ervoor dat er meer elektriciteit nodig is. Daarnaast is de Haarlemmermeer volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders. Ten slotte doet ook de woningbouw een beroep op elektriciteitsvoorziening.

Daarmee neemt de druk op het elektriciteitsnet verder toe en daarmee ook de druk op het realiseren van een nieuw 150/20kV-station in de regio Haarlemmermeer, inclusief de realisatie van de benodigde kabelverbindingen. Het nieuwe 150/20kV-station zal toekomstige aansluitingen in met name de gebieden Schiphol-Rijk, Schiphol Logistics Park, PrimA4a, Schiphol Trade Park, De President en De Hoek kunnen verzorgen. Liander en TenneT zijn samen op zoek naar een geschikte locatie.

Meer informatie

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Downloads

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

februari 2017

Factsheet A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Locatie van dit project