Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Marnezijl-Oudehaske 110 kV

TenneT legt een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding aan tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). De verbinding draagt bij aan het versterken van het hoogspanningsnet in Westelijk Friesland.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslân kunnen worden aangesloten op het net.

Wat

  • Aanleg 110 kV-verbinding Marnezijl-Oudehaske (langs de A7). De 110 kV-verbinding wordt ondergronds aangelegd. Start tweede kwartaal 2019.
  • Uitbreiden van het 110 kV/220 kV-hoogspanningsstation Oudehaske (Heerenveen), samen met Liander.

Wanneer

  • September 2019 - begin 2020: werkzaamheden tussen afrit Bolsward Oost en afrit Sneek-Centrum
  • Na begin 2020: werkzaamheden tussen Sneek centrum ri. Heerenveen en tussen Bolsward en afrit Bolsward Oost
  • Einde 2020: Kabelverbinding en uitbreiding hoogspanningsstation Oudehaske gereed.

Nieuws

Druk onder verkeersknooppunt Joure

Deze zomer is TenneT druk bezig bij en onder het verkeersknooppunt Joure. Met een lange persboring wordt daar een 110 kV-hoogspanningskabel aangelegd. Dus geen verkeersopstoppingen. De kabels zijn onderdeel een hoogspanningsverbinding die TenneT langs de A7 aanlegt voor elektriciteitstransport. Onder andere van het in aanbouw zijnde windpark Fryslân. Visser & Smit Hanab (VSH) legt voor TenneT, samen met Prysmian, de 33 kilometer lange, ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding aan tussen Oudehaske en Bolsward. Voor Windpark Fryslân zijn zij bijna klaar met de voorbereidende werkzaamheden voor het leggen van stroomkabels vanaf de Afsluitdijk naar Bolsward. 

De opgewekte energie van de windturbines van Windpark Fryslân gaat straks via Breezanddijk en een 23 kilometer lange kabelverbinding naar een nieuw te bouwen hoogspanningsstation van TenneT bij Bolsward. Via het net van TenneT vindt de elektriciteit die is opgewekt door het windpark vervolgens zijn weg naar de eindgebruiker. Vanaf de zomer van 2021 gaat het windpark met in totaal 89 windturbines in bedrijf. Met een vermogen van 382,7 megawatt levert Windpark Fryslân naar eigen zeggen voldoende energie voor 500.000 huishoudens.


Nieuw hoogspanningsstation bij Bolsward

De ontwerpen (inpassingsplan en besluiten) voor het nieuwe hoogspanningsstation bij Bolsward komen na de zomervakantie ter inzage te liggen met de mogelijkheid voor zienswijzen. Totdat dit hoogspanningsstation in bedrijf gaat (2022-2023), sluit TenneT de kabel van het windpark met een tijdelijk 'kroonsteentje' aan op de kabelverbinding die nu langs de A7 wordt aangelegd. 

Omgevingsvriendelijk boren nabij Oudehaske

Juni 2020 - TenneT is volop bezig met de realisatie van de nieuwe, 33 kilometer lange, ondergrondse 110 kV-kabel tussen Marnezijl en Oudehaske. In opdracht van TenneT voeren Visser & Smit Hanab en Prysmian de werkzaamheden uit. Op dit moment zijn zij bezig met het leggen van de kabel voor knooppunt Joure, bij afrit Oudehaske, aan de A7. Op deze plek nabij Oudehaske vinden vier boringen plaats. Twee richting Marnezijl en twee richting Oudehaske (wit en zwart circuit). Elk met een lengte van circa 900 meter. Wanneer de machine wordt omgedraaid, kan vanaf één plek naar twee kanten een boring van bijna 2000 meter lang worden gedaan. Hierbij wordt een NoNox filter (VolkerWessel Bouwmaterieel) toegepast om de uitlaatgassen van de boormachine af te vangen. Hiermee verminderen we overlast, we reduceren de uitstoot van stikstof tijdens de uitvoering in de omgeving en we dragen duurzaam bij aan de energietransitie.

Ondergrondse boringen Sneek

Februari 2020 - TenneT boort zich samen met Visser & Smit Hanab een weg door Sneek! We doen dit om het bestaande elektriciteitsnetwerk in het westelijke deel van Friesland te versterken. Dit is nodig omdat er steeds meer elektriciteit door de Friese kabels gaat. Onder andere duurzame energie van wind- en zonneparken. We zijn op dit moment op een derde (ca. 10 km) van het gehele traject (33 km) dat van Marnezijl naar Oudehaske loopt. Deze video geeft je een kijkje in de keuken van de ondergrondse boringen. 

Weer 3600 meter kabel de grond in voor 110 kV-verbinding langs A7

April 2020 - Er zijn weer drie haspels met kabels geleverd voor de aanleg van de 110 kV hoogspanningsverbinding Marnezijl-Oudehaske. Elke haspel telt 1200 meter kabel. De kabels worden getrokken langs de A7 tussen Bolsward en Heerenveen (Oudehaske). De 110 kV-verbinding is uiteindelijk 32 kilometer lang waarvoor 180.000 meter kabel de grond in gaat. De verbinding wordt voor een groot deel geboord aangelegd, 64 boringen in totaal. Nu is aannemer Visser Smit Hanab bezig op het traject van Marnezijl tot aan Sneek, vlakbij Hotelrestaurant Van der Valk. Dit betekent dat we op eenderde van het gehele traject zijn. Langs de A7 zijn al de voorbereidingen getroffen voor het trekken van de volgende 1200 meter kabels. We zitten mooi op schema!

TenneT wil de levering van (duurzame) energie kunnen blijven garanderen. Nu en in de toekomst. Daarom zijn we bezig het elektriciteitsnetwerk in Friesland te versterken en uit te breiden. Onder andere duurzame initiatieven zoals het in aanbouw zijnde Windpark Fryslan kunnen daardoor worden aangesloten op het net.

 

Meer informatie

Animatiefilm TenneT in Friesland

TenneT is bezig met het versterken van het hoogspanningsnet in Westelijk Friesland. Hiertoe legt Visser Smit & Hanab in opdracht van TenneT een ruim 30 kilometer lange 110 kV-verbinding aan tussen Bolsward en Heerenveen. Eind 2020 is het werk klaar.

Downloads

Infographic verbinding Marnezijl-Oudehaske (232 KB, pdf, 24-04-20)

Infographic verbinding Marnezijl-Oudehaske Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Locatie van dit project