Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Marnezijl-Oudehaske 110 kV

TenneT legt een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding aan tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). De verbinding draagt bij aan het versterken van het hoogspanningsnet in Westelijk Friesland.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslân kunnen worden aangesloten op het net.

Wat

  • Aanleg 110 kV-verbinding Marnezijl-Oudehaske (langs de A7). De 110 kV-verbinding wordt ondergronds aangelegd. Start tweede kwartaal 2019.
  • Uitbreiden van het 110 kV/220 kV-hoogspanningsstation Oudehaske (Heerenveen), samen met Liander.

Wanneer

  • September 2019 - begin 2020: werkzaamheden tussen afrit Bolsward Oost en afrit Sneek-Centrum
  • Na begin 2020: werkzaamheden tussen Sneek centrum ri. Heerenveen en tussen Bolsward en afrit Bolsward Oost
  • Einde 2020: Kabelverbinding en uitbreiding hoogspanningsstation Oudehaske gereed.

Nieuws

Werkzaamheden tussen Bolsward Oost en Sneek Centrum

September 2019 - Vanaf half september is aannemer Visser Smit Hanab aan het werk tussen de afritten van de A7 Bolsward Oost en Sneek Centrum met de aanleg van de elektriciteitskabe. De aanleg is met een gestuurde boring of in open ontgraving.  Op werkdagen wordt tussen 9.00 uur en 19.00 uur gewerkt, bij boorwerkzaamheden is het mogelijk dat langer door moeten gewerkt. Dat hangt af van de snelheid van het boren.

De werkzaamheden hier duren tot en met begin 2020. De werkzaamheden tussen de afritten Bolsward en Bolsward-Oost vinden in een later stadium plaats.

Tijdelijke afsluiting fietsbrug Sneek

De fietsbrug over de N7 bij de Geau in Sneek zal een aantal weken afgesloten zijn voor fietsverkeer. Fietsverkeer wordt omgeleid via de fietstunnel nabij de Molenkrite. Dit is met borden aangegeven.

Besluitvorming

Februari 2019 - TenneT legt een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding aan tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (ten westen van Bolsward) en Oudehaske (ten westen van Heerenveen). 

Samen met Liander breidt TenneT het hoogspanningsstation Oudehaske 110 kV/220 kV uit.. 

Op de besluitvorming over het project ondergrondse netversterking 110 kV van Marnezijl naar Oudehaske en uitbreiding van station Oudehaske 110 kV/220 kV is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de aanpassing van het tracé is vastgelegd in een inpassingsplan, vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

Animatiefilm TenneT in Friesland

TenneT is bezig met het versterken van het hoogspanningsnet in Westelijk Friesland. Hiertoe legt Visser Smit & Hanab in opdracht van TenneT een ruim 30 kilometer lange 110 kV-verbinding aan tussen Bolsward en Heerenveen. Eind 2020 is het werk klaar.

Downloads

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Locatie van dit project