Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Marconistraat – Ommoord – Krimpen aan den IJssel

Om de leveringszekerheid in de regio Rotterdam in de komende decennia te kunnen waarborgen, is er een nieuwe 150 kV-hoogspanningsverbinding nodig. Door de aanleg van de nieuwe circa 22 kilometer lange ondergrondse hoogspanningskabel wordt de leveringszekerheid vergroot. De kabel loopt vanaf het hoogspanningsstation Rotterdam Marconistraat naar het hoogspanningsstation Rotterdam Ommoord. Van daaruit loopt de kabel verder naar het hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel.

Facts

Verbinding

  • Aanleg nieuwe ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding
  • Lengte van ca. 22 km

 

 

Aanleg

  • Aanleg kabels in open ontgravingen
  • Kabels in mantelbuizen trekken middels gestuurde boringen
  • Opruimen en herstelwerkzaamheden

Over het project

Waarom is de netuitbreiding nodig?

De vraag naar transportcapaciteit groeit, ook in de regio Rotterdam. Om de leveringszekerheid in de komende decennia te kunnen waarborgen, is er daarom een nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding nodig. Door de aanleg van de nieuwe kabel wordt de leveringszekerheid vergroot. Mocht er een verbinding uitvallen, dan is er een tweede verbinding beschikbaar. Hierdoor blijft de regio Rotterdam van stroom voorzien.

Waar vindt de netuitbreiding plaats?

Binnen het project MOK (dat staat voor Marconistraat – Ommoord – Krimpen aan den IJssel) wordt een ondergrondse 150 kV kabelverbinding aangelegd over een afstand van ca. 22 km. De kabel loopt vanaf het hoogspanningsstation Rotterdam Marconistraat naar het hoogspanningsstation Rotterdam Ommoord. Van daaruit loopt de kabel verder naar het hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel.
Zie ook de tracékaart onderaan deze pagina.

In 2012 heeft TenneT in overleg met de betrokken gemeenten en andere belanghebbenden een eerste voorstel voor een tracé gepresenteerd. In dit tracé zaten een aantal knelpunten. TenneT heeft in overleg met betrokken gemeenten en diverse belanghebbenden het tracé geoptimaliseerd.

Welke werkzaamheden zullen er plaatsvinden?

Wat de werkzaamheden inhouden, verschilt van plaats tot plaats. Voorafgaand aan de werkzaamheden vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. De werkzaamheden gaan niet onopgemerkt voorbij. We kunnen niet voorkomen dat er op bepaalde plaatsen enige overlast ontstaat.

Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, worden de kabels gelegd. Dat gebeurt in een open ontgraving of met een boring. Bij een open ontgraving worden op de plek waar de kabels komen te liggen, sleuven gegraven. Hierbij wordt de grond tijdelijk langs het werkterrein opgeslagen. Op locaties waar niet met open ontgraving gewerkt kan worden zullen de kabels in mantelbuizen getrokken worden. Om die te leggen voeren we gestuurde boringen uit. Een boring zorgt ervoor dat de omgeving zo min mogelijk invloed ondervindt van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Na afloop van de werkzaamheden zorgen we dat de omgeving weer opgeruimd en in goede orde hersteld wordt.

Grondeigenaren, gebruikers en omwonenden die hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden worden vooraf geïnformeerd.

Uitvoeringsfase t/m Q4 2016

 

Aanleg kabels in open ontgravingen
Kabels in mantelbuizen trekken middels gestuurde boringen
Opruimen en herstelwerkzaamheden

 

Kaart

Blijf op de hoogte

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Like de

facebook pagina

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer