Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Maasbracht - Born

De bovengrondse 150kV-verbinding Maasbracht-Born is aan vervanging toe. Om de leveringszekerheid van elektriciteit en de veiligheid te garanderen worden de oude hoogspanningsmasten tussen Maasbracht en Born vervangen door nieuwe masten. Zo kan dit elektriciteitstraject weer voor lange tijd mee.

Waarom

De bovengrondse 150kV-verbinding Maasbracht-Born is aan vervanging toe. Om de leveringszekerheid van elektriciteit en de veiligheid te garanderen worden de oude hoogspanningsmasten tussen Maasbracht en Born vervangen door nieuwe masten. Zo kan dit elektriciteitstraject weer voor lange tijd mee.

Wat

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude hoogspanningsmasten tussen Maasbracht en Born. De nieuwe masten worden zo dicht mogelijk naast de bestaande hoogspanningsverbinding en de oude masten gebouwd. De nieuwe masten zijn ongeveer negen meter hoger dan de oude masten. Na het plaatsen van de nieuwe masten, worden de oude masten verwijderd.

Wanneer

  • Najaar 2017; Eerste contacten grondeigenaren en gebruikers gevolgd door uitvoeren   benodigde veldonderzoeken
  • Voorjaar 2018; Aanvraag omgevingsvergunningen
  • Zomer 2018; Start voorbereiding
  • Voorjaar 2019; Aanvang werkzaamheden
  • Najaar 2019; Werkzaamheden gereed

Nieuws

7 februari 2019: informatieavond project 'Groot onderhoud hoogspanningsverbinding Maasbracht-Born' 

Januari 2019: Afgelopen zomer informeerden wij u voor het laatst over het project 'Groot onderhoud hoogspanningsverbinding Maasbracht-Born'. In dit project worden onder andere hoogspanningsmasten, gelegen in de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren, vervangen door nieuwe masten. De laatste maanden zijn de vergunningen-trajecten doorlopen en is door TenneT aannemer Qirion (voorheen Liandon) geselecteerd voor dit project. Vanaf begin februari starten wij met de uitvoerende werkzaamheden die uiterlijk tot aan het einde van dit jaar zullen duren.

Om u op de hoogte te stellen van de werkzaamheden, de planning, veiligheid en eventuele wegomleidingen, nodigen TenneT en Qirion u van harte uit voor een informatieavond op donderdag 7 februari 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur (inloopavond) Locatie: middelbare school Het Connect College, Populierlaan 1 in Echt.

Brief aan omwonenden en grondeigenaren

Juni 2018: Omwonenden en grondeigenaren zijn via een brief op de hoogte gesteld dat TenneT bij de gemeenten Maasgouw en Echt–Susteren een 'Omgevingsvergunning Bouwen' onder de naam 'Groot Onderhoud LBM' heeft ingediend. 

November 2017: Grondeigenaren zijn via een brief en gesprekken op de hoogte gebracht over het vervangen van de masten en dat TenneT bij de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren in het voorjaar van 2018 omgevingsvergunningen zal aanvragen. 

Agenda projecten in de regio

Informatieavond 25 juni 2019: Project Born-Graetheide

Toelichting voorkeursalternatief (VKA)
Tijdstip  : 19.00 – 21.00 uur (inloop)
Locatie : Amrâth Hotel, Langereweg 21 Born

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Wat gaat er precies gebeuren?

Om de leveringszekerheid te garanderen, worden van de verbinding tussen Lutterade en Urmond de isolatoren vervangen zodat deze verbinding als tijdelijke omleiding voor de elektriciteit kan worden gebruikt.

De oude hoogspanningsmasten en alle geleiders in het lijndeel Maasbracht-Born worden verwijderd (geamoveerd). 

Nieuwe masten en geleiders in het lijndeel Maasbracht-Born worden geplaatst. Bij álle masten wordt ringaarding aangebracht.

Daarnaast zijn het schilderen van bestaande masten ook onderdeel van de werkzaamheden. 

Hoeveel masten worden er vervangen?

Er worden 37 masten vervangen. 

Worden er alleen masten vervangen of ook andere zaken?
 • De nieuwe masten worden geplaatst op nieuw aan te brengen fundaties.
 • Om alle masten in het lijndeel Maasbracht–Born geschikt te maken, wordt ringaarding aangebracht rond álle masten (in totaal 56 stuks).
 • De werkzaamheden op het lijndeel Maasbracht-Born zullen in het voorjaar van 2019 aanvangen en in het najaar van 2019 worden afgerond.

Tracékaart Maasbracht - Born

Downloads

Factsheet Maasbracht - Born (2 MB, pdf, 08-11-17)

Factsheet Maasbracht - Born Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Locatie van dit project