Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Maasbracht - Born

De bovengrondse 150kV-verbinding Maasbracht-Born is aan vervanging toe. Om de leveringszekerheid van elektriciteit en de veiligheid te garanderen worden de oude hoogspanningsmasten tussen Maasbracht en Born vervangen door nieuwe masten. Zo kan dit elektriciteitstraject weer voor lange tijd mee.

Waarom

De bovengrondse 150kV-verbinding Maasbracht-Born is aan vervanging toe. Om de leveringszekerheid van elektriciteit en de veiligheid te garanderen worden de oude hoogspanningsmasten tussen Maasbracht en Born vervangen door nieuwe masten. Zo kan dit elektriciteitstraject weer voor lange tijd mee.

Wat

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude hoogspanningsmasten tussen Maasbracht en Born. De nieuwe masten worden zo dicht mogelijk naast de bestaande hoogspanningsverbinding en de oude masten gebouwd. De nieuwe masten zijn ongeveer negen meter hoger dan de oude masten. Na het plaatsen van de nieuwe masten, worden de oude masten verwijderd.

Wanneer

  • Najaar 2017; Eerste contacten grondeigenaren en gebruikers gevolgd door uitvoeren   benodigde veldonderzoeken
  • Voorjaar 2018; Aanvraag omgevingsvergunningen
  • Zomer 2018; Start voorbereiding
  • Voorjaar 2019; Aanvang werkzaamheden
  • Najaar 2019; Werkzaamheden gereed

Nieuws

Brief aan omwonenden en grondeigenaren

Juni 2018: Omwonenden en grondeigenaren zijn via een brief op de hoogte gesteld dat TenneT bij de gemeenten Maasgouw en Echt–Susteren een 'Omgevingsvergunning Bouwen' onder de naam 'Groot Onderhoud LBM' heeft ingediend. 

November 2017: Grondeigenaren zijn via een brief en gesprekken op de hoogte gebracht over het vervangen van de masten en dat TenneT bij de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren in het voorjaar van 2018 omgevingsvergunningen zal aanvragen. 

Agenda projecten in de regio

Oktober 2018: Vervangen bliksemdraad van de 150 kV-hoogspanningslijn Graetheide-Limmel

Deze werkzaamheden komen voort uit het project ‘Aanpassen aardingsconcept Zuid- Nederland’.

Meer informatie

Tracékaart Maasbracht - Born

Veel gestelde vragen

Wat gaat er precies gebeuren?
 • Om de leveringszekerheid te garanderen, worden van de verbinding tussen Lutterade en Urmond de isolatoren vervangen zodat deze verbinding als tijdelijke omleiding voor de elektriciteit kan worden gebruikt.
 • De oude hoogspanningsmasten en alle geleiders in het lijndeel Maasbracht-Born worden verwijderd (geamoveerd). 
 • Nieuwe masten en geleiders in het lijndeel Maasbracht-Born worden geplaatst. Bij álle masten wordt ringaarding aangebracht.
 • Daarnaast zijn het schilderen van bestaande masten ook onderdeel van de werkzaamheden. 
Hoeveel masten worden er vervangen?

Er worden 37 masten vervangen. 

Worden er alleen masten vervangen, of ook andere zaken?
 • De nieuwe masten worden geplaatst op nieuw aan te brengen fundaties. 
 • Om alle masten in het lijndeel Maasbracht–Born geschikt te maken, wordt ringaarding aangebracht rond álle masten (in totaal 56 stuks).
 • De werkzaamheden op het lijndeel Maasbracht-Born zullen in het voorjaar van 2019 aanvangen en in het najaar van 2019 worden afgerond. 

Downloads

Factsheet Maasbracht - Born (2 MB, pdf, 08-11-17)

Factsheet Maasbracht - Born Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Marisca Lanni

Woordvoerder project

+31 (0)26 373 37 04

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project