Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen updates over Lutterade - Born - Maasbracht

Stand van zaken van het project Luttelrade - Born - Maasbracht

Maart 2020: Onlangs zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken voor het project Haps-Boxmeer-Venray. Wat is er de afgelopen maanden gedaan? En wat staat er te gebeuren de komende tijd voor het project? Lees het in deze brief.

Aannemers gecontracteerd voor aanleggen ondergrondse hoogspanningskabel Lutterade-Born-Maasbracht

December 2019 - Achter de schermen werkt TenneT hard aan de voorbereidingen van het leggen van de ondergrondse hoogspanningskabel voor het tracé Lutterade-Born-Maasbracht.
Zo is aannemer Heijmans gecontracteerd om de civiele werkzaamheden uit te voeren (het ontwerpen, bouwen, realiseren en onderhouden van de kabel).
Daarnaast is het bedrijf Prysmian geselecteerd om de kabel te maken en aan elkaar te lassen in het veld.

Heijmans is inmiddels gestart met het maken van een definitief ontwerp voor de civiele werkzaamheden. Dit houdt in dat zij exact gaan bepalen hoe de kabel gelegd moet worden en waar de werkstroken en uitlegstroken komen.
Dit ontwerp moet passen binnen het tracé dat bepaald is in de bestemmingsplannen, maar Heijmans gaat bekijken hoe het werk slim uitgevoerd kan worden met zo min mogelijk overlast en zo groot mogelijke veiligheid voor de omgeving.
Prysmian gaat het ontwerp van de kabel zelf doorrekenen, om zo te controleren dat de kabel optimaal ingezet wordt wanneer deze is gelegd.
Zodra deze ontwerpen gereed zijn, worden ze voorgelegd aan TenneT en zal TenneT ze gebruiken om afspraken te maken en rechten af te sluiten met grondeigenaren en gebruikers.
Deze gesprekken zullen in de loop van 2020 plaatsvinden.
De start van de werkelijke uitvoering (het graven) is naar verwachting in het voorjaar van 2021. De verwachting is dat het werk klaar is, in het voorjaar van 2022.

Ter inzage legging Bestemmingsplan

 

Mei 2019 - Omwonenden en grondeigenaren zijn met een brief geïnformeerd over de ter inzage legging van het Bestemmingsplan Lutterade-Born-Maasbracht. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft het bestemmingsplan op 9 mei jongstleden vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf 20 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Omwonenden geïnformeerd over ontwerp bestemmingsplan

November 2018 - Op 22 november zijn omwonenden via een brief geïnformeerd over de bestemmingsplanprocedure en de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan van project 'Versterken 150 kV-net Born-Lutterade-Maasbracht'. 

Het ontwerp bestemmingsplan ligt t/m 31 december 2018 ter inzage. Lees de verstuurde brief.