Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Lutterade - Born - Maasbracht

De 150 kV-hoogspanningsstations Born en Lutterade zijn met één bovengrondse hoogspanningsverbinding op het 150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht aangesloten. Omdat er in de regio Limburg meer elektriciteit wordt verbruikt neemt het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding kan deze toename niet volledig aan.

Waarom

Door middel van enkele werkzaamheden wordt het 150 kV-net toekomstvast gemaakt zodat de leveringszekerheid van Limburg gegarandeerd kan worden.

Wat

De oplossing bestaat uit de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Graetheide en Lutterade. Als de nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding is aangelegd en in gebruik is genomen kunnen de bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen tussen Born en Lutterade en tussen Lutterade en Urmond worden afgebroken. 

Wanneer

      • Nu in planfase
      • Voorjaar 2021 start aanleg werkzaamheden
      • Voorjaar 2022 werkzaamheden gereed

Nieuws

Omwonenden geïnformeerd over ontwerp bestemmingsplan

November 2018: Op 22 november zijn omwonenden via een brief geïnformeerd over de bestemmingsplanprocedure en de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan van project 'Versterken 150 kV-net Born-Lutterade-Maasbracht'. 

Het ontwerp bestemmingsplan ligt t/m 31 december 2018 ter inzage. Lees de verstuurde brief.

Agenda projecten in de regio

Informatieavond 25 juni 2019: Project Born-Graetheide

Toelichting voorkeursalternatief (VKA)
Tijdstip  : 19.00 – 21.00 uur (inloop)
Locatie : Amrâth Hotel, Langereweg 21 Born

 

 

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Voorkeurstracé Lutterade-Graetheide

Veelgestelde vragen

Heb ik inspraak in de bestemmingsplan procedure?

De uitbreiding van het 150 kV-hoogspanningsstation Greatheide en het tracé tussen dit station en station Lutterade, moeten planologisch worden vastgelegd. Daarvoor wordt een bestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt een strook van 17 meter voorzien ter bescherming van de kabel en een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het hoogspanningsstation. 

In de bestemmingsplanprocedure heeft u tijdens de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan inspraak. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. 

Naar verwachting vindt het ontwerp bestemmingsplan in het najaar van 2018 plaats en het vastgestelde plan eind 2018.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Downloads

Factsheet Lutterade-Born-Maasbracht (1 MB, pdf, 10-08-17)

Factsheet Lutterade-Born-Maasbracht Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Lutterade - Born - Maasbracht wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadresmag gebruiken).

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Marisca Lanni

Woordvoerder project

+31 (0)26 373 37 04

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project