Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Lelystad - Ens 380 kV

De bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding Lelystad-Ens wordt geschikt gemaakt voor meer elektriciteitstransport van (duurzame) energie. De productie van duurzame energie, zoals van wind en zon, kent pieken en dalen en vereist elektriciteitstransport over langere afstanden. Daarom is het noodzakelijk om de transportcapaciteit van de verbinding te vergroten.

Waarom

De capaciteit van de 380kV-verbinding is momenteel al niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Het vergroten van de capaciteit van deze verbinding, maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Als TenneT geen maatregelen neemt, zal dat in de toekomst steeds vaker vóórkomen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie.

Wat

TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding. TenneT gaat o.a. het volgende doen: de geleiders van de verbinding vervangen door geleiders met een grotere capaciteit; de bevestigingen van de geleiders aan de masten vernieuwen; staalwerk in de masten vervangen; waarschijnlijk moet de fundering van een aantal masten worden versterkt.

Wanneer

   • 1e kwartaal 2019: indienen vergunningaanvragen en informatieavond
   • 2e kwartaal 2019: ter inzage legging ontwerpbesluiten
   • 3e kwartaal 2019: ter inzage legging definitieve besluiten
   • Eind 2019: start werkzaamheden in het veld
   • Medio 2020: volledige her-inbedrijfname

Nieuws

Belangrijke projecten via Rijkscoördinatieregeling

Augustus 2018 - Het vergroten van de capaciteit van een 380kV-verbinding is een uitbreiding van het hoogspanningsnet en dat is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang. Op energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn, is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

Voor het project Lelystad-Ens zal de minister van Economische Zaken en Klimaat de vergunningenprocedure coördineren. De betrokken overheden, met name gemeenten, blijven verantwoordelijk voor de besluiten (zoals omgevingsvergunningen). 

Alle besluiten voor het  project worden in principe tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd. De overheden nemen daarna de definitieve besluiten ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met ontvangen adviezen en zienswijzen. TenneT is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de vergunningaanvragen.

Veel gestelde vragen

Worden er nieuwe hoogspanningsmasten geplaatst?

Nee, dat is niet nodig. TenneT wil de bestaande verbinding verbeteren zodat er meer transportcapaciteit ontstaat.

Er was enkele jaren geleden een extra verbinding gepland tussen Lelystad en Ens. Hoe zit het daarmee?

Dat klopt. Die extra verbinding naast de bestaande verbinding was gepland, maar bleek niet meer nodig, omdat geplande gas- en kolencentrales niet werden gebouwd of minder produceren. Toch groeit de vraag naar transport van elektriciteit, met name door de groei van het aantal wind- en zonneparken. De energie, die daar wordt opgewekt, moet naar andere delen van het land of zelfs naar het buitenland kunnen worden getransporteerd. Om daaraan te voldoen, is in deze situatie geen extra verbinding nodig maar moet de bestaande verbinding wel beter worden benut door de capaciteit te vergroten.

Is er ruimte voor inspraak op de plannen?

Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de minister van Economische Zaken en Klimaat de vergunningenprocedure coördineert. In die procedure zijn verschillende inspraakmomenten opgenomen. Kijk voor meer informatie op de pagina Rijkscoördinatieregeling.

Waar vinden nog meer van dergelijke projecten plaats?

Het vergroten van de capaciteit van deze verbinding maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u op de website van het programma.

Netkaart Beter Benutten Bestaande 380 kV

Downloads

Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (2 MB, PDF, 18-05-16)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief, social media?

De digitale nieuwsbrief verschijnt als er vanuit het project actualiteiten te melden zijn. De eerstvolgende kunt u komende zomer verwachten. Wilt u op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom Diemen-Lelystad, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Marisca Lanni

Woordvoerder project

+31 (0)26 373 37 04

Locatie van dit project