Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Overzicht

Hebt u een moment voor een enquête? 

Het beantwoorden van een paar korte vragen zal ons helpen om de sectie  "E-Insights" te verbeteren om beter aan uw behoeften te voldoen.

om onderzoek te doen
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Kop van Noord-Holland

Om het bestaande energienetwerk in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid. Deze netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. TenneT en Liander bouwen daarom een nieuw 150/20kV-transformatorstation in de Wieringermeer. Ook legt TenneT ondergrondse 150kV-verbindingen naar omliggende stations aan. Tot slot wordt een aantal bestaande transformatorstations aangepast zodat de eerder genoemde verbindingen kunnen worden aangesloten.

Facts

Verbindingen

 • Kabeltracé Station Middenmeer - Westwoud: ca. 17 kilometer
 • Kabeltracé Station Middenmeer Anna Paulowna: ca. 24 kilometer
 • Kabeltrace Station Middenmeer - De Weel: ca. 17 kilometer
 • Kabeltracé De Weel-Oterleek: ca. 14 kilometer

Bouw

 • Nieuwbouw station Middenmeer
 • Uitbreiding station Westwoud
 • Uitbreiding station Anna Paulowna
 • Nieuwbouw station de Weel

Planning

 • 2018: Start uitvoering PIP.
 • 2e kwartaal 2019: Station Middenmeer met verbindingen in bedrijf

Over het project

Project

Het versterken en uitbreiden van de elektriciteitsinfrastructuur in de kop van Noord-Holland bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Aanleggen van vier ondergrondse 150kV-verbindingen naar de verschillende hoogspanningsstations: van het nieuwe station Middenmeer naar de bestaande hoogspanningsstations Westwoud, Anna Paulowna en Oterleek. En van station de Weel naar Oterleek.
 • Aanpassen aantal bestaande hoogspanningsstations
 • Bouw van twee nieuwe 20kV/150kV-hoogspanningsstations: station Middenmeer en station de Weel

Waarom dit project?

Door bovengenoemde werkzaamheden en aanpassingen ontstaat een zogeheten ringstructuur in de elektriciteitsinfrastructuur. De aanleg van een ringstructuur in de kop van Noord-Holland maakt het deelnet in de regio minder storingsgevoelig. Mocht er onverhoopt een storing in het net optreden dan gaat de lamp niet direct uit, maar krijgt u stroom geleverd vanuit een ander deel van het net.
Daarnaast maken het versterkte hoogspanningsnet en het nieuwe station Middenmeer de aansluiting van duurzame energie mogelijk. Het station komt te liggen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon, zodat straks het windpark Wieringermeer kan worden aangesloten op dit nieuwe transformatorstation.

Stand van zaken

Om deze netuitbreiding te kunnen realiseren, moeten diverse bestemmingsplannen in vier gemeenten worden aangepast. Om dat mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld (PIP). Dit PIP is inmiddels vastgesteld en in werking getreden. De werkzaamheden voor de verschillende verbindingen en de twee nieuwe stations zijn inmiddels begonnen.

Uitvoering van het project brengt mogelijk overlast en hinder met zich mee. TenneT en Liander proberen dit samen met de uitvoerende partijen tot een minimum te beperken. Om u over de uitvoering te informeren wordt contact opgenomen met grondeigenaren, pachters en zakelijk gerechtigden om afspraken op maat te maken over eventuele betredingstoestemmingen en uitvoeringswerkzaamheden op uw land alsook over het sluiten van zakelijke recht overeenkomsten.

Planning

WatWanneer
Start realisatie2018
Verbinding Middenmeer - WestwoudEind 2018
Station Middenmeer met verbindingen in bedrijf2e kwartaal 2019
Verbinding Middenmeer – Anna PaulownaTweede kwartaal 2019
Verbinding Middenmeer – De WeelTweede kwartaal 2019
Station de Weel in bedrijf2019

Uitbreiding Stations Westwoud en Anna Paulowna
2019
Verbinding De Weel OterleekStart pas als het verbruik daarom vraagt

Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

Downloads

Nieuwsbrief Kop van Noord-Holland (1 MB, pdf, 20-05-16)

Een toekomstbestendig energienetwerk.

Nieuwsbrief Kop van Noord-Holland Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer