Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet.

Waarom

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en -stations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Wat

Het elektriciteitsnet wordt uitgebreid met drie nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbindingen. Daarnaast worden er een aantal bovengrondse hoogspanningsverbindingen en een aantal hoogspanningsstations aangepast. De capaciteit in de bovengrondse hoogspanningsverbindingen wordt verhoogd, wat inhoudt dat ze worden voorzien van nieuwe lijnen (geleiders) en er versterkingen aan de masten en fundaties plaatsvinden.

Wanneer

Er wordt gestart met het aanleggen van de nieuwe ondergrondse 110 kV-verbindingen. Daarna volgen de aanpassingen aan de bovengrondse verbindingen en de hoogspanningsstations. Alle aanpassingen worden stapsgewijs uitgevoerd en zijn uiteindelijk in 2023 klaar

Nieuws

Veldonderzoeken Hengelo Oele – Hengelo Weideweg

Februari 2020 - TenneT is gestart met veldonderzoeken ter voorbereiding op het nieuw aan te leggen kabeltracé Hengelo Oele – Hengelo Weideweg. Kennis van de gesteldheid van de bodem is van groot belang om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen. De grondeigenaren van de betreffende percelen hebben TenneT toestemming gegeven deze onderzoeken te laten uitvoeren op hun percelen. De veldonderzoeken omvatten het onderzoeken van de samenstelling, kwaliteit en gedrag van de bodem. De uitkomst van de onderzoeken zijn nodig voor de verdere technische uitwerking van de verbinding. De onderzoeksbureaus, die ruime ervaring hebben met het uitvoeren van veldonderzoeken, zorgen er voor dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden die zorgvuldig, snel en flexibel worden uitgevoerd middels slimme meet- en inspectie apparatuur.

Agenda projecten in de regio

Overzicht TenneT-projecten Midden en Oost Nederland

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via de deze website, brochures, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Via de deze website, brochures en informatieavonden. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu. 

Downloads

Factsheet Hengelo Oele (1 MB, pdf, 27-06-19)

Factsheet Hengelo Oele Download Download
Factsheet Harculo-Hengelo (3 MB, pdf, 02-02-18)

Factsheet Harculo-Hengelo Download Download
14032018_Factsheet_Hengelo-Almelo_HH_NS.pdf (5 MB, pdf, 09-07-18)

Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Harculo - Hengelo wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadresmag gebruiken).

ContactEefje Van Gorp

Media Relations

Locatie van dit project