Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Haps - Boxmeer - Venray

Het regionale 150 kV-net van Brabant en Limburg is met het landelijke 380 kV-net verbonden. Transformatoren in Boxmeer en Maasbracht zorgen voor het transport van elektriciteit tussen het 150 en 380 kV-net. Door toename in het transport van elektriciteit moeten er enkele werkzaamheden verricht worden.

Waarom

In de regio Brabant en Limburg wordt steeds meer elektriciteit verbruikt bij een beperkt aanbod. Voor de toenemende transportvraag naar elektriciteit is netversterking nodig. In Boxmeer wordt daarom de transformatorcapaciteit vergroot. Het 150 kV-net wordt zo toekomstvast gemaakt en de leveringszekerheid van Brabant en Limburg is gegarandeerd.

Wat

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de uitbreiding van het bestaande 150 kV-hoogspanningsstation te Boxmeer, de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de 150 kV-hoogspanningsstations Haps en Boxmeer en het uitvoeren van enkele aanpassingen aan de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Haps en Venray. Een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Boxmeer en Venray is gepland (zie project Boxmeer-Venray 150 kV). 

Wanneer

  • Vanaf 2e kwartaal 2020: Aanvullende veldonderzoek werkzaamheden en contact met grondeigenaren
  • Voorjaar 2021 start aanleg werkzaamheden
  • Voorjaar 2022 werkzaamheden gereed

Nieuws

Start werkzaamheden hoogspanningsstation Boxmeer

Maart 2021: Onlangs zijn omwonenden door aannemer SPIE met een brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden voor het station Boxmeer en de aanrijroute van het materieel. De brief is hier te lezen.

Brief omwonenden met de laatste stand van zaken

Februari 2021 – Onlangs hebben omwonenden en grondeigenaren een brief ontvangen met de laatste stand van zaken over het project 'Haps-Boxmeer-Venray'. Lees hier de brief.

Werkzaamheden TenneT en SPIE bij uitbreiding station Boxmeer

Augustus 2020 – Onlangs zijn omwonenden van hoogspanningsstation Boxmeer geïnformeerd over de werkzaamheden die SPIE namens TenneT aan het station gaat uitvoeren én het bouwverkeer dat daarbij komt kijken.

Half september start het uitvoeren van grondwerkzaamheden, het aanbrengen van nieuwe fundaties, het plaatsen van stalen ondersteuningen en het aansluiten van alle componenten. Lees HIER de brief en zie hierbij de route die het bouwverkeer aflegt. 

Duurzame keuzes in twee kabelprojecten Zuid-Nederland

Juni 2020 - Net zoals in heel Nederland, wordt ook in Zuid-Nederland hard gewerkt aan het versterken en uitbreiden van onze 150 kV-netten. Zo staan we aan de vooravond van het uitvoeringswerk voor het leggen van twee nieuwe, ondergrondse kabels. En wel tussen: Lutterade-Born-Maasbracht en Haps-Boxmeer-Venray. Opvallend is dat het projectteam in Zuid-Nederland veel tijd besteedt aan het thema duurzaamheid en hierin duidelijke, weloverwogen keuzes maakt.
Engineer Judy Jesse: "Het team heeft voor het project Lutterade-Born-Maasbracht duidelijk voor een hoogspanningskabel gekozen met een grotere diameter, terwijl dit niet nodig was op dit moment. De reden om hiervoor te kiezen was dat er bij een grotere diameter minder energieverlies optreedt door weerstand. Dit heeft als gevolg minder CO2 uitstoot en daardoor worden de extra kosten van een grotere diameter terugverdiend. Duurzaamheid kan dus financieel ook interessant zijn. Ook laten we in dit project één glasvezelkabel minder aanleggen, omdat we een bestaande glasvezelkabel hergebruiken. Doordat we die oude kabel ongemoeid laten, verspillen we minder materiaal voor een nieuwe en het scheelt in graafwerkzaamheden om de oude te verwijderen. Daarnaast is het tracé bij station Graetheide zo gekozen dat de kabels tussen de bomen door worden gelegd en hierdoor geen bomenkap hoeft plaats te vinden. Ook hebben we er voor natuurgebied 'Het Hof van Limburg' in Geleen, gekozen om onder dit natuurgebied te boren zodat we de natuur daar sparen. Dit hebben we overigens samen met omwonenden in de omgeving besproken, tijdens één van onze participatiebijeenkomsten".

Judy: "Ook voor het project Haps-Boxmeer-Venray hebben wij als team gekozen voor een kabel met een grotere diameter dan strikt noodzakelijk is op dit moment. Daarnaast plannen we een aantal extra gestuurde boringen in om onder andere waardevolle bomen te sparen. Verder worden in dit project kabels in een lange lengte geleverd en in het veld pas op maat gemaakt. Op deze manier zijn er minder haspels nodig en wordt er 4x minder getransporteerd, wat heel veel uitstoot scheelt. Een aantal gestuurde boringen is zo gepland, dat er vanaf één locatie meerdere boringen gemaakt worden. Hierdoor is er minder transport nodig van materieel.

We merken in deze projecten dat opdrachtnemers graag meedenken om werk duurzamer uit te voeren, zo zijn we samen goed op weg om duurzaamheid in de praktijk te brengen".

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Voorkeurstracé

TenneT en SPIE zetten drone in bij trekken bliksemdraad

September 2019 - Voor het eerst in Nederland heeft een drone werkzaamheden uitgevoerd in een bestaande hoogspanningsverbinding.

Van Haps naar Venray heeft de drone over een afstand van 5 kilometer nieuwe bliksemdraden tussen 18 hoogspanningsmasten aangebracht. De drone heeft daarvoor in drie dagen achttien keer gevlogen tussen de masten. TenneT en aannemer SPIE hebben voor deze innovatieve werkmethode gekozen omdat de grond onder de hoogspanningsverbinding gewasziektes als stengelaaltje en maïsknobbelaaltje heeft. Om verspreiding van die ziektes te voorkomen mag de grond zo min mogelijk betreden worden. Dat is zo afgesproken met de betreffende agrariërs, de grondeigenaren. Door de inzet van de drone is dat gelukt, al is 100% garantie niet te geven. TenneT heeft de spanning van de verbinding afgehaald  tijdens de dronevluchten.
Deze zomer testten TenneT en SPIE de techniek voor het eerst op een testveld. Vervolgens is het concept doorontwikkeld om grotere afstanden af te kunnen leggen, zonder dat de draad de draad de grond raakt.  Bliksemgeleiders beschermen een verbinding tegen blikseminslag. Zij voeren eventuele blikseminslag af zodat er geen schade aan de hoogspanningsverbinding ontstaat. Tussen Haps en Venray moeten nieuwe bliksemdraden komen omdat de oude uit de verbinding zijn gestolen.

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Veel gestelde vragen

Heb ik inspraak in de bestemmingsplan procedure?

De uitbreiding van het 150 kV-hoogspanningsstation Boxmeer, het tracé tussen dit hoogspanningsstation en het 150 kV-hoogspanningsstation Haps en de inlussing bij Boxmeer moeten planologisch worden vastgelegd. Daarvoor wordt een bestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt een strook van 17 meter voorzien ter bescherming van de kabel en een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het hoogspanningsstation. 

Er zijn in de procedure twee momenten van inspraak: bij het voorontwerp en bij het ontwerp bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. 

De ter inzage leggingen vinden plaats in 2018: het voorontwerp in het voorjaar en het ontwerp in het najaar. 

Het vastgestelde plan wordt eind 2018 verwacht.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Downloads

Factsheet Haps - Boxmeer - Venray (2 MB, pdf, 10-08-17)

Factsheet Haps - Boxmeer - Venray Download Download
Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Haps - Boxmeer - Venray wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Contact
Eefje Van Gorp

Media Relations

Locatie van dit project