Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen Hunze - Bloemsingel - eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen updates over Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel

Eerder verschenen nieuws

Kijk hier de uitzending van de online informatiebijeenkomst op 18 maart 2021 terug

Bekijk hier de presentatie van de informatieavond van 18 maart

Afbeeldingen_online_infobijeenkomst_Bloemsingel_18maart2021.pdf (3 MB, pdf, 22-03-21)

Download Download

Link naar de online informatiebijeenkomst van vanavond

18 maart 2021 - Vanavond van 19.00 tot 20.00 uur vindt de online informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze (bij de Euroborg) en Groningen Bloemsingel.

U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen via deze link.

De onderwerpen die we bespreken zijn:

  • Het nut en de noodzaak van de nieuwe ondergrondse kabel.
  • De ligging van de nieuwe kabel.
  • Het verwijderen van de huidige kabel.
  • Het resultaat van de bodemonderzoeken.
  • Toelichting op de bestemmingsplanprocedure en hoe u hierop kunt reageren.

Vragen stellen

Tijdens de online informatieavond kunt u vragen stellen via bloemsingel(at)tennet.eu en chat. We proberen alle vragen tijdens de behandeling te beantwoorden.

Terugkijken

De dag na de bijeenkomst plaatsen we de opname van de online bijeenkomst, de getoonde afbeeldingen en de video op www.tennet.eu/hunze-bloemsingel. Hier komen ook alle gestelde vragen met de antwoorden te staan. Ook de vragen die we wellicht niet hebben beantwoord in de uitzending.

Graag tot vanavond!

Meedenksessies op 23 en 24 maart gaan niet door

In 2022 gaan we de 110 kV-kabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel vervangen. Op 7 plekken langs dit 3,4 kilometerlange tracé vinden graafwerkzaamheden plaats. Op 2 van deze plekken is, na overleg met de gemeente Groningen, de mogelijkheid om iets extra's te doen, wanneer de werkzaamheden klaar zijn. Denk aan beplanting, inzaaien met kruidenmengsel, een bankje of picknicktafel. We hebben hiervoor de omwonenden van deze 2 plekken uitgenodigd voor een online meedenkavond. Deze waren gepland op 23 en 24 maart. Helaas ontvingen we voor beide avonden slechts 1 aanmelding. Daarom gelasten we de meedenksessies af. We gaan onderzoeken hoe het komt dat er zo weinig interesse lijkt te zijn en wellicht organiseren we later dit jaar alsnog een aantal meedenksessies. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via bloemsingel110kv(at)tennet.eu

Informatieavond op 18 maart

Beste omwonenden,

Graag nodigen we u uit voor de online informatieavond op 18 maart van 19.00 tot 20.00 uur. We informeren u dan over nieuwe ontwikkelingen van de hoogspanningskabel die we vanaf eind dit jaar bij u in de buurt gaan aanleggen.

De onderwerpen die we bespreken zijn:

  • Het nut en de noodzaak van de nieuwe ondergrondse kabel.
  • De ligging van de nieuwe kabel.
  • Het verwijderen van de huidige kabel.
  • Het resultaat van de bodemonderzoeken.
  • Toelichting op de bestemmingsplanprocedure en hoe u hierop kunt reageren.

Tijdens de online informatieavond kunt u vragen stellen via e-mail en chat. Heeft u nu al vragen, dan kunt u die alvast mailen naar bloemsingel110kv(at)tennet.eu. We behandelen deze vragen tijdens de bijeenkomst.

De link naar de online informatieavond vindt u op 18 maart op www.tennet.eu/hunze-bloemsingel/. Na de online bijeenkomst kunt u hier de opname van de bijeenkomst terugkijken en we plaatsen daar een overzicht van de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, met de antwoorden.

Meld u aan voor de online informatie door een e-mail te sturen naar bloemsingel110kv(at)tennet.eu. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die ook naar dat e-mail adres mailen of bellen met 0800-836 63 88.  

Oktober 2020 - Maar liefst 40meter diep zijn de grondmechanische boringen die zijn uitgevoerd aan de Oosterkade in Groningen. Sweco en Koops Grondmechanica haalden daar, in opdracht van TenneT, uit elke meter grond een monster. Dat zijn dus per boring 40 bussen gevuld met grond. De samenstelling van de grond wordt in het laboratorium onderzocht. 

Het tracé van hoogspanningsstation Groningen Hunze naar hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel kruist onder meer het Eemskanaal. Daar wordt begin 2022 met gestuurde boringen, op ongeveer 30 meter diepte, de nieuwe, ondergrondse 110 kV-kabel gelegd. Voor de aanleg van die kabel is het belangrijk te weten in wat voor grond de kabel komt te liggen. De kabel genereert namelijk warmte en moet deze goed kwijt kunnen in de grond. De ene grondsoort kan de warmte beter kwijt dan andere grondsoort. De grondonderzoeken die nu worden uitgevoerd, gebruiken we om het ontwerp én de meest optimale diepteligging van de kabel te kunnen bepalen.

Voor het vervangen van de ondergrondse 110 kV-hoogspanningskabel in Groningen in 2022 zijn Koops Grondmechanica en Sweco, in opdracht van TenneT, bezig met grondonderzoeken. Afgelopen 2 weken vonden op verschillende locaties aan de Petrus Campersingel grondmechanische boringen plaats. 

Door een grondmechanische boring kunnen we de bodemopbouw nauwkeurig tot een bepaalde diepte in kaart brengen. Elke meter wordt een grondmonster verzameld en naar boven gehaald. Elk monster wordt geanalyseerd en zo kunnen we de eigenschappen van de grond bepalen. We kunnen bijvoorbeeld berekenen hoe goed de grond warmte geleidt. De nieuwe kabel genereert warmte en we willen graag dat de kabel deze warmte zo goed mogelijk kan afstaan. 

We zijn bijna klaar met het grondmechanische onderzoek. Vandaag wordt onderzoek gedaan aan de Bloemsingel en volgende week aan de Oosterkade en de Oosterhaven. Daarnaast wordt in oktober het milieuhygiënische onderzoek uitgevoerd. Hiermee controleren we of de grond schoon is. Dit wordt handmatig gedaan en heeft daarom minder geluidsoverlast tot gevolg. 

De huidige 110 kV-hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel wordt vanaf begin 2022 vervangen door een nieuw, modern kabelsysteem. Dit is nodig omdat een moderne kabel meer energie kan vervoeren en sneller te repareren is dan kabel die er sinds 1964 ligt. Met het vervangen van de 3,4 kilometerlange kabel kan TenneT de levering van elektriciteit in de regio blijven garanderen. 

Geen werkzaamheden op terrein bewoners

We hebben vragen gekregen van omwonenden over mogelijke werkzaamheden van TenneT in voortuinen van bewoners. Wij begrijpen de zorgen en zijn blij dat we hen, en wellicht ook u, kunnen geruststellen.

In de fase van het project waar we nu in zitten, gaan we niet onder tuinen in eigendom of in gebruik van bewoners door met de boring/kabel. Het uitgangspunt is ook dat dit zo blijft. Mocht het onverhoopt gebeuren dat we toch gebruik/eigendom van bewoners doorkruisen, dan kunt u er van op aan dat wij eerst persoonlijk met u contact zoeken en zonodig afspraken hierover maken, voordat we iets dergelijks breeduit communiceren.

Aanvullend is het goed dat u weet dat de kabel grotendeels geboord gaat worden. Op de route van de circa 3,4 kilometer kabel komt een aantal graaflocaties waar de boorinstallaties staan. Dit is bovengronds en is zicht- en merkbaar in het straatbeeld. Eind dit jaar/begin volgend jaar weten we hier meer over. We komen dan opnieuw bij u terug om u hierover te informeren. 

Inloopavond grondonderzoeken

Augustus 2020 - Tijdens de inloopavond in het Groninger Platformtheater op 20 augustus 2020 informeerden we omwonenden van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze (bij Euroborg) en Groningen Bloemsingel over de grondonderzoeken die vanaf eind augustus 2020 plaatsvinden langs dit tracé. We gingen met hen in gesprek en er waren informatieposters.

De grondonderzoeken zijn nodig omdat de huidige, ondergrondse 110 kV-hoogspanningskabel vanaf begin 2022 wordt vervangen. Met de grondonderzoeken kunnen we onder andere bepalen of de grondsoort geschikt is om de kabel in te leggen. Omwonenden kunnen tot en met oktober 2020 op een aantal plekken bijvoorbeeld een sonderingstruck zien staan of te maken krijgen met een verkeersomleiding. De kabelvervanging is nodig om ons energienetwerk te versterken, zodat we hier ook in de toekomst op kunnen vertrouwen.