Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel

De ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel wordt vervangen door een nieuwe kabel. De huidige verbinding is sinds 1964 in gebruik. Die werkzaamheden die buiten zichtbaar zijn, vinden plaats in 2022.

Waarom

Het vervangen van de 3,4 kilometer lange, ondergrondse hoogspanningskabel is nodig omdat een nieuw, modern kabelsysteem meer energie kan vervoeren en sneller te repareren is dan de kabel die er nu ligt, mocht er onverhoopt een storing plaatsvinden. De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik. Met het vervangen van de kabel kan TenneT de levering van elektriciteit in de regio blijven garanderen. 

 

Wat

In 2020 werken we aan de voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe kabel. We selecteren leveranciers en een aannemer om het werk uit te voeren, voeren gesprekken met grondeigenaren en spreken met organisaties die in het zelfde gebied bouwplannen maken of daar al projecten uitvoeren. Ook vragen we vergunningen aan bij de gemeente om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voordat de uitvoering plaatsvindt, informeren we de omwonenden die te maken krijgen met de werkzaamheden. Zij ondervinden mogelijk hinder. Gezamenlijk willen we kijken hoe we de hinder zoveel mogelijk kunnen beperken. In 2022 starten de werkzaamheden buiten. We trekken dan, na ondergrondse boringen, de nieuwe hoogspanningskabel in de grond. We zijn dan op verschillende plaatsen tegelijk aan het werk in de stad Groningen. Aan het eind van 2022 verwachten we klaar te zijn met de uitvoerende werkzaamheden.

Wanneer

 • 4e kwartaal 2020: Besluitvorming en voorbereidingen
 • 4e kwartaal 2020: Vergunningverlening afgerond
 • 4e kwartaal 2020: Afsluiten zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren
 • 1e kwartaal 2021: Uitwerken plannen en voorbereiding bestemmingsplan
 • 2e kwartaal 2021: Afronden definitief ontwerp
 • 2e kwartaal 2021: Aanvang formele procedure bestemmingsplan
 • 2e kwartaal 2021: Aanbesteding realisatie
 • 4e kwartaal 2021  Besluiten van de gemeenteraden over bestemmingsplan
 • 1e kwartaal 2022: Verlenging vergunningen
 • 1e kwartaal 2022: Start werkzaamheden kabel
 • 4e kwartaal 2022: Werkzaamheden nieuwe kabel gereed
 • 4e kwartaal 2022: Testen verbinding
 • 4e kwartaal 2022: Opwaardering gereed
 • 2023 Verwijderen huidige kabel uit 1964

Nieuws

Route van de kabel is definitief. Inspraak start na de zomer

In de stad Groningen vervangt TenneT in 2022 de ondergrondse 110 kV hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze (naast de Euroborg) en Bloemsingel. Het ontwerp van de route van de kabel is klaar. Voor de ligging van de kabel moet het bestemmingsplan worden aangepast. De bestemmingsplan-procedure bestaat uit een aantal stappen. Op drie momenten kunt u hierop reageren:

1.      Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan – september 2021. Duur: 3 weken 

De gemeente Groningen vraagt over het voorontwerp bestemmingsplan advies bij verschillende organisaties, en legt het voorontwerp voor een ieder ter inzage. Gelijk na de zomervakantie is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen en kunt u hierop reageren. Zodra het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt vertellen we u hier meer over, onder andere in een nieuwsbrief die gelijk na de zomer verschijnt en in deze Bouwapp.

2.      Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan – november / december 2021. Duur: 6 weken

Zodra het college van B&W van de gemeente heeft besloten dat het nieuwe tracé past binnen een goede en gezonde ruimtelijke ordening in de stad, wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Iedereen kan hier zijn of haar zienswijze op indienen bij de gemeente Groningen.

3.      Vastellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad – januari 2022. Beroepstermijn: 6 weken.

De gemeenteraad beoordeelt de ingediende zienswijzen. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het vast te stellen bestemmingsplan. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Belanghebbenden kunnen daar nog tegen in beroep gaan.

Waar zijn we verder mee bezig?
Nog voor de zomer starten twee aanbestedingen. Op die manier hebben we na de zomer een partij die de kabel gaat leveren en een partij die kabel gaat aanleggen.

Antwoord op gestelde vragen tijdens online informatieavond 18 maart

Tijdens de online informatieavond van 18 maart 2021 zijn er diverse vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen vindt u hier. 

Nieuwe kabel tussen Groninger hoogspanningsstation Hunze en Bloemsingel

Eind 2021, begin 2022 plaatst TenneT een nieuwe, ondergrondse 110 kV-hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Hunze (bij de Euroborg) en Bloemsingel in Groningen. Deze kabel vervangt de huidige 3,4 kilometer lange kabel uit 1964. Met de nieuwe, moderne kabel kan het elektriciteitsnetwerk in dit deel van de stad Groningen weer jaren mee. Bovendien is de nieuwe kabel eenvoudiger en sneller te repareren dan de kabel die er nu ligt. Bekijk hieronder de video!   

Video nieuwe kabel tussen Groninger hoogspanningsstation Hunze en Bloemsingel

Meedenksessies op 23 en 24 maart gaan niet door

In 2022 gaan we de 110 kV-kabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel vervangen. Op 7 plekken langs dit 3,4 kilometerlange tracé vinden graafwerkzaamheden plaats. Op 2 van deze plekken is, na overleg met de gemeente Groningen, de mogelijkheid om iets extra's te doen, wanneer de werkzaamheden klaar zijn. Denk aan beplanting, inzaaien met kruidenmengsel, een bankje of picknicktafel. We hebben hiervoor de omwonenden van deze 2 plekken uitgenodigd voor een online meedenkavond. Deze waren gepland op 23 en 24 maart. Helaas ontvingen we voor beide avonden slechts 1 aanmelding. Daarom gelasten we de meedenksessies af. We gaan onderzoeken hoe het komt dat er zo weinig interesse lijkt te zijn en wellicht organiseren we later dit jaar alsnog een aantal meedenksessies. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via bloemsingel110kv(at)tennet.eu

Kijk hier de uitzending van de online informatiebijeenkomst op 18 maart 2021 terug

Bekijk hier de presentatie van de informatieavond van 18 maart

Presentatie van 18 maart (3 MB, pdf, 22-03-21)

Presentatie van 18 maart Download Download

Link naar de online informatiebijeenkomst van vanavond

18 maart 2021 - Vanavond van 19.00 tot 20.00 uur vindt de online informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze (bij de Euroborg) en Groningen Bloemsingel.

U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen via deze link.

De onderwerpen die we bespreken zijn:

 • Het nut en de noodzaak van de nieuwe ondergrondse kabel.
 • De ligging van de nieuwe kabel.
 • Het verwijderen van de huidige kabel.
 • Het resultaat van de bodemonderzoeken.
 • Toelichting op de bestemmingsplanprocedure en hoe u hierop kunt reageren.

Vragen stellen

Tijdens de online informatieavond kunt u vragen stellen via bloemsingel(at)tennet.eu en chat. We proberen alle vragen tijdens de behandeling te beantwoorden.

Terugkijken

De dag na de bijeenkomst plaatsen we de opname van de online bijeenkomst, de getoonde afbeeldingen en de video op www.tennet.eu/hunze-bloemsingel. Hier komen ook alle gestelde vragen met de antwoorden te staan. Ook de vragen die we wellicht niet hebben beantwoord in de uitzending.

Graag tot vanavond!

Downloads

Nieuwsbrief juli 2020 (6 MB, pdf, 22-07-20)

Nieuwsbrief juli 2020 Download Download
Infographic Energieregio Noord-Nederland (16 MB, pdf, 13-07-20)

Infographic Energieregio Noord-Nederland Download Download

ContactEllen Salverda

Woordvoerder project