Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel

De ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel wordt vervangen door een nieuwe kabel. De huidige verbinding is sinds 1964 in gebruik. Die werkzaamheden die buiten zichtbaar zijn, vinden plaats in 2021 en 2022.

Waarom

Het vervangen van de 3,4 kilometer lange, ondergrondse hoogspanningskabel is nodig omdat een nieuw, modern kabelsysteem meer energie kan vervoeren en sneller te repareren is dan de kabel die er nu ligt, mocht er onverhoopt een storing plaatsvinden. De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik. Met het vervangen van de kabel kan TenneT de levering van elektriciteit in de regio blijven garanderen. 

 

Wat

In 2020 werken we aan de voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe kabel. We selecteren leveranciers en een aannemer om het werk uit te voeren, voeren gesprekken met grondeigenaren en spreken met organisaties die in het zelfde gebied bouwplannen maken of daar al projecten uitvoeren. Ook vragen we vergunningen aan bij de gemeente om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voordat de uitvoering plaatsvindt, informeren we de omwonenden die te maken krijgen met de werkzaamheden. Zij ondervinden mogelijk hinder. Gezamenlijk willen we kijken hoe we de hinder zoveel mogelijk kunnen beperken. In 2021 starten de werkzaamheden buiten. We trekken dan, na ondergrondse boringen, de nieuwe hoogspanningskabel in de grond. We zijn dan op verschillende plaatsen tegelijk aan het werk in de stad Groningen. Na de zomer van 2022 verwachten we klaar te zijn met de uitvoerende werkzaamheden.

Wanneer

  • 4e kwartaal 2020: Besluitvorming en voorbereidingen
  • 4e kwartaal 2020: Vergunningverlening afgerond
  • 4e kwartaal 2020: Afsluiten zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren
  • 1e kwartaal 2021: Afronden definitief ontwerp
  • 1e kwartaal 2021: Aanbesteding realisatie
  • 1e kwartaal 2022: Start uitvoeren werkzaamheden
  • 3e kwartaal 2022: Aanleggen nieuwe verbinding gereed
  • 3e kwartaal 2022: Testen verbinding
  • 4e kwartaal 2022: Opwaardering gereed

Nieuws

40 meter diepe boringen in Groningen

Oktober 2020 - Maar liefst 40 meter diep zijn de grondmechanische boringen die zijn uitgevoerd aan de Oosterkade in Groningen. Sweco en Koops Grondmechanica haalden daar, in opdracht van TenneT, uit elke meter grond een monster. Dat zijn dus per boring 40 bussen gevuld met grond. De samenstelling van de grond wordt in het laboratorium onderzocht. 

Het tracé van hoogspanningsstation Groningen Hunze naar hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel kruist onder meer het Eemskanaal. Daar wordt begin 2022 met gestuurde boringen, op ongeveer 30 meter diepte, de nieuwe, ondergrondse 110 kV-kabel gelegd. Voor de aanleg van die kabel is het belangrijk te weten in wat voor grond de kabel komt te liggen. De kabel genereert namelijk warmte en moet deze goed kwijt kunnen in de grond. De ene grondsoort kan de warmte beter kwijt dan andere grondsoort. De grondonderzoeken die nu worden uitgevoerd, gebruiken we om het ontwerp én de meest optimale diepteligging van de kabel te kunnen bepalen.

Grondonderzoeken Groningen Stad in volle gang

Voor het vervangen van de ondergrondse 110 kV-hoogspanningskabel in Groningen in 2022 zijn Koops Grondmechanica en Sweco, in opdracht van TenneT, bezig met grondonderzoeken. Afgelopen 2 weken vonden op verschillende locaties aan de Petrus Campersingel grondmechanische boringen plaats. 

Door een grondmechanische boring kunnen we de bodemopbouw nauwkeurig tot een bepaalde diepte in kaart brengen. Elke meter wordt een grondmonster verzameld en naar boven gehaald. Elk monster wordt geanalyseerd en zo kunnen we de eigenschappen van de grond bepalen. We kunnen bijvoorbeeld berekenen hoe goed de grond warmte geleidt. De nieuwe kabel genereert warmte en we willen graag dat de kabel deze warmte zo goed mogelijk kan afstaan. 

We zijn bijna klaar met het grondmechanische onderzoek. Vandaag wordt onderzoek gedaan aan de Bloemsingel en volgende week aan de Oosterkade en de Oosterhaven. Daarnaast wordt in oktober het milieuhygiënische onderzoek uitgevoerd. Hiermee controleren we of de grond schoon is. Dit wordt handmatig gedaan en heeft daarom minder geluidsoverlast tot gevolg. 

De huidige 110 kV-hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel wordt vanaf begin 2022 vervangen door een nieuw, modern kabelsysteem. Dit is nodig omdat een moderne kabel meer energie kan vervoeren en sneller te repareren is dan kabel die er sinds 1964 ligt. Met het vervangen van de 3,4 kilometerlange kabel kan TenneT de levering van elektriciteit in de regio blijven garanderen. 

Downloads

Nieuwsbrief juli 2020 (6 MB, pdf, 22-07-20)

Nieuwsbrief juli 2020 Download Download
Infographic Energieregio Noord-Nederland (16 MB, pdf, 13-07-20)

Infographic Energieregio Noord-Nederland Download Download

ContactEllen Salverda

Woordvoerder project