Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen - Delfzijl 110 kV

In het noorden van ons land wordt steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt. Om in de toekomst het transport van elektriciteit en de elektriciteitsvoorziening naar de stad Groningen te kunnen blijven garanderen gaat TenneT de 110 kV- verbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd versterken.

Waarom

In Delfzijl staan de warmtekrachtcentrale Delesto en de bio-energiecentrale van Eneco. Beide zijn aangesloten op het hoogspanningsstation Delfzijl Weiwerd. Vanaf dit station loopt onder anderen een verbinding naar hoogspanningsstation Groningen Hunze.  Deze verbinding is belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening van de stad Groningen.  Nu er in de regio steeds meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt, moet deze verbinding versterkt worden. Zo kunnen wij het transport van elektriciteit in de toekomst  blijven garanderen.

Wat

Het versterken van deze verbinding bestaat uit aanpassingen op het hoogspanningsstation Delfzijl Weiwerd en het vergroten van de transportcapaciteit van de verbinding. Voordat er gestart kan worden met de versterking, gaat TenneT overeenkomsten aan met grondeigenaren, worden vergunningen aangevraagd bij de desbetreffende gemeenten en moet er onderzoek gedaan worden naar eventuele versteviging van de mastfundaties. 

Wanneer

  • Tot 2e kwartaal 2019: Besluitvorming en voorbereidingen
  • 3e - 4e kwartaal 2019: Vergunningverlening
  • 4e kwartaal: afsluiten zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren
  • 2e kwartaal 2020: Start uitvoeren werkzaamheden
  • 4e kwartaal 2020: Opwaardering gereed

Nieuws

Omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Appingedam en Delfzijl.

Het versterken van de 110 kV-verbinding tussen Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd bestaat uit het inhangen van nieuwe geleiders en kleine aanpassingen aan de masten. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Appingedam en Delfzijl. Zodra de omgevingsvergunning via overheid.nl gepubliceerd wordt door de desbetreffende gemeente, ligt de aanvraag 6 weken ter inzage vanaf publicatiedatum. Hierop kan dan bezwaar gemaakt worden via de eigen gemeente. Zodra een gemeente de aanvraag publiceert, staat dit ook op deze website.
 
Omgevingsvergunning gemeente Groningen gepubliceerd en ter inzage

De aanvraag voor een omgevingsvergunning 'Onderhoud hoogspanningsverbinding Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd' is door de Gemeente Groningen op 9 oktober 2019 gepubliceerd via overheid.nl. De aanvraag ligt vanaf die datum 6 weken ter inzage. Voor bezwaar of beroep kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.  Het loket is geopend op werkdagen van 9.00 en 13.00 uur, vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het digitaal loket of telefoonnummer 14 050.

Downloads

Factsheet_Delfzijl-Groningen_AUG2019.pdf (508 KB, pdf, 01-08-19)

Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Informatie voor landeigenaren over bovengrondse hoogspanningsverbindingen (Nederlands)

Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project