Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen - Delfzijl 110 kV

In het noorden van ons land wordt steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt. Om in de toekomst het transport van elektriciteit en de elektriciteitsvoorziening naar de stad Groningen te kunnen blijven garanderen gaat TenneT de 110 kV- verbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd versterken.

Waarom

TenneT werkt tot en met eind 2020 aan het onderhoud en de versterking van de 110 kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd. Deze verbinding is 29 kilometer lang en telt 89 hoogspanningsmasten. De hoogspanningsverbinding is belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening van de stad Groningen. Nu er in de regio steeds meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt, is het nodig om de verbinding na 55 jaar te versterken. Zo kunnen we de levering van energie blijven garanderen. Nu en in de toekomst.

 

Wat

Het versterken van de 110 kV verbinding bestaat uit het ophogen van vier hoogspanningsmasten en onderhoud aan de fundaties van acht hoogspanningsmasten. Ook komen over het gehele traject nieuwe, zwaardere geleiders (elektriciteitsdraden) in de masten, die meer elektriciteit kunnen transporteren. Verder vinden er aanpassingen plaats op hoogspanningsstation Groningen Hunze. Voordat is gestart met de versterking van de verbinding heeft TenneT afstemming gezocht met grondeigenaren, zijn vergunningen aangevraagd bij de desbetreffende gemeenten en is onderzoek gedaan naar eventuele versteviging van de mastfundaties. 

Wanneer

  • 2e kwartaal 2019: Besluitvorming en voorbereidingen
  • 4e kwartaal 2019: Vergunningverlening
  • 1e kwartaal 2020: Start uitvoering: verstevigen fundaties en verhogen masten.
  • 2e kwartaal 2020: Afsluiten zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren gereed.
  • 3e kwartaal 2020: Vervangen geleiders
  • 4e kwartaal 2020: Versterking gereed

Nieuws

Werk aan hoogspanningsverbinding tussen Delfzijl en Groningen klaar

We zijn klaar met de werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen-Hunze en Delfzijl-Weiwerd. De 29 kilometer lange hoogspanningsverbinding telt 89 hoogspanningsmasten. Afgelopen jaar heeft TenneT de twee hoogspanningsstations aangepast en vier hoogspanningsmasten met 3 meter verhoogd. Van 8 masten zijn de betonnen fundaties verstevigd en over de totale lengte van 29 kilometer zijn alle stroomdraden (geleiders) vervangen door nieuwe met meer transportcapaciteit. Hiervoor is 174 kilometer stroomgeleider gemonteerd en 58 kilometer nieuwe bliksemgeleiders.

Projectleider Wouter Poelmans is trots op het project en het team: "De werkzaamheden verliepen voorspoedig. We bleven binnen planning en budget ondanks Corona. Met dank aan onze aannemers Qirion, Omexon en Van Hoek Bouw hebben we een mooie bijdrage geleverd aan de energietransitie. Met de lijnverzwaring kan het hoogspanningsnetwerk in de regio weer jaren mee en kunnen we voldoen aan een groeiende elektriciteitsbehoefte en een groter aanbod van onder meer duurzaam opgewekte elektriciteit."

Alle geleiders zwarte circuit Groningen-Delfzijl vervangen

Eind oktober 2020 - Eind maart 2020 begonnen we met het verhogen van 4 hoogspanningsmasten, het versterken van de fundaties van 8 masten en het vervangen van de 174 kilometer geleiders in de 110 kV-hoogspanningsverbinding Groningen Hunze - Delfzijl Weiwerd. Na de verhoging van de masten en versterking van de fundaties is er weer een mijlpaal bereikt: alle geleiders van het zwarte circuit zijn vervangen! 

We zijn inmiddels gestart met het vervangen van de 87 kilometer geleiders van het witte circuit. Ook dat krijgt een nieuw, modern geleidersysteem. We verwachten begin 2021 klaar te zijn met dit onderhoudsproject. Dan is de hoogspanningsverbinding Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd klaar voor de toekomst en draagt deze bij aan de versterking van het gehele elektriciteitsnetwerk van TenneT in Noord-Nederland.

Nog 5 maanden en 119 kilometer te gaan

De tussenstand in het project Groningen Hunze - Delfzijl Weiwerd

We zijn nu 5 maanden onderweg met het versterken van de 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd. Deze verbinding telt 89 masten en is hemelsbreed 29 kilometer lang. Met nog 5 maanden te gaan, vinden we het hoog tijd voor een tussenstand.

In de afgelopen maanden hebben we in de hoogspanningsverbinding 4 masten verhoogd en bij 8 masten onderhoud gepleegd aan de fundaties. Op dit moment heeft het vernieuwen van de geleiders (stroomdraden) onze aandacht.

55 van de 174 kilometer aan stroomdraden is nu vernieuwd. Dit geldt ook voor 18,5 van de 58 kilometer aan bliksemgeleiders. Van 43 masten hebben we de stroomdraden van één circuit vernieuwd en bij 14 masten hiervan de stroomdraden van zowel het witte als zwarte circuit.

Komende 5 maanden vernieuwen we nog eens 119 kilometer aan stroomdraden en 39,5 kilometer aan bliksemgeleiders. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we dit onderhoudsproject af te ronden.

Het onderhoud van de verbinding Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd is onderdeel van de versterking van het gehele elektriciteitsnetwerk van TenneT in Nederland. Hiermee maken we het netwerk betrouwbaar en kunnen we de levering van elektriciteit blijven garanderen.

Veilig werken met rollengordijn

Augustus 2020 - Onlangs verving Qirion in opdracht van TenneT de hoogspanningsgeleiders (stroomdraden) boven de Beneluxweg in Groningen, een autoweg met veel verkeer. Deze geleiders zijn onderdeel van de 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd.

Om het verkeer niet te hoeven stilleggen, werd een rollengordijn aangebracht. Deze veiligheidskabel voorkomt dat een geleider tijdens werkzaamheden naar beneden kan vallen. Zo werken we veilig en kan het verkeer onder de hoogspanningsgeleiders ongehinderd doorrijden. 

Het vervangen van de geleiders is nodig om meer elektriciteit over de verbinding te kunnen vervoeren en daarmee het elektriciteitsnetwerk in Nederland te versterken.

Mastverhogingen gereed

30 juni 2020 - TenneT werkt aan het onderhoud en de versterking van de 110 kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd. Onderdeel hiervan is onder meer het verhogen van 4 (van de 89) hoogspanningsmasten. Afgelopen weekend werd de laatste van de 4 met 3 meter verhoogd. Dit was in Overschild, Groningen. De nieuwe geleiders (elektriciteitsdraden) komen hiermee op de juiste hoogte te hangen. 

Inloopbijeenkomst Euvelgunne

Van 15 juni tot en met 30 augustus vervangt TenneT op bedrijventerreinen Euvelgunne, Eemskanaal Noordzijde een Eemspoort de oude geleiders (elektriciteitsdraden) door nieuwe. We informeerden de perceeleigenaren en –gebruikers hierover informeren tijdens een inloopbijeenkomst op 16 juni bij FC Groningen.

De bedrijven die overlast op hun eigen terrein ondervinden, doordat er bijvoorbeeld een hoogwerker of hoogspanningsmast staat, informeerden en betrokken we al eerder bij de werkzaamheden.

De werkzaamheden op de bedrijventerreinen zijn onderdeel van het onderhoud en de versterking van de 29 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd. Deze zijn nodig om de transportcapaciteit van de geleiders te vergroten en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de regio te kunnen blijven garanderen.

Via deze link vindt u de informatieposters en de presentatie die tijdens de inloopbijeenkomst zijn getoond. 

Downloads

Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Informatie voor landeigenaren over bovengrondse hoogspanningsverbindingen (Nederlands)

Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Factsheet Netversterking Groningen Hunze - Delfzijl-Weiwerd 110kV (521 KB, pdf, 03-04-20)

Factsheet Netversterking Groningen Hunze - Delfzijl-Weiwerd 110kV Download Download

Veel gestelde vragen

Waarom vervangt TenneT de huidige geleiders?

De 110 kV hoogspanningsverbinding Groningen Hunze – Delfzijl Weiwerd is een bovengrondse verbinding die in gebruik is genomen in 1966. Nu is het tijd voor onderhoud en versterking van de verbinding. Dat is nodig, want er wordt steeds meer duurzame stroom opgewekt in de regio. Het hoogspanningsnet is hier nu niet voldoende op ingericht. Daarom versterken we de verbinding. Hiermee kunnen we de levering van elektriciteit blijven garanderen. Nu en in de toekomst.

Waar gaat het precies om?

TenneT vergroot de transportcapaciteit van een circa 29 kilometer lange 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen Groningen en Delfzijl van 2x145 MVA naar 2x252 MVA.

Wat gaat er precies veranderen?

Vier masten worden met drie meter verhoogd en van acht masten wordt de fundatie verzwaard. Dat is nodig omdat er nieuwe geleiders (elektriciteitsdraden) in de masten worden opgehangen. Deze stroomgeleiders zijn moderner, geleiden beter en kunnen meer elektriciteit vervoeren.

Hoeveel meer stroom gaat er straks door?

Na de aanpassing van de verbinding en aanpassingen op station Groningen Hunze kan er straks 1323 ampère door de verbinding vervoerd worden. Dat was 761 ampère. Dat maakt het mogelijk om (tijdelijke) pieken in de vraag en het aanbod van elektriciteit goed op te kunnen vangen en om bij storingen reservecapaciteit voorhanden te hebben zodat het licht blijft branden.

Hoe kan er meer stroom vervoerd worden door de lijnen?

De geleider die we nu gaan gebruiken kan hogere temperaturen aan en kan daardoor meer stroom transporteren. Bij het transporteren van stroom ontstaat er namelijk warmte. De geleiders worden daardoor warm. Hoe meer stroom, hoe warmer de geleider wordt. Deze nieuwe geleiders zijn hier geschikt voor.

Wat is het effect van de nieuwe 110 kV geleiders?

Met de nieuwe 110 kV geleiders kunnen we de transportcapaciteit van deze bovengrondse verbinding versterken. We gebruiken deze extra capaciteit niet meteen, maar kunnen er wel gebruik van gaan maken bij pieken en wanneer er in de toekomst meer capaciteit nodig is.

Waarom worden vier masten verhoogd?

Bij veel masten verandert het type ophanging van de geleiders (andere soort en vorm van isolatoren). De geleiders zouden dan te laag komen te hangen. Dat mag niet. De vereiste veilige ruimte tussen de geleiders en de grond moet aan geldende eisen voldoen. Daarom worden vier masten iets verhoogd.

Hoe zit het met de relatie tussen magnetische velden en gezondheid?

Wanneer er stroom wordt getransporteerd, is er altijd sprake van magneetvelden. Die zijn er altijd bij elektriciteit. Of het nu gaat om een mobiele telefoon of een lamp. TenneT krijgt veel vragen over magneetvelden, vooral in relatie tot  gezondheid. In deze brochure en dit filmpje vindt u meer informatie.

ContactEefje Van Gorp

Media Relations