Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen - Delfzijl 110 kV

In het noorden van ons land wordt steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt. Om in de toekomst het transport van elektriciteit en de elektriciteitsvoorziening naar de stad Groningen te kunnen blijven garanderen gaat TenneT de 110 kV- verbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd versterken.

Waarom

TenneT werkt tot en met eind 2020 aan het onderhoud en de versterking van de 110 kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd. Deze verbinding is 29 kilometer lang en telt 89 hoogspanningsmasten. De hoogspanningsverbinding is belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening van de stad Groningen. Nu er in de regio steeds meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt, is het nodig om de verbinding na 55 jaar te versterken. Zo kunnen we de levering van energie blijven garanderen. Nu en in de toekomst.

 

Wat

Het versterken van de 110 kV verbinding bestaat uit het ophogen van vier hoogspanningsmasten en onderhoud aan de fundaties van acht hoogspanningsmasten. Ook komen over het gehele traject nieuwe, zwaardere geleiders (elektriciteitsdraden) in de masten, die meer elektriciteit kunnen transporteren. Verder vinden er aanpassingen plaats op hoogspanningsstation Groningen Hunze. Voordat is gestart met de versterking van de verbinding heeft TenneT afstemming gezocht met grondeigenaren, zijn vergunningen aangevraagd bij de desbetreffende gemeenten en is onderzoek gedaan naar eventuele versteviging van de mastfundaties. 

Wanneer

  • 2e kwartaal 2019: Besluitvorming en voorbereidingen
  • 4e kwartaal 2019: Vergunningverlening
  • 1e kwartaal 2020: Start uitvoering: verstevigen fundaties en verhogen masten.
  • 2e kwartaal 2020: Afsluiten zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren gereed.
  • 3e kwartaal 2020: Vervangen geleiders
  • 4e kwartaal 2020: Versterking gereed

Nieuws

Onderhoud en versterking van de 110kV hoogspanningsverbinding tot eind 2020

April 2020 - TenneT werkt tot en met eind 2020 aan het onderhoud en de versterking van de 110 kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd. Nu er in de regio steeds meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt, is het nodig om de verbinding na 55 jaar te versterken. Het versterken van deze 110 kV-verbinding is één uit een reeks van projecten waarmee het hoogspanningsnet in Groningen (en Noord Nederland als geheel) wordt verbeterd. Zo kunnen we de levering van energie blijven garanderen. Nu en in de toekomst.

We gaan vier hoogspanningsmasten verhogen, de fundaties van acht masten versterken en er komen over het gehele traject nieuwe geleiders (elektriciteitsdraden) in de masten. De werkzaamheden vinden plaats in fases en duren tot eind van dit jaar.

Op dit moment is aannemer Qirion samen met Van Hoek Bouw in opdracht van TenneT, bezig met de fundatieverzwaringen en het aanleggen van de benodigde bouwwegen.

Omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Appingedam en Delfzijl

Het versterken van de 110 kV-verbinding tussen Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd bestaat uit het inhangen van nieuwe geleiders en kleine aanpassingen aan de masten. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Appingedam en Delfzijl. Zodra de omgevingsvergunning via overheid.nl gepubliceerd wordt door de desbetreffende gemeente, ligt de aanvraag 6 weken ter inzage vanaf publicatiedatum. Hierop kan dan bezwaar gemaakt worden via de eigen gemeente. Zodra een gemeente de aanvraag publiceert, staat dit ook op deze website.
 
Omgevingsvergunning gemeente Groningen gepubliceerd en ter inzage

De aanvraag voor een omgevingsvergunning 'Onderhoud hoogspanningsverbinding Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd' is door de Gemeente Groningen op 9 oktober 2019 gepubliceerd via overheid.nl. De aanvraag ligt vanaf die datum 6 weken ter inzage. Voor bezwaar of beroep kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.  Het loket is geopend op werkdagen van 9.00 en 13.00 uur, vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het digitaal loket of telefoonnummer 14 050.

 

Downloads

Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Informatie voor landeigenaren over bovengrondse hoogspanningsverbindingen (Nederlands)

Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Factsheet Netversterking Groningen Hunze - Delfzijl-Weiwerd 110kV (521 KB, pdf, 03-04-20)

Factsheet Netversterking Groningen Hunze - Delfzijl-Weiwerd 110kV Download Download

Veel gestelde vragen

Waarom vervangt TenneT de huidige geleiders?

De 110 kV hoogspanningsverbinding Groningen Hunze – Delfzijl Weiwerd is een bovengrondse verbinding die in gebruik is genomen in 1966. Nu is het tijd voor onderhoud en versterking van de verbinding. Dat is nodig, want er wordt steeds meer duurzame stroom opgewekt in de regio. Het hoogspanningsnet is hier nu niet voldoende op ingericht. Daarom versterken we de verbinding. Hiermee kunnen we de levering van elektriciteit blijven garanderen. Nu en in de toekomst.

Waar gaat het precies om?

TenneT vergroot de transportcapaciteit van een circa 29 kilometer lange 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen Groningen en Delfzijl van 2x145 MVA naar 2x252 MVA.

Wat gaat er precies veranderen?

Vier masten worden met drie meter verhoogd en van acht masten wordt de fundatie verzwaard. Dat is nodig omdat er nieuwe geleiders (elektriciteitsdraden) in de masten worden opgehangen. Deze stroomgeleiders zijn moderner, geleiden beter en kunnen meer elektriciteit vervoeren.

Hoeveel meer stroom gaat er straks door?

Na de aanpassing van de verbinding en aanpassingen op station Groningen Hunze kan er straks 1323 ampère door de verbinding vervoerd worden. Dat was 761 ampère. Dat maakt het mogelijk om (tijdelijke) pieken in de vraag en het aanbod van elektriciteit goed op te kunnen vangen en om bij storingen reservecapaciteit voorhanden te hebben zodat het licht blijft branden.

Hoe kan er meer stroom vervoerd worden door de lijnen?

De geleider die we nu gaan gebruiken kan hogere temperaturen aan en kan daardoor meer stroom transporteren. Bij het transporteren van stroom ontstaat er namelijk warmte. De geleiders worden daardoor warm. Hoe meer stroom, hoe warmer de geleider wordt. Deze nieuwe geleiders zijn hier geschikt voor.

Wat is het effect van de nieuwe 110 kV geleiders?

Met de nieuwe 110 kV geleiders kunnen we de transportcapaciteit van deze bovengrondse verbinding versterken. We gebruiken deze extra capaciteit niet meteen, maar kunnen er wel gebruik van gaan maken bij pieken en wanneer er in de toekomst meer capaciteit nodig is.

Waarom worden vier masten verhoogd?

Bij veel masten verandert het type ophanging van de geleiders (andere soort en vorm van isolatoren). De geleiders zouden dan te laag komen te hangen. Dat mag niet. De vereiste veilige ruimte tussen de geleiders en de grond moet aan geldende eisen voldoen. Daarom worden vier masten iets verhoogd.

Hoe zit het met de relatie tussen magnetische velden en gezondheid?

Wanneer er stroom wordt getransporteerd, is er altijd sprake van magneetvelden. Die zijn er altijd bij elektriciteit. Of het nu gaat om een mobiele telefoon of een lamp. TenneT krijgt veel vragen over magneetvelden, vooral in relatie tot  gezondheid. In deze brochure en dit filmpje vindt u meer informatie.