Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Geertruidenberg - Verkabeling 150 kV

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Ook in West-Brabant wordt gewerkt aan het net. Zo komt de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding, die door Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, ondergronds te liggen.

Waarom

Tussen Rilland en Tilburg komt een nieuwe 380 kV-verbinding die deels over het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg loopt. De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 een besluit genomen over de ligging van dit tracé inclusief de aanvullende maatregel om de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk, gedeeltelijk ondergronds te brengen. Deze maatregel is bedoeld om de ruimtelijke druk in de gemeente Geertruidenberg te verminderen. 

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, die door de kernen van Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, komt ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om het deel van de hoogspanningsverbinding vanaf mastnummer 021 tot het 150 kV-hoogspanningsstation Geertruidenberg (zie onderstaande netkaart). 

Wanneer

  • 2021: Procedure bestemmingsplan. Aanbesteding aannemer(s)
  • Medio 2022: Start werkzaamheden aanleg nieuwe kabel
  • Medio 2023: Start werkzaamheden verwijderen bestaande verbinding
  • Circa 2023/2024: Werkzaamheden gereed

Nieuws

Bestemmingsplan ter inzage

11 november 2021: Vanaf vandaag ligt het bestemmingsplan voor de aanleg van de ondergrondse, hoogspanningskabel in de gemeente Geertruidenberg ter inzage.

Omwonenden hebben tot 22 december de tijd om te reageren en zijn onder andere met een brief op de hoogte gesteld door de gemeente en TenneT. 

TenneT sponsort en opent Schoolplein 14 (Johan Cruijff Foundation) in Geertruidenberg

"Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn'', zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing: Schoolplein14. Met Schoolplein14 wordt het schoolplein van een basisschool weer aantrekkelijk gemaakt, door samen met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Met een kleurrijk plein worden kinderen uitgedaagd om spelletjes te spelen buiten, zodat ze op een natuurlijke manier in beweging blijven. TenneT is al jaren sponsor van Schoolplein 14 en geeft jaarlijks één school in Nederland de mogelijkheid om hun schoolplein opnieuw in te laten richten, om kinderen meer buiten te laten spelen en te laten bewegen.

'Energie knooppunt' Geertruidenberg

Susan van den Berg (Projectleider 150 kV Verkabeling Geertruidenberg): Dit jaar hebben we basisschool De Radonkel in de gemeente Geertruidenberg de kans gegeven om hun schoolplein geheel te vernieuwen. Geertruidenberg is een belangrijk 'energie knooppunt' en de komende jaren vinden er veel projecten van TenneT plaats in deze omgeving. Eén hiervan is het aanleggen van een ondergrondse 150 kV-kabel, zodat we de bovengrondse masten in de dorpskernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer kunnen weghalen. Hiervoor werken we samen met de gemeente om dit voor elkaar te krijgen. Al deze projecten vraagt de komende jaren best veel van de gemeente en haar inwoners. Om op een ander vlak iets te kunnen beteken voor de inwoners van de gemeente hebben we contact opgenomen met Basisschool De Radonkel of zij open staan voor de vernieuwing van hun schoolplein. Zij waren direct enthousiast en zijn met sponsorgeld van TenneT, met de Cruyff Foundation aan de slag gegaan voor de herinrichting van hun schoolplein.

Feestelijke opening

Marisca Lanni (Communicatieadviseur 150 kV Verkabeling Geertruidenberg): Dit nieuwe schoolplein hebben wij vandaag feestelijk geopend. Zo werd er door alle leerlingen bij de opening een lied gezongen en sprintten twee wethouders van Geertruidenberg, onze projectleider Susan en iemand van de Cruyff Foundation op de kleine atletiekbaan tot aan het 'finish lint'. Hiermee was het plein geopend en konden de kinderen allerlei spellen op hu nieuwe plein doen. We hebben de opening gecombineerd met jonge kinderen kennis laten maken met 'de wereld van energie'. Zo hebben we onze TenneT On Tour Bus op het schoolplein gezet, waarin kinderen 2 aan 2 met VR-brillen konden zien waar de energie uit hun stopcontact vandaan komt. Ook hebben Susan en ik twee Energielessen aan de bovenbouw (groep 8/7/6) en de middenbouw (groep 5/4/3) gegeven. De bekende energieproef met de citroenen en het brandende lampje was hierbij een hoogtepunt voor veel kinderen.

 

3D tracékaart (Projectatlas) 150 kV kabel Geertruidenberg

Animatie Geertruidenberg Verkabeling 150kV

Meer informatie

Wat ging er aan vooraf?

Zoals u wellicht heeft meegekregen, komt er een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost: www.zuid-west380kv.nl). De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 het voorkeursalternatief vastgesteld voor deze verbinding. Dit voorkeursalternatief loopt deels over het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg. Als één van de aanvullende maatregelen bij dit voorkeursalternatief, heeft de minister verzocht om de bestaande 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk over de woonkernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer ondergronds te brengen. 

Lees meer

 

Deze maatregel is met name bedoeld om de ruimtelijke druk als gevolg van de bestaande en nieuwe hoogspanningsnetten in de gemeente Geertruidenberg te verminderen. Op 15 februari 2018 heeft de minister van Economische Zaken formeel opdracht gegeven aan TenneT om de toegezegde ondergrondse verbinding samen met de gemeente te realiseren. Vervolgens zijn TenneT en de gemeente samen gestart met het uitwerken van een plan van aanpak. 

Stand van zaken

Waar de ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen, is nu nog niet bekend. In de aanpak van TenneT en de gemeente Geertruidenberg staat het betrekken van de omgeving - om te komen tot een voorkeurstracé - centraal.  Wanneer er een voorkeurstracé tot stand is gekomen, moet het bestemmingsplan worden aangepast en vergunningen worden aangevraagd. Hiervoor zijn onderzoeken nodig naar de effecten op bijvoorbeeld natuur, water, bodem en archeologie. Ook moet TenneT met grondeigenaren overeenkomen over het aanleggen van de kabels op hun grond. Hierover gaat TenneT met grondeigenaren in overleg.

Pas als deze procedures zijn doorlopen, kan worden gestart met het aanleggen van de ondergrondse hoogspanningskabel. Op het moment dat de ondergrondse hoogspanningskabel in werking is, wordt gestart met het verwijderen van de bestaande mastverbinding. 

Op de hoogte blijven

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Graag houden wij u digitaal op de hoogte van het project 'Verkabeling 150 kV-verbinding Geertruidenberg' via de digitale gemeente nieuwsbrief. Als u dit wenst, laat u hieronder uw email achter. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief

Downloads

Factsheet (1 MB, pdf, 20-09-18)

Factsheet Download Download
Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Notitie Verkenning zoekgebieden (6 MB, pdf, 08-11-18)

Notitie Verkenning zoekgebieden Download Download

Contact