Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Filter en compensatiestation op Eemshaven

Eemshaven (provincie Groningen) is een energieknooppunt. Hier zijn meerdere elektriciteitscentrales, wind- en zonneparken, het offshore windpark Gemini en de verbindingen naar Noorwegen (via de NorNed-kabel) en Denemarken op het elektriciteitsnet aangesloten. In de loop van 2021 neemt TenneT een filter- en compensatiestation in gebruik.

Waarom

Uit harmonische netstudies blijkt dat mitigerende (aanvullende) maatregelen nodig zijn om een te hoge harmonische vervorming in het 380 kV-net te voorkomen. Het Europese wisselstroomnet is – net als alle aangesloten apparaten – gebaseerd op een frequentie van 50 Hertz. Het gebruik
van vermogenselektronica en apparatuur als grote gelijkrichters, smeltovens en lasapparaten vervormt de sinusvorm van de spanning. Te grote vervorming leidt tot oververhitting van componenten of verstoring van de werking van apparaten. De filters op het compensatie- en filterstation gaan deze vervorming tegen en garanderen zo de kwaliteit van de netspanning.

Wat

Het project ‘Nieuwbouw Compensatie- en Filterstation Eemshaven’ bestaat uit:

- Nieuwbouw van het satellietstation Compensatie- en Filterstation Eemshaven. Het nieuwe station wordt uitgevoerd als enkelrail systeem met 2 kabelvelden, 2 filtervelden en 1 spoelveld.

- Aanleg van een dubbele kabelverbinding om het Compensatie- en Filterstation Eemshaven te koppelen met het hoogspanningstation Eemshaven Oudeschip. In overleg met Groningen
Seaports en het Waterschap Noorderzijlvest is voor deze verbinding een tracé ontwikkeld met een lengte van 500 meter.

- Plaatsen van een extra compensatiespoel.

Wanneer

  • 2019: Start voorbereidende werkzaamheden bouw
  • 2021: Ingebruikname

Meer informatie

ContactMatthijs Coops

Woordvoerder project