Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Enschede - Netuitbreiding 110 kV-net

Er wordt een nieuwe ondergrondse 110 kV-verbinding aangelegd tussen hoogspanningsstations Enschede Vechtstraat en Enschede Heekstraat. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnetwerk in de binnenstad Enschede te vergroten.

Waarom

De binnenstad van Enschede krijgt elektriciteit van het 110 kV-hoogspanningsstation aan de Vechtstraat. Vanaf dit hoogspanningsstation lopen twee ondergrondse 110 kV-kabelverbindingen. Als er onderhoud aan één van de huidige verbindingen wordt uitgevoerd én er een storing optreedt op de andere verbinding, komt de binnenstad van Enschede zonder elektriciteit te zitten. 

Wat

Door een 3,4 km lange ondergrondse 110 kV-verbinding aan te leggen tussen de hoogspanningsstations Enschede Vechtstraat en Enschede Heekstraat versterken we de leveringszekerheid. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnetwerk in de binnenstad van Enschede voor de toekomst vergroot omdat er een extra 'weg' is aangelegd waarover elektriciteit kan worden getransporteerd. 

Wanneer

  • Oktober 2018 – Voorkeurstracé bekend
  • 3e kwartaal 2018 – Uitvoering veldonderzoeken
  • 3e kwartaal 2019 – Voorbereiden werkzaamheden
  • 1e en 2e kwartaal 2020 – Uitvoering werkzaamheden stations
  • Medio 2020 – Start bestemmingsplanprocedure
  • Medio 2021 – Start aanleg kabelverbinding
  • Medio 2022 – Verbinding gereed en in gebruik

Nieuws

Voorbereidende werkzaamheden en bestemmingsplanprocedure

Maart 2020 - We voeren de komende tijd voorbereidende werkzaamheden uit op zowel op hoogspanningsstation Enschede Vechtstraat als Enschede Heekstraat. We maken de stations klaar voor het aansluiten van de nog aan te leggen extra hoogspanningsverbinding. Tijdens aan- en afvoer van materieel en materiaal naar de hoogspanningsstations worden passende verkeersmaatregelen toegepast om de veiligheid te waarborgen. Denk hierbij aan verkeersregelaars en waarschuwingsborden. We verwachten de voorbereidende werkzaamheden eind mei 2020 af te ronden.

Het transport van materiaal en materieel naar het hoogspanningsstation werd vanwege de veiligheid zo gepland dat schoolgaande kinderen en het transport elkaar niet tegenkomen. Zo was er geen transport tussen 8.00-9.00u, 12.00-13.00u en tussen 15.00-16.00u. We noemen dit 'bloktijden'. Omdat de scholen op dit moment dicht zijn kiezen we ervoor om de bloktijden niet meer toe te passen. Het transport en de werkzaamheden kunnen zo efficiënter worden uitgevoerd.

Meer informatie

Veel gestelde vragen

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via de deze website, brochures, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Downloads

Factsheet Enschede (2 MB, pdf, 01-05-20)

Factsheet Enschede Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het TenneT project ‘Netuitbreiding 110 kV-net Enschede’? Dan kunt u zich voor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu. Geef hierbij aan dat u graag de informatie van ‘Netuitbreiding 110 kV-net Enschede' wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken). Zodra er nieuws is informeren wij u hier dan digitaal over.

ContactEefje Van Gorp

Media Relations

Locatie van dit project