Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen nieuws over de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Eemshaven-Vierverlaten.

Groen licht voor stroomsnelweg vanaf Eemshaven

Oktober 2019 - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT kan beginnen met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven (hoogspanningsstation Oudeschip) en Hoogkerk (hoogspanningsstation Vierverlaten). De Raad van State heeft een 7-tal beroepen tegen het plan en vergunningen, verworpen. Wel verzoekt de Raad van State om het landschapsplan binnen een half jaar te concretiseren en ter beoordeling voor te leggen.

De nieuwe 40 kilometer lange 380 kV verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. De nieuwe verbinding voorziet vanaf 2023 in aanmerkelijk meer transportcapaciteit (1500 MW) voor elektriciteit vanaf Eemshaven dan nu beschikbaar is. De verbinding wordt gefaseerd in gebruik genomen. 
De 40 kilometer lange 220 kV-verbinding wordt na ingebruikname van de nieuwe verbinding afgebroken. Ook 10 kilometer 110 kV-verbinding (tussen Brillerij en Vierverlaten) verdwijnt als onderdeel van het project.
Het hoogspanningsstation Vierverlaten wordt uitgebreid (11 ha )o.a. met transformatoren om de koppeling van de 380 kV-verbinding met het 220 kV-net te realiseren.

Eemshaven

Eemshaven is een van de belangrijkste '(duurzame) energiepoorten' van Nederland. De komende jaren wordt dat belang nog groter. Zo nemen TenneT en de  Deense netbeheerder Energinet  over enkele weken officieel de 300 kilometer lange zeekabel COBRAcable in gebruik voor uitwisseling van groene stroom tussen beide landen. Verder zijn er windparken op land en op zee en zonneparken gepland.

Bouw

TenneT verwacht begin 2020 de aannemers voor de aanleg te kunnen selecteren. Voor het installatiewerk is eerder al SPIE gecontracteerd. Dit bedrijf bouwt ook de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur bij het hoogspanningsstation Vierverlaten. Daarvoor zijn de afgelopen jaren voorbereidingen gedaan waardoor de bouw snel kan beginnen.

Vervolg Noord-West 380 kV

Met Eemshaven-Vierverlaten 380 kV realiseert TenneT een eerste fase van Noord-West 380 kV, een eerder geplande verbinding van Eemshaven richting Amsterdam. Het ministerie van Economische zaken en TenneT onderzoeken momenteel de tweede fase. Afhankelijk van de vraag naar een volledig benutten van de 380 kV-verbinding van -Eemshaven naar Vierverlaten, zal op middellange termijn de transportcapaciteit van elektriciteit vanaf Vierverlaten vergroot moeten worden.

In afwachting van uitspraak Raad van State

Juli 2019 - De hoorzitting bij de Raad van State is achter de rug. Alle partijen zijn gehoord. We zijn nu in afwachting van de uitspraak. Dit duurt minimaal zes en maximaal twaalf weken. Pas na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan kan TenneT starten met de aanleg van de nieuwe lijnverbinding. De nieuwe aanbesteding voor het civiele werk en de masten van de 380 kV-verbinding heeft voor de zomer plaatsgevonden.

Raad van State behandelt beroepen

Juli 2019 - Op 11 juli 2019 behandelt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen en bezwaren die zijn ingediend op het inpassingsplan en besluiten.
De ministers van Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken hebben het inpassingsplan eind december 2017 vastgesteld.

Volg het project nu ook op facebook

April 2019 - Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Eemshaven en Vierverlaten?  Naast de online nieuwsbrief kunt u het project nu ook volgen op Facebook! Via Facebook informeren we u o.a. over het proces bij de Raad van State en de voorbereidende werkzaamheden. Ga naar de facebookpagina en klik op ‘vind ik leuk’. Op deze manier verschijnen de nieuwsberichten in uw tijdlijn. Alvast bedankt voor uw interesse in ons project!

15 miljoen voor landschapscompensatie

Maart 2019 - De provincie Groningen heeft met het Rijk en de gemeenten waar de 380 kV-hoogspanningsleiding Eemshaven-Vierverlaten doorheen loopt, afspraken gemaakt over compensatie voor landschap en natuur. In totaal is voor landschapscompensatie € 14,9 miljoen beschikbaar; hieraan betaalt de provincie € 2,5 miljoen euro mee. Daarnaast is voor natuurcompensatie € 4,7 miljoen beschikbaar.

Lees verder.

TenneT beëindigt contracten met Heijmans-Europoles

Oktober 2018 - TenneT heeft helaas moeten besluiten de contracten met Heijmans-Europoles B.V. (HEP) voor het ontwerp en de realisatie van Wintrack II hoogspanningsmasten te beëindigen. De afgelopen maanden is er uitvoerig gesproken over contractuele eisen en voorwaarden, waaraan volgens TenneT niet wordt voldaan. De contracten hebben betrekking op de projecten Zuid-West 380 kV West en Noord-West 380 kV en betreffen het ontwerp en de realisatie van de hoogspanningsmasten inclusief het civiel werk van de verbindingen.

TenneT heeft hiertoe besloten omdat HEP niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen ten aanzien van kwaliteit en gestelde datum van inbedrijfname. TenneT staat voor een kwalitatief en duurzaam elektriciteitsnet met een hoge leveringszekerheid, waaraan TenneT geen concessies wenst te doen.