Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Overzicht

Hebt u een moment voor een enquête? 

Het beantwoorden van een paar korte vragen zal ons helpen om de sectie  "E-Insights" te verbeteren om beter aan uw behoeften te voldoen.

om onderzoek te doen
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eemshaven - Vierverlaten

Tussen Eemshaven (Oudeschip) en Vierverlaten wordt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gebouwd. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen. De nieuwe verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen beide hoogspanningstations. De nieuwe verbinding wordt deels gecombineerd met de 110 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Winsum- de Brillerij.

Facts

Verbinding

  • Lengte trace: 40 km
  • Waarvan 10 km gecombineerd met bestaande 110 kV verbinding
  • 380 kV verbinding vervangt bestaande 220 kV verbinding

 

 

Planning

  • Inpassingsplan is vastgesteld

Bouw

  • Start werkzaamheden einde 2018
  • 2022 gereed

Over het project

Nieuwe verbinding

TenneT wil tussen Eemshaven (Oudeschip) en Vierverlaten een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding bouwen. Daarnaast wil TenneT hoogspanningsstation Vierverlaten uitbreiden om van hieruit de  stroom op het net verder te verdelen.

De verbinding vervangt de bestaande 220 kV verbinding tussen beide hoogspanningstations.

Gecombineerd met bestaande verbinding

De nieuwe verbinding wordt deels gecombineerd met de 110 kV verbinding tussen Vierverlaten en Winsum- de Brillerij, d.w.z. dat de draden van de 380 kV verbinding en die van de 110 kV- bij elkaar op de (nieuwe) masten komen te hangen

Na ingebruikname van de nieuwe verbinding zullen de overbodige masten en lijnen worden afgebroken.

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet.

Lees meer

Randstad 380 kV Noordring

Met het Randstad 380 kV project bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). De verbinding bestaat uit twee delen, de Noord- en Zuidring

Lees meer

COBRAcable

De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet, TenneT en Energienet.dk, leggen een onderzeese hoogspanningsverbinding aan die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt; de COBRAcable. De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW is ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken).

Lees meer