Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

We gebruiken steeds meer elektriciteit. Daarnaast is het transport van elektriciteit sterk toegenomen. Om aan deze toenemende vraag en doorvoercapaciteit te kunnen voldoen is het noodzakelijk om in de regio Dordrecht Alblasserdam de capaciteit te vergroten.

Facts

Verbinding

  • 6 km lange ondergrondse 150 kV-verbinding

Planning

  • Medio 2019 in bedrijf

Over het project

Voor het waarborgen van de leveringszekerheid in de komende decennia, is er een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding nodig. De nieuwe hoogspanningsverbinding levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Het project Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam betreft het realiseren van een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding vanaf hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven naar hoogspanningsstation Alblasserdam. De nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding is bijna zes km lang en wordt grotendeels aangelegd in de directe nabijheid van een bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam. De kabel wordt deels in open ontgraving en deels door middel van een gestuurde boring aangelegd. Voor de verbinding tussen de hoogspanningsstations Dordrecht Merwedehaven en Crayestein wordt gebruik gemaakt van een bestaande ondergrondse verbinding. Uiteindelijk ontstaat hiermee een nieuwe verbinding tussen de hoogspanningsstations Crayestein en Alblasserdam.

Procedure

Nadat er een mogelijk ontwerp voor het tracé is bedacht, worden in het veld onderzoeken uitgevoerd om de bijzonderheden van het gebied in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de bodemkwaliteit en de bodemopbouw, maar worden ook onderwerpen als archeologie en ecologie onderzocht. Indien uit de onderzoeken blijkt dat het tracé kan worden gerealiseerd, volgt de volgende fase. 

Voor de aanleg van de kabel is een wijziging van verschillende bestemmingsplannen nodig. Daarom wordt eerst een wijziging van deze bestemmingsplannen voorbereid. Het ontwerp van de wijziging wordt gepubliceerd, en hierop kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen.

Planning

Nadat de bestemmingsplanwijzigingen zijn vastgesteld, zullen de overige benodigde vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting wordt de kabel medio 2019 in bedrijf genomen

Downloads

Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer