Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen hoogspanningsstations Alblasserdam en hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de regio Alblasserwaard te vergroten.

Waarom

Omdat in de regio Alblasserwaard steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, neemt het transport hiervan toe en wordt het hoogspanningsnet steeds zwaarder belast. Om de leveringszekerheid van elektriciteit in de regio Alblasserwaard te garanderen leggen wij nog een extra hoogspanningsverbinding aan.

Wat

De nieuwe verbinding levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Voor het waarborgen van de leveringszekerheid in de komende decennia, is een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding nodig. De nieuwe kabelverbinding wordt aangelegd tussen hoogspanningsstation Alblasserdam en hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven en is bijna zes kilometer lang.

Wanneer

  • 4e kwartaal 2018 – 1ste kwartaal 2019: Bestemmingsplanprocedure
  • Eind 2e kwartaal 2019: Start aanbestedingen
  • Begin 4e kwartaal 2019: Voorbereidende werkzaamheden
  • 1ste kwartaal 2020: Start aanleg 150 kV-verbinding
  • Medio 2020: Werkzaamheden op hoogspanningsstation
  • Begin 3e kwartaal 2020: Verbinding gereed en in gebruik

Nieuws

Januari 2019 - In de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Alblasserdam wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding. Het ontwerp van de wijziging wordt op 14 januari gepubliceerd en ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken (t/m 25 februari 2019) hun zienswijzen indienen. Je kunt het plan ook inzien. 

November 2018 - Voor de aanleg van de kabel is een wijziging van verschillende bestemmingsplannen nodig. Daarom wordt eerst een wijziging van deze bestemmingsplannen voorbereid. Het ontwerp van de wijziging wordt gepubliceerd, en hierop kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Wij verwachten dat het ontwerp bestemmingsplan in de tweede helft van december 2018 ter inzage wordt gelegd. 

Meer informatie

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Heb ik inspraak in de bestemmingsplan procedure?

Gedurende de termijn van terinzageligging (14 januari t/m 25 februari 2019) kan iedereen bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Downloads

Factsheet Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam (2 MB, pdf, 11-12-18)

Factsheet Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Uw veiligheid ondergrondse hoogspanningsverbinding (2 MB, pdf, 01-03-17)

Brochure Uw veiligheid ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Dordrecht Merwedehaven wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project