Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Diemen - Lelystad - Ens

De bestaande 380 kV-verbinding Diemen-Lelystad-Ens wordt geschikt gemaakt voor meer elektriciteitstransport van (duurzaam opgewekte) energie. De productie van duurzame energie, zoals van wind en zon, kent pieken en dalen en vereist elektriciteitstransport over langere afstanden. Daarom is het noodzakelijk om de transportcapaciteit van de verbinding te vergroten.

Facts

Verbinding

  • Opwaarderen 380 kV verbindingen voor transport duurzame energie
  • De hoogspanningstations Lelystad, Diemen en Ens geschikt gemaakt voor meer transportcapaciteit.

Planning

  • 2e kwartaal 2017 afronding studie en bepalen aanpak

Over het project

Innovatie studie

TenneT doet nu eerst een studie naar slimme innovatieve, maar bewezen technieken en werkwijzen die dit mogelijk maken met korte bouwtijden. De studie richt zich op innovaties bij de masten, geleiders (draden) en de uitvoering. De uitkomsten van alle resultaten zijn naar verwachting 2e kwartaal 2017 bekend. Daarna volgt een plan van aanpak voor de werkzaamheden.

Uitgebreide informatie over het project en planning: http://www.diemen-lelystad-ens380kv.nl/

Veldonderzoeken

TenneT is begonnen met voorbereidingen om, als de beste oplossing duidelijk is, de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen. Recentelijk hebben er veldonderzoeken plaatsgevonden op de plekken waar de masten staan.

De veldonderzoeken bestaan uit bodemonderzoek en sonderingen bij de masten. De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voor werkzaamheden aan masten en geleiders richt TenneT werkterreinen in en legt ze werkwegen aan. De precieze inrichting bepaalt TenneT mede aan de hand van de uitkomsten van de veldonderzoeken.

Aanpassing aan hoogspanningstations

De hoogspanningstations Lelystad, Diemen en Ens worden ook geschikt gemaakt voor meer transportcapaciteit. Hiervoor voert TenneT voorbereidende werkzaamheden uit. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden, die vooral bestaan uit de één-op-één vervanging van bestaande, verouderde componenten (schakelaars). Na deze onderhoudsbeurt zijn de stations weer up-to-date en geschikt om grotere hoeveelheden stroom te verwerken.

Downloads

De Wintrack mast (859 KB, pdf, 06-11-17)

Wintrack: Een innovatieve oplossing voor nieuwe hoogspanningsverbindingen. Versie juli 2017

De Wintrack mast Download Download
Position Paper Innovatie (384 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Innovatie Download Download

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Peggy Steenbergen

Woordvoerder project

+31 (0)6 55 23 64 57

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Randstad 380 kV Noordring

Met het Randstad 380 kV project bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). De verbinding bestaat uit twee delen, de Noord- en Zuidring

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer