Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Breda - Verkabeling 150 kV

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Ook in West-Brabant wordt gewerkt aan het net. Zo komen twee bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen, die door de woonkernen Haagse Beemden en Wisselaar lopen, gedeeltelijk ondergronds te liggen.

Waarom

Op 1 januari 2019 is de nieuwe elektriciteitswet aangenomen, die het mogelijk maakt bovengrondse hoogspanningslijnen onder de grond te brengen (verkabelen heet dit). Hiervoor is een landelijk verkabelingsprogramma opgezet. De gemeente neemt hiervoor zelf een gedeelte van de kosten voor haar rekening. De gemeente Breda maakt gebruik van het landelijke programma. Als netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, voert TenneT deze werkzaamheden uit.

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbindingen, die door de woonkernen van Haagse Beemden en Wisselaar lopen, komen gedeeltelijk ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om (zie ook onderstaande netkaart):

  • 150 kV-lijn Breda-Prinsenbeek: mast 42 tot en met 49 (lengte 2,3 kilometer)
  • 150 kV-lijn Breda–Geertruidenberg:  mast 30 tot aan hoogspanningsstation Breda (lengte 1,3 km)

Wanneer

  • Medio 2019: start uitwerking basisontwerp
  • Begin 2020: start nodige veldonderzoeken, wijzigen bestemmingsplan
  • Medio 2021: aanbestedingen, vergunningen
  • Medio 2021: start werkzaamheden buiten
  • Eind 2022: kabelverbindingen in bedrijf
  • Medio 2023: masten verwijderd

Meer informatie

Kaart

Agenda TenneT projecten in de regio

Informatieavond dinsdagavond 27 november 2018

Op verzoek van de Gemeente Breda heeft TenneT een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en is een voorkeurstracé voor de ondergrondse hoogspanningskabel bepaald. Om je bij te praten over dit hoogspanningsproject, nodigen we je graag uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 27 november 2018.

Downloads

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Contact gemeente Breda

Heeft u vragen aan de gemeente. Ga naar de website of neem contact. Je kunt ook op de hoogte blijven via TwitterFacebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Locatie van dit project