Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Breda - Verkabeling 150 kV

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Ook in West-Brabant wordt gewerkt aan het net. Zo komen twee bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen, die door Haagse Beemden en Wisselaar lopen, gedeeltelijk ondergronds te liggen.

Waarom

Op 1 januari 2019 is de nieuwe elektriciteitswet aangenomen, die het mogelijk maakt bovengrondse hoogspanningslijnen onder de grond te brengen (verkabelen heet dit). Hiervoor is een landelijk verkabelingsprogramma opgezet. De gemeente neemt hiervoor zelf een gedeelte van de kosten voor haar rekening. De gemeente Breda maakt gebruik van het landelijke programma. Als netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, voert TenneT deze werkzaamheden uit.

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbindingen, die door Haagse Beemden en Wisselaar lopen, komen gedeeltelijk ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om (zie ook onderstaande netkaart):

  • 150 kV-lijn Breda-Prinsenbeek: mast 42 tot en met 49 (lengte 2,3 kilometer)
  • 150 kV-lijn Breda–Geertruidenberg:  mast 30 tot aan hoogspanningsstation Breda (lengte 1,3 km)

Wanneer

  • Medio 2019: start uitwerking basisontwerp
  • Begin 2020: start nodige veldonderzoeken, wijzigen bestemmingsplan
  • Medio 2021: aanbestedingen, vergunningen
  • Medio 2021: start werkzaamheden buiten
  • Eind 2022: kabelverbindingen in bedrijf
  • Medio 2023: masten verwijderd

Project Atlas

Voor dit project wordt een interactieve kaart ontwikkeld, de Project Atlas. Op deze kaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse verbinding gepland zijn en hoe de omgeving eruit komt te zien als het project is afgerond en de hoogspanningsmasten zijn verwijderd. Ook kunt u tot in detail inzoomen en kunt u vragen stellen over het tracé maar ook zorgen en suggesties delen. Hier kunt u ook reacties van anderen bekijken. Wij verwachten dat de Project Atlas half mei gereed is. Iets later dan we eerder hebben gecommuniceerd.

Bekijk de ruimtelijke inpassing van dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken. 

Nieuws

Veldonderzoeken

April 2020 – We zijn gestart met veldonderzoeken. Dit betekent dat er ter hoogte van beide tracés onderzoeksactiviteiten plaatsvinden. Het gaat voornamelijk om handboringen, mechanische boringen en inspecties. Die zijn er op gericht om informatie te verzamelen over onder andere de bodemgesteldheid, zogenaamde 'niet gesprongen explosieven', milieuhygiëne, natuur, archeologie en milieu. Ook worden er peilbuizen geplaatst, die blijven langere tijd staan en zijn nodig voor het meten van de grondwaterstand en het nemen van watermonsters.

 

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Meer informatie

Downloads

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download

Contact

Contact gemeente Breda

heb je vragen aan de gemeente. Ga dan naar de website of neem contact op. Je kunt ook op de hoogte blijven via Twitter, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Locatie van dit project