Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nieuwsarchief

Overzicht van eerder verschenen nieuwsberichten

Zoekgebied ondergrondse kabel gepresenteerd

Juli 2019 - Eind juni organiseerde TenneT voor belanghebbenden een informatieavond om o.a. het Voorkeursalternatief (het zoekgebied waar de nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen) te presenteren. De avond werd goed bezocht (ondanks de tropische dag met 34 graden). Omwonenden konden aan specialisten hun vragen stellen, werd het zoekgebied op grote posters gepresenteerd (en uitleg gegeven hoe tot dit zoekgebied is gekomen) én een toelichting gegeven op de uitvoering en planning.

Informatieavond 25 juni

Juni 2019 - Op dinsdag 25 juni organiseert TenneT voor belanghebbenden (omwonenden, grondeigenaren, bedrijven) een informatieavond over de ligging van de nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstation Born en Graetheide. Ook wordt tijdens deze inloopavond het voorkeursalternatief (VKA) toegelicht aan omwonenden die deze brief hebben ontvangen.

Verslag / impressie 'Omgevingsdag Born-Graetheide'

Mei 2019 - Onlangs organiseerden we voor belanghebbenden een interactieve Omgevingsdag om met elkaar de (on)mogelijkheden te bespreken voor de ligging van de nieuwe ondergrondse kabel tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide. Van deze dag is een verslag gemaakt dat hier terug te lezen is.

Actieve deelname aan 'Omgevingsdag Born-Graetheide'

April 2019 - Voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabel tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide, organiseerde TenneT op 17 april een 'Omgevingsdag' om belanghebbenden vroegtijdig en proactief te betrekken. Ruim 80 omwonenden, gemeenten, grondeigenaren en bedrijven dachten op een interactieve manier mee over de plaats waar de ondergrondse kabel zou kunnen liggen. Ook de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Sittard-Geleen nam enige tijd deel aan de bijeenkomst.

In de vorm van een 'pressurecooker' werden die dag twee werksessies gehouden waar mensen actief hun mening en ideeën mochten geven op een tweetal onderwerpen. Zo konden belanghebbenden op grote schermen aangeven waar zij in de drie aangegeven zoekgebieden 'belemmeringen' zagen waar TenneT rekening mee zou moeten houden als op die plek de ondergrondse kabel zou komen te liggen. <br />Vervolgens werd de omgeving actief betrokken bij het bepalen van de ligging van de ondergrondse kabel. Op een grote kaart van het gebied met hierop de drie zoekgebieden konden deelnemers met spelden en gekleurde wol een lijn maken waar zij de kabel graag zien liggen én waar TenneT rekening mee zou houden in de vervolg studies. <br /><br />

Omgevingsdag; afstemming tracé-alternatieven

Maart 2019 - Op woensdag 17 april organiseert TenneT een Omgevingsdag met een tweetal werksessies waar omwonenden worden betrokken in de tracering van de nieuwe, ondergrondse kabel binnen één van de drie tracé-alternatieven. Belanghebbenden die in de nabije omgeving van de drie tracé-alternatieven wonen, hebben een brief ontvangen.