Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Bay replacement programma

In de komende jaren naderen meer dan 145 hoogspanningsstations het einde van de levensduur en moeten klaar gemaakt worden voor de toekomst. De hoogspanningsstations zijn niet overal hetzelfde ingericht, dus op dit moment is overal maatwerk nodig. De vervanging en opwaardering van zoveel hoogspanningsstations in een beperkte tijd is een enorme uitdaging. Dit doen we op verschillende, innovatieve, manieren.

Proof of concepts

We ontwikkelen zes proeftuinen waar Croonwolter&dros en Strukton 'proof of concepts' ontwikkelen met het oog op standaardisatie. Het doel is een goede standaard vinden die de basis wordt voor de grote vervangingsgolf. Dit betekent ook dat de hoogspanningsvelden kant en klaar naar de stations gereden kunnen worden, waardoor er minder op de hoogspanningsstations zelf gewerkt hoeft te worden. 

Dat is veiliger, kost minder tijd, is goedkoper en er hoeft minder op de hoogspanningsstations gewerkt te worden. Tijdens deze ombouw digitaliseren we de stations meteen. Dat maakt het makkelijker om storingen te melden en op te lossen. Deze nieuwe manier van werken willen we uiteindelijk op en groot deel van onze hoogspanningsstations gaan invoeren.

Lees meer over de proof of conceps

Algehele uitrol

Op basis van de gekozen standaard uit de proof of concepts werken we aan de algehele uitrol. Dit is een enorme operatie waarin we de komende tien jaar pakweg 1000 velden (de 'stoppenkasten') gaan vervangen.

Tussendoor gaan de dringende reparaties natuurlijk gewoon door op basis van maatwerk. 

Globale planning

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een specifieke planning op te geven voor de ontwikkeling van de proof of concepts en de algehele uitrol. 

Zodra meer informatie beschikbaar is, kun je het op deze pagina vinden.

Nieuws

Vernieuwing van hoogspanningsstation Rijssen

TenneT moet meer dan 145 bestaande hoogspanningsstations klaarmaken voor de toekomst. De stations zijn verouderd en niet overal hetzelfde ingericht. daarom is op dit moment overal maatwerk nodig. De vervanging en opwaardering van zoveel hoogspanningsstations in 10 jaar is een enorme uitdaging. Dit vraagt om een innovatieve oplossing. 

Standaardisatie

TenneT gaat de indeling van de hoogspanningsstations zoveel mogelijk gelijk maken, standaardiseren. Doordat er meer kant en klaar in de fabriek (prefab) gemaakt wordt gaat het vervangen van de hoogspanningsstations sneller. Er hoeft nu minder op de hoogspanningsstations gewerkt te worden. Dat is veiliger, kost minder tijd en geeft beperkte overlast. Daarnaast worden de hoogspanningsstations gedigitaliseerd, waardoor het onderhoud meer op afstand kan plaatsvinden. 

Wat gaan we doen

Vanaf 28 september gaat Strukton, een van de aannemers die de vervanging uitvoert, aan de slag in Rijssen. De 'stoppenkasten' (in vaktermen de 'velden') die buiten op het terrein te zien zijn worden helemaal vervangen. De nieuwe velden worden vooraf in de fabriek gemaakt en in zijn geheel naar de locatie vervoerd. Daarna hoeven ze alleen nog maar geïnstalleerd te worden. Deze aanpak is nieuw en speciaal ontwikkeld om binnen een beperkte tijd een grote hoeveelheid hoogspanningsstations te vervangen. Groot bijkomend voordeel is dat de overlast voor de omgeving minder groot is. De bouwperiode is korter, doordat de velden al in de fabriek gemaakt zijn.  

Voordelen na de vervanging

De nieuwe installaties worden meteen gedigitaliseerd, zodat het hoogspanningsstation beter gemonitord kan worden en onverwachtse uitval wordt voorkomen. Het onderhoud kan ook makkelijker ingepland worden en storingen kunnen veelal op afstand verholpen worden.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wie voert de werkzaamheden uit?

TenneT heeft Croonwolter&dros en Strukton de opdracht gegeven nieuwe velden neer te zetten. Enexis voert ook werkzaamheden uit. Het soort werkzaamheden verschilt per locatie.

Worden de hoogspanningsstations groter?

De oppervlakte van het terrein waar het station opstaat wordt in de meeste gevallen niet groter. Er worden wel meer velden neergezet, zodat die in de toekomst ook gebruikt kunnen worden. Maar deze velden kunnen dichter op elkaar gezet worden, waardoor er minder ruimte nodig is.  Hier merken omwonenden niets van. 

Wat zijn skids?

Frames, die de schakeltuin in gereden worden, met verschillende hoogspanningscomponenten erop.

Wat zijn velden?

Een veld is de 'stoppenkast' van het hoogspanningsstation. De stroom komt binnen via de hoogspanningsmasten of kabels in de grond. Op het veld staan de 'stoppen' die de stroom doorgeleiden naar de voorzieningen van oa Enexis. Zij zorgen er weer voor dat de stroom bij de huizen en bedrijven komt.  

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Omwonenden, omliggende bedrijven en andere betrokkenen worden, voordat de werkzaamheden starten, geïnformeerd door TenneT. Afhankelijk van de impact op de omgeving wordt er een informatieavond georganiseerd.

Is er overlast tijdens de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden zal er enige  overlast zijn.  Dan moet u denken aan bouwverkeer of tijdelijke verkeersomleidingen, geluid of licht van de bouwplaats. We proberen dat tot een minimum te beperken.  

Virtual reality experience

Downloads

Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download

Contact

Service Center

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00