Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Almere Hout

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen de twee hoogspanningsstations in Almere. Dit vergroot de transportcapaciteit en (daarmee) de leveringszekerheid van elektriciteit in de regio Almere.

Facts

Verbinding

  • Aanleg ondergrondse 150 kV kabel verbinding
  • Lengte van 5,5 km

Planning

  • 2015: planologische voorbereidingen en inspraak
  • 2016: aanleg tijdelijke bouwwegen, bouw
  • 2017: afronding en herstel landschap

Update

150 kV verbinding Almere Hout in bedrijf

De nieuwe 5,5 kilometer lange 150kV kabels tussen het 150kV hoogspanningsstation Almere (De Strubbenweg) en het kabelopstijgpunt Stichtsekant is eind maart in bedrijf genomen. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding vergroot de transportcapaciteit en (daarmee) de leveringszekerheid van elektriciteit in de regio.

Het aanleggen van de nieuwe verbinding dwars door een natuurgebied van Almere, Het Waterlandse bos, is een behoorlijke uitdaging geweest. Een gestuurde boring van 1100 meter onder het gebied door mocht vanwege een waterdichte kleilaag niet dieper zijn dan 10 meter. Door een goede samenwerking met de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en verschillende natuurorganisaties is de ondergrondse verbinding succesvol aangelegd. De buizen zijn via het water aangevoerd en er zijn geluidsschermen geplaatst om de bevers niet te verstoren. Alle partijen hadden hetzelfde doel voor ogen, het realiseren van de verbinding en tegelijkertijd het beschermen van het natuurgebied met haar beverburchten, en dit is behaald.

Op dit moment wordt het natuurgebied weer hersteld van de werkzaamheden zodat de recreatie in het natuurgebied weer kan plaatsvinden.

Over het project

De kans op stroomuitval in de regio verkleint

Als onverhoopt stroom uitval op een verbinding kan de regio via een andere verbinding van stroom worden voorzien. De ondergrondse kabelverbinding is ongeveer 5,5 km lang.

De plannen

De nieuwe 150 kV-kabel volgt zuidelijk van de A6 een tracé langs de Hoge Vaart. De bestaande 150 kV- verbinding die nu nog in gebruik is, blijft tot de ingebruikname van de nieuwe verbinding gewoon in bedrijf. Als in de toekomst meer elektriciteitscapaciteit nodig is, dan blijft het mogelijk deze verbinding te benutten.

Boring onder beverburcht

De eerste boring vond onder een beverburcht plaats.

Liandon voert samen met aannemerscombinatie NRG namens TenneT de werkzaamheden uit. Het kabeltracé wordt voor het grootste deel middels een open ontgraving aangelegd. Op enkele plaatsen wordt een boring toegepast, zoals bijvoorbeeld bij weg- en waterwegen die worden gekruist of bij natuurbeschermende argumenten zoals het Vierbruggenpad en bij de beverburchten. Zo hebben de bevers geen overlast van de werkzaamheden en wordt de burcht niet aangetast.

Omleidingsroute

Vanaf maandag 3 oktober zijn ook de werkzaamheden op de Weteringweg onder het viaduct van de A6 gestart. Tijdens deze werkzaamheden is deze doorgang afgesloten voor al het verkeer. Fietsers kunnen omrijden via Kolthoornpad. In verband met de veiligheid van fietsers en de bereikbaarheid van het gebied is er een tijdelijke alternatieve toegangsweg (Waterlandseweg/Weteringweg) ingesteld die voorzien is van verkeerslichten. Deze is in overleg met omwonenden tot stand gekomen tijdens de inloopavonden rondom het project.

De werkzaamheden tussen de twee stations nemen circa zes weken in beslag en zijn naar verwachting rond 11 november 2016 afgerond. Als de kabel is gelegd, wordt het terrein in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Hinder en overlast

Het leggen van een kabel zoals deze is een complexe zaak. TenneT streeft er naar hinder en overlast tot een minimum te beperken. De verbinding komt te liggen in een uitgegraven bed van enkele meters breed op een diepte van ongeveer 1,8 meter. Afhankelijk van de precieze werkwijze en planning is gedurende de werkzaamheden een werkterrein van 15-20 meter in gebruik. Dit is inclusief een veiligheidszone, werkwegen en een strook voor de uitgegraven grond.

Aanleg start in 2016, klaar in 2017

Voor de nieuwe verbinding is een bestemmingsplanwijziging van de gemeente Almere noodzakelijk. Na vaststelling van het bestemmingsplan doet TenneT de vergunningsaanvragen die nodig zijn en zal overeenkomsten sluiten met de betrokken grondeigenaren. Tegelijkertijd maakt TenneT het ontwerp voor de verbinding en treft de voorbereidingen voor de aanleg. De start van de aanleg is gepland voor 2016. In de loop van 2017 is de nieuwe kabelverbinding klaar voor gebruik.

Samenwerking met Liander

Het 150 kV-net rondom Almere is eigendom van  de regionaal netbeheerder Liander. TenneT doet als beheerder noodzakelijke voorbereidingen,  natuurlijk in goed overleg met Liander. De gemeente Almere zal het bestemmingsplan voor de aanleg van de nieuwe verbinding aanpassen.

Downloads

Factsheet project Almere (2 MB, pdf, 02-09-16)

Netversterking in Almere Hout. Aanleg ondergrondse kabel langs Hoge Vaart

Factsheet project Almere Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Coevorden

Het 110 kV-hoogspanningsnet in de omgeving Hoogeveen en Veenoord heeft een aantal aanpassingen nodig om de leveringszekerheid in de regio in de toekomst te waarborgen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer