Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onshore projecten Duitsland

Overzicht van onze offshore projecten in Duitsland.

Programma Aansluiting Wind op Zee

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen. Wanneer In het PAWOZ worden verschillende routeopties voor het aansluiten van 4,7 GW windenergie op Eemshaven onderzocht. Ook…

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

23-05-22 11:29:04 Offshore Project Dutch project

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen Start terinzagelegging ontwerpbesluiten net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) Het ontwerp-inpassingsplan en de…

Lees meer

Net op zee IJmuiden Ver Beta

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen. Bezoek Wanneer De voorbereidingen en procedures zijn gestart in 2019 en inbedrijfname van de netaansluiting Net op Zee…

Lees meer

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen. Grond- en bodemonderzoek op land uitgelegd Voor het ontwerp en de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding is het nodig veel…

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

23-05-22 11:29:04 Offshore Project Dutch project

Net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land…

Lees meer

Net op zee Borssele

23-05-22 11:29:04 Offshore Project Dutch project

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen. Wanneer Begin 2018 is met de uitvoering van het project gestart. De aansluiting van windpark Borssele (Alpha) was in 2019…

Lees meer