Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onshore projecten Duitsland

Overzicht van onze offshore projecten in Duitsland.

Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

23-05-22 11:29:04 Dutch project

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen hoogspanningsstations Alblasserdam en hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van het…

Lees meer

Netversterking Noordoost Nederland

23-05-22 11:29:04 Dutch project

De snelle groei in aanbod van vooral zonne-energie in Noordoost Nederland en de verwachte toename van de energievraag noodzaakt tot het versterken van het hoogspanningsnet. Hiervoor moeten de…

Lees meer

Woensdrecht – Bergen op Zoom - Versterken 150 kV-net

23-05-22 11:29:04 Dutch project

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen hoogspanningsstations Woensdrecht en Bergen op Zoom. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk rondom…

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

23-05-22 11:29:04 Offshore Project Dutch project

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen Start terinzagelegging ontwerpbesluiten net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) Het ontwerp-inpassingsplan en de…

Lees meer

Station de Weel

23-05-22 11:29:04 Substation Dutch project

Het bestaande 50 kV-net van Liander in de kop van Noord-Holland is aan het einde van de technische levensduur. Ook is de capaciteit niet meer voldoende om toekomstige capaciteitsvragen op te lossen.…

Lees meer

Haps - Boxmeer - Venray

23-05-22 11:29:04 Dutch project

Het regionale 150 kV-net van Brabant en Limburg is met het landelijke 380 kV-net verbonden. Transformatoren in Boxmeer en Maasbracht zorgen voor het transport van elektriciteit tussen het 150 en 380…

Lees meer