Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Programma Net op zee

Door middel van het Energieakkoord wil de Nederlandse overheid onder andere het aandeel windenergie in de energiemix aanzienlijk vergroten. Om de doelstelling van extra windvermogen op zee te kunnen realiseren, heeft de overheid drie locaties in de Noordzee aangewezen voor de ontwikkeling van nieuwe windparken.

Ontwikkeling van het concept voor het net op zee 

TenneT kan het net op zee niet alleen ontwikkelen. Daarom hebben we van eind 2014 tot eind 2015 intensieve gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Het consultatieproces richtte zich op technische en planningsgerelateerde kwesties met betrekking tot het ontwerp, de bouw en de oplevering van de netinfrastructuur op zee (‘offshore-net’) in de periode tot 2023. Het belangrijkste doel van dit proces is om de configuratie en realisatie van het offshore-net samen met belanghebbenden te optimaliseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Alle besproken onderwerpen, evenals relevante achtergrondinformatie, kunnen hieronder worden geraadpleegd. Vanwege het internationale karakter van wind op zee is de documentatie in het Engels.

Download offshore agreements (models)

Download hier alle actuele Offshore agreements (models) and line diagrams. Publicatie datum 13 september 2016.

Geconsulteerde onderwerpen

Technisch

Alle geconsulteerde technische onderwerpen.

Zie alle onderwerpen en documenten

Juridisch

Alle geconsulteerde juridische onderwerpen.

Zie alle onderwerpen en documenten

Planning en overige

Alle geconsulteerde planning en overige onderwerpen.

Zie alle onderwerpen en documenten

Ontvangen vragen en FAQ

Vragen kunnen worden gesteld via netopzee(at)tennet.eu. TenneT kan alleen in discussie treden om het proces of de interpretatie van bepaalde zaken te verduidelijken wanneer dit direct samenhangt met de offshore-modelovereenkomsten. De meest recente versie van de FAQ’s kan hier worden gedownload.

Lees meer

Expert meetings

Agenda en minutes of meetings

De expert meetings zijn op maandelijkse basis georganiseerd op uitnodiging van een groep experts. Twee weken voorafgaand aan de meeting wordt op deze website de agenda en alle relevante achtergrondinformatie per onderwerp gepubliceerd. Onderdeel van de achtergrondinformatie kan zijn: scoping document (samenvatting van inhoudelijke informatie en overwegingen van TenneT), externe (onderliggende) rapportages of een position paper (standpunt van TenneT m.b.t. het onderwerp). Om de expert meetings zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt verwacht dat de aanwezige stakeholders deze papers en documentatie gelezen hebben. Dit vormt het startpunt van de consultatie.

Expert meeting November 9, 2015
Joint concluding technical and legal meeting November 9
- Report of meeting November 9

Expert meeting October 21, 2015
-
Agenda Expert meeting 21 October 2015
- Presentation Expert meeting 21 October 2015
- Minutes of meeting 21 October 2015

Expert meeting September 24 2015
-
Agenda Expert meeting September 24 2015
- Minutes of meeting
- Blue Print - Technical topics v1

Expert meeting July 2 2015
-
Agenda Expert meeting July 2 2015
- Minutes of meeting
- Presentation: Offshore legal framework
- Presentation: Stakeholder engagement and Consultation Process OWFs

Expert meeting May 12 & 13 2015
- Minutes of meeting
- Presentation day 1
- Presentation day 2
- Agenda Expert meeting May 12 & 13

Expert meeting April 15 & 16 2015
- Minutes of meeting
- Offshore legal framework combined
- Presentation day 1
- Presentation day 2
- Agenda Expert meeting april 15 & 16

Expert meeting March 18 2015
- Minutes of meeting   
- Presentation by TenneT - Stakeholder engagement and Consultation Process
- Abstract of RfG code
- Agenda Expert meeting March 18

Expert Meeting 29 januari 2015
- Agenda and presentation by TenneT
- Presentation by DNV GL
- Minutes of meeting

Expert Meeting 27 november 2014
- Agenda
- Presentation by TenneT
- Minutes of meeting

Download

Consultatieproces net op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces net op zee Download Download
KCD Net op Zee (2 MB, pdf, 19-05-16)

KCD Net op Zee Download Download

Contact

Net op Zee

For questions about the consultation process.


Service Center

0800 836 63 88

Jeroen Brouwers

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00