Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Over offshore projecten Nederland

De Nederlandse overheid heeft TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Als netbeheerder op zee kan TenneT haar ambitie waarmaken om de transitie naar de invoeding van meer duurzame energie in het net te faciliteren.

Transitie naar duurzame energie

TenneT kan het net op zee niet alleen ontwikkelen. Daarom heeft TenneT een intensief consultatieproces doorlopen met verschillende stakeholders, van eind 2014 tot en met eind 2015. De consultatie was gericht op de techniek en planning, samenhangend met het ontwerp, de constructie en realisatie van het net op zee tot en met 2023.

TenneT heeft haar langetermijn visie voor grootschalige ontwikkeling via een 'Hub &Spoke' concept op de Noordzee gepresenteeerd.

Projecten

Net op zee Borssele

De netaansluiting ('Net op zee Borssele') bestaat uit twee door TenneT te bouwen platforms (Alpha en Beta). Elk platform verwerkt de energie van twee kavels met windturbines, met per kavel 350 MW windvermogen. 

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

De netaansluiting Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee door TenneT te bouwen platforms (Alpha en Beta). Elk platform verwerkt de energie van twee kavels met windturbines, met per kavel 350 MW windvermogen. 

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (noord)

Net op zee Hollandse Kust (noord) gaat windenergie van zee aan land brengen. Het bestaat uit een platform op zee met een capaciteit van 700 megawatt (MW), twee 220 kilovolt (kV) wisselstroom kabels, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en een bestaand hoogspanningsstation op land waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. Net op zee Hollandse Kust (noord) zal in bedrijf gaan in 2023.

Lees meer

Meer informatie

Rijksoverheid over

Windenergie op zee

Lees meer

Download

Consultatieproces net op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces net op zee Download Download
Brochure Windenergie (3 MB, pdf, 05-04-18)

Brochure Windenergie Download Download
Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017 (deel III) (2 MB, pdf, 06-12-17)

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017 (deel III) Download Download

Ook interessant

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer

Programma Net op zee

Met het Energieakkoord wil de Nederlandse overheid onder andere het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten. Om de doelstelling van extra windvermogen op zee te kunnen realiseren is er een drietal locaties in de Noordzee aangewezen. De nieuwe windparken worden via een net op zee op het landelijke transportnet aangesloten.

Lees meer

KCD Net op zee 2016

In 2016 heeft TenneT voor het eerst een Kwaliteits- en Capaciteitsdocument opgesteld voor de offshore activiteiten in Nederland. Het document geeft een beschrijving van het net op zee en de voorgenomen investeringen die TenneT hiervoor zal doen.

Lees meer