Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee Hollandse Kust (noord)

Net op zee Hollandse Kust (noord) gaat windenergie van zee aan land brengen. Het bestaat uit een platform op zee met een capaciteit van 700 megawatt (MW), twee 220 kilovolt (kV) wisselstroom kabels, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en een bestaand hoogspanningsstation op land waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. Net op zee Hollandse Kust (noord) zal in bedrijf gaan in 2023.

De twee 220 kV wisselstroomkabels van 'net op zee Hollandse Kust (noord)' verbinden straks het platform op zee met het bestaande hoogspanningsstation Beverwijk of Vijfhuizen en de Randstad 380 kV- Noordring. Ze worden begraven in de zeebodem en ook op land gaan ze onder de grond verder tot aan het transformatorstation en vanaf daar tot aan het hoogspanningsstation. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruiker in het land.

TenneT is door de Nederlandse overheid aangewezen als netbeheerder op zee. TenneT realiseert netverbindingen op zee met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding. De netverbindingen worden in bedrijf genomen tussen 2019 en 2023, conform de afspraken in het Energieakkoord. 

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Download

Consultatieproces net op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces net op zee Download Download
Brochure Windenergie (3 MB, pdf, 23-11-17)

Het net op zee

Brochure Windenergie Download Download
KCD Net op Zee (2 MB, pdf, 06-12-17)

KCD Net op Zee Download Download

Ook interessant

Net op zee Borssele

Bij de offshore netaansluiting van het toekomstige windpark op zee 'Borssele' gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

Bij de offshore netaansluiting van de toekomstige windparken op zee in windgebied Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW). 

Lees meer

Programma net op zee

Met het Energieakkoord wil de Nederlandse overheid onder andere het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten. Om de doelstelling van extra windvermogen op zee te kunnen realiseren is er een drietal locaties in de Noordzee aangewezen. De nieuwe windparken worden via een net op zee op het landelijke transportnet aangesloten.

Lees meer