Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee Borssele

Bij de offshore netaansluiting van de toekomstige windparken op zee in windgebied Borssele gaat het om aansluiting van 1400 megawatt (MW).

De netaansluiting ('Net op zee Borssele') bestaat uit twee door TenneT te bouwen platforms (Alpha en Beta), die dichtbij de windparken komen te staan. Elk platform ‘bedient’ twee kavels met windturbines en levert 700 MW, via twee 220 kV-kabels (wisselstroom). De in totaal vier kabels lopen via de Westerschelde naar het vasteland, waar ze vlakbij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen. Daar worden ze met ondergrondse 220 kV-kabels aangesloten op het 380 kV-hoogspanningsstation Borssele. Dat wordt uitgebreid om extra ruimte te creëren voor de transformatoren om 220 kV om te zetten naar 380 kV. Via het landelijk 380 kV-hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de Nederlandse huishoudens.

Borssele Alpha gaat in 2019 in bedrijf, Borssele Beta in 2020.

Grafische weergave van de Borssele offshore netaansluiting

Recente ontwikkelingen

Voorafgaand aan de subsidietender voor Borssele kavels III en IV in september 2016 heeft TenneT een aantal updates gepubliceerd:

Vragen met betrekking tot het net op zee kunnen worden ingediend via netopzee(at)tennet.eu.

Op 22 juni 2016 is er een zogenaamde ‘Interface Risk Inventory Session’ gehouden. Deze workshop was georganiseerd om de belangrijkste interface-risico’s vanuit het perspectief van de windparkontwikkelaars in kaart te brengen, om ervoor te zorgen dat TenneT zich al in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces bewust is van alle relevante interface-gerelateerde thema’s. TenneT wil graag alle deelnemers aan de workshop bedanken voor hun waardevolle bijdrage. De presentatie en het verslag van de workshop zijn nu beschikbaar:

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Jeroen Brouwers

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Ook interessant

Programma net op zee

Met het Energieakkoord wil de Nederlandse overheid onder andere het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten. Om de doelstelling van extra windvermogen op zee te kunnen realiseren is er een drietal locaties in de Noordzee aangewezen. De nieuwe windparken worden via een net op zee op het landelijke transportnet aangesloten.

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

Bij de offshore netaansluiting van de toekomstige windparken op zee in windgebied Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW). 

Lees meer

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer