Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee Borssele

Net op Borssele bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 megawatt (MW), twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het hoogspanningsstation Borssele waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. Het transformatorstation wordt gebouwd op het terrein van en direct naast het hoogspanningsstation Borssele. De twee verbindingen van net op zee Borssele met een gezamenlijke capaciteit van 1400 MW zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2019 en 2020.

De vier wisselstroomkabels van 'net op zee Borssele' worden begraven in de zeebodem en verbinden het platform op zee met het hoogspanningsstation op het vasteland. De opgewekte stroom gaat via de Westerschelde naar hoogspanningsstation Borssele en de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV West. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruiker in het land.

TenneT is door de Nederlandse overheid officieel aangewezen als netbeheerder op zee. TenneT realiseert netverbindingen op zee met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding. De netverbindingen worden in bedrijf genomen tussen 2019 en 2023, conform de afspraken in het Energieakkoord. 

Net op zee Borssele:

Recente ontwikkelingen

Voorafgaand aan de subsidietender voor Borssele kavels III en IV in september 2016 heeft TenneT een aantal updates gepubliceerd:

Vragen met betrekking tot het net op zee kunnen worden ingediend via netopzee(at)tennet.eu.

Op 22 juni 2016 is er een zogenaamde ‘Interface Risk Inventory Session’ gehouden. Deze workshop was georganiseerd om de belangrijkste interface-risico’s vanuit het perspectief van de windparkontwikkelaars in kaart te brengen, om ervoor te zorgen dat TenneT zich al in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces bewust is van alle relevante interface-gerelateerde thema’s. TenneT wil graag alle deelnemers aan de workshop bedanken voor hun waardevolle bijdrage. De presentatie en het verslag van de workshop zijn nu beschikbaar:

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Download

Consultatieproces net op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces net op zee Download Download
Brochure Windenergie (3 MB, pdf, 23-11-17)

Het net op zee

Brochure Windenergie Download Download
KCD Net op Zee (2 MB, pdf, 06-12-17)

KCD Net op Zee Download Download

Ook interessant

Programma net op zee

Met het Energieakkoord wil de Nederlandse overheid onder andere het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten. Om de doelstelling van extra windvermogen op zee te kunnen realiseren is er een drietal locaties in de Noordzee aangewezen. De nieuwe windparken worden via een net op zee op het landelijke transportnet aangesloten.

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

Bij de offshore netaansluiting van de toekomstige windparken op zee in windgebied Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW). 

Lees meer

Net op zee Hollandse Kust (noord)

Net op zee Hollandse Kust (noord) gaat windenergie van zee aan land brengen. Het bestaat uit een platform op zee met een capaciteit van 700 megawatt (MW), twee 220 kilovolt (kV) wisselstroom kabels, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en een bestaand hoogspanningsstation op land waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. Net op zee Hollandse Kust (noord) zal in bedrijf gaan in 2023.

Lees meer