Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

SylWin1

160 km lange onderzeekabel voor aansluiting van windparken bij Sylt.

Feiten

Aansluiting

  • 205 km en 864 MW
  • 45 km onshore kabel
  • 160 km offshore kabel

Aansluitpunt

  • Converterstation Büttel, Duitsland

Status

  • In bedrijf sinds april 2015

Over het project

SylWin1

SylWin1 is een netaansluiting met een capaciteit van 864 MW op basis van gelijkstroomtechnologie. Om de offshore windparken DanTysk, Sandbank en Butendiek in het oostelijke deel van de Duitse Noordzee op het net aan te sluiten, moet een afstand van zo’n 205 kilometer worden overbrugd.

De windparken liggen tot 70 km ten westen van het eiland Sylt. Via SylWin1 kunnen grote hoeveelheden windenergie op het Duitse energienet worden ingevoed. Op het offshore converterplatform SylWin alpha wordt de van de windparken afkomstige driefasige wisselstroom omgezet in gelijkstroom. De netaansluiting bestaat uit een 160 km lange onderzeekabel en 45 km landkabel. Het tracé van de onderzeekabel en de landkabel lopen parallel aan de tracés voor de projecten HelWin1 en HelWin2.

In het converterstation aan land in Büttel wordt de gelijkstroom weer omgezet in wisselstroom en via het lokale hoogspanningsstation op het transportnet ingevoed. De ‘jacket’, de onderconstructie van het offshore converterstation SylWin alpha, is in april 2014 geplaatst. In de zomer van dat jaar is ook de bouw van de bovenconstructie (‘topside’) voltooid. Het converterstation is inmiddels volledig gereed en de aanleg van de gelijkstroomkabels is afgerond. Ook zijn de wisselstroomkabels naar de windparken Dan Tysk, Butendiek en Sandbank gelegd en de kabels in het buiswerk getrokken.

De netaansluiting is op 15 april 2015 in gebruik genomen.

SylWin1 project

205 km lang en 864 MW krachtige DC-Connection

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer