Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Krachtige transmissiekabels

Doordacht tot in het kleinste detail

TenneT transporteert de opgewekte windenergie efficiënt en vrijwel verliesvrij over land tot ver buiten de zeespiegel. De transmissienetbeheerder maakt hiervoor gebruik van krachtige technologie op zee en op het vasteland. Naast converterstations spelen speciale transmissiekabels een belangrijke rol. TenneT legt drie verschillende soorten kabels aan: zeekabels, zeekabels en zeekabels en zeekabels over land. Ze kunnen grote hoeveelheden schone energie over lange afstanden transporteren en de offshore windmolenparken betrouwbaar aansluiten op het elektriciteitsnet op het land. Het maakt verschil hoe ver een windmolenpark van de kust ligt. Afhankelijk van de afstand wordt de windenergie aangesloten met behulp van 3-fasige of gelijkstroomtechnologie. 

Drie-fasenstroom: Ideaal voor korte afstanden

Voor windmolenparken op zee met lage transmissiecapaciteiten wordt over het algemeen draaistroomtechnologie gebruikt. Driefasenstroom is een driefasige wisselstroom voor hogere elektrische vermogens. Het voordeel van deze technologie: windenergie wordt op de meest efficiënte manier over korte afstanden getransporteerd, zowel technisch als economisch. De elektriciteit wordt rechtstreeks via een zee- en landkabel naar het dichtstbijzijnde netknooppunt geleid. Hier wordt hij naar het juiste spanningsniveau van het hoogspanningsnet (380 of 220 kV) getransformeerd en van daaruit rechtstreeks aan het transmissienet van TenneT toegevoerd.

Gelijkstroom: Perfect voor lange afstanden

TenneT maakt gebruik van HVDC-transmissie (hoogspanningsgelijkstroom) voor offshore windmolenparken ver uit de kust. Het HVDC-kabelsysteem wordt gebruikt met een spanning van 320 kV. Het bestaat uit twee kabelbomen, een positieve en een negatieve pool, die parallel en dicht bij elkaar worden gelegd. Vergeleken met driefasige stroomtechnologie kan HVDC met slechts één paar kabels aanzienlijk grotere hoeveelheden elektriciteit over lange afstanden transporteren. Bovendien zijn de transmissieverliezen lager. Zo kan een standaard netaansluitsysteem tot 900 megawatt elektriciteit transporteren en meerdere windparken met elkaar verbinden.

TenneT beschikt op de Noordzee over ruim tweeduizend kilometer HVDCondergrondse kabel. Daarnaast heeft het bedrijf al meer dan duizend kilometer ondergrondse kabels aangelegd in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein.