Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Horizontale boormethode

Natuurbehoud en dijkveiligheid door de modernste boortechniek

Om de impact op de natuur tot een minimum te beperken, maakt TenneT gebruik van state-of-the-art technologie om de offshore windparken met elkaar te verbinden. In bijzonder gevoelige ecosystemen, zoals de Waddenzee, waar natuurbescherming hoge eisen stelt en ingrepen in de natuur worden vermeden, maakt TenneT gebruik van de zogenaamde Horizontale Directionele Boormethode (HDD). Het voordeel van deze methode: het sleufloos en ondergronds leggen van kabels en tegelijkertijd een uiterst milieuvriendelijke en zachte legtechniek, omdat grondwerken tot een minimum kunnen worden beperkt. Bovendien wordt de dijkveiligheid door deze procedure niet aangetast.

Concreet werkt dit als volgt: Met een speciaal apparaat wordt een ondergronds kanaal geboord, waarin een lege kabelbeschermingsbuis wordt gestoken. In deze kabelbeschermingsbuis kan dan later een voedingskabel worden gestoken. Met deze methode kunnen zelfs stromende wateren, wegen of rails worden overgestoken. De boorgaten zijn meer dan duizend meter lang en dankzij innovatieve techniek tot op de centimeter nauwkeurig regelbaar. De horizontale directionele boormethode wordt gebruikt in alle offshore netaansluitingen, bijvoorbeeld voor de landing van de netaansluitingen op het vasteland. 

Efficiënte kabelbundeling op Norderney

Het merendeel van de offshore netaansluitsystemen in de westelijke Noordzee loopt over het eiland Norderney. De belangrijkste reden om het eiland Norderney over te steken in plaats van de routes voor de netaansluitingen te passeren: de sterke stroming door eb en vloed. Deze hebben zo'n sterk effect op de zeebodem tussen de Oost-Friese eilanden dat het veilig leggen van kabels hier technisch onmogelijk is.

Voordat TenneT in 2006 de wettelijke opdracht kreeg om offshore windmolenparken op de Noordzee aan te sluiten op het elektriciteitsnet, hebben de beheerders van windmolenparken zelf mogelijke routes voor de netaansluitingen op zee gepland. Voor de destijds voor de Oost-Friese kust geplande windmolenparken op zee waren in totaal 14 afzonderlijke routes gepland, die alle over het eiland Norderney zouden zijn gegaan. Deze oplossing zou technisch niet haalbaar zijn geweest en zou massale ingrepen in natuur en milieu hebben gevergd.

Bij de overname van de taak door TenneT is besloten de geplande routes over het eiland Norderney te bundelen. Om te voorkomen dat elke route afzonderlijk over het eiland moet worden gereden, heeft TenneT daarom van de zomer 2007 tot en met het voorjaar van 2008 een anderhalve kilometer lange structuur van inlaatleidingen onder het eiland Norderney gerealiseerd. Deze structuur biedt plaats aan meerdere kabels uit verschillende netaansluitingsprojecten, die zonder tijdrovende aardingen in de lege leidingconstructie kunnen worden geïnstalleerd. Het grote voordeel van deze procedure: Met uitzondering van de grondwerken voor de horizontale boorgaten om het strand, de beschermende duinen en de dijk op Norderney en op het land in Hilgenriedersiel te ondergraven, was op Norderney geen graven meer nodig. De kabel voor de aansluiting van de alfaventus werd eind mei 2008 voor het eerst met succes toegepast. Ook de kabels van de netaansluitingsprojecten BorWin1, BorWin2, DolWin1 en DolWin2 lopen vanaf See Land via het eiland Norderney door en zijn gebundeld in de lege leidingstructuur. Door het grote aantal kabels is de capaciteit van de lege leiding nu echter uitgeput.

Horizontale boringen voor toekomstige offshore netwerkaansluitingsprojecten

Ook de uitbreiding van offshore-windenergie op de Noordzee zal in de toekomst worden gestimuleerd. Dit zal gepaard gaan met de aanleg van offshore-netwerkverbindingen, waarvan sommige om geografische en technische redenen via Norderney zullen lopen. Op Norderney bij Grohdepolder en in de oase zijn tot op heden horizontale boringen uitgevoerd. In het gebied daartussen werden de kabels gebundeld in de lege leidingstructuur. Omdat de capaciteit van deze lege leiding nu echter is uitgeput en TenneT kostbare werkzaamheden voor een andere lege leiding in het nationale park wil vermijden, boort TenneT vanuit het centrum van Norderney in zuidelijke en noordelijke richting horizontale putten voor toekomstige offshore netaansluitingen. De toegangspunten voor de meer dan 1000 meter lange boorgaten bevinden zich bij de vuurtoren. Deze werkzaamheden zijn alleen toegestaan binnen een smalle bouwperiode van half juli tot eind september.

Medio juli 2017 begon de bouwperiode voor de Horiziontal boring op Norderney. We zijn begonnen met twee waterputten in het zuiden. In de zomer van 2018 zal dan geboord worden naar het noorden en in 2020 zal er waarschijnlijk geboord worden naar een verdere aansluiting op het offshore netwerk op deze locatie.