Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Converter

"Contactdozen" op zee en aan land

Converterstations op zee en op het land zijn het hart van een offshore netverbinding: Zij zorgen ervoor dat de op zee opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet kan worden toegevoerd. Converters hebben de taak om de spanning aan te passen en de stroom om te zetten van drie-fasige naar gelijkstroom of van gelijkstroom terug naar drie-fasige stroom. Hiervoor zijn twee convertorstations nodig: één op zee en één aan land.

De op zee opgewekte elektriciteit wordt eerst opgevangen in het eigen transformatorstation van het windmolenpark en via een driefasige stroomkabel met een spanning van 155 kilovolt (kV) naar het convertorplatform op zee geleid. Binnenin de omvormer verhogen spanningstransformatoren de bedrijfsspanning van de omvormer met 320 kV. De draaistroom wordt vervolgens in gelijkstroom omgezet en afgevlakt. Dit vereenvoudigt de besturing van het DC-systeem. Dit is belangrijk voor de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening, omdat de op zee opgewekte windenergie een volatiele energiebron is. Dit betekent dat het zowel onderhevig is aan weersinvloeden als aan seizoensinvloeden en dagelijkse fluctuaties en dus niet gelijkmatig wordt geproduceerd, maar fluctueert, bijvoorbeeld afhankelijk van de windomstandigheden. Hierdoor bevat de volatiel opgewekte windenergie vaak zogenaamde trillingen. Deze zijn verontrustend in het Europese net, waar een "vloeiende" frequentie van 50 Hertz nodig is.

Vanuit het gelijkstroomgebied van het platform gaan twee gelijkstroomkabels (een positieve en een negatieve pool) naar beneden de zeebodem in en vandaar naar het vasteland naar het zogenaamde aanlandingspunt. Dit punt markeert de overgang van zee naar land. Van hieruit wordt de elektriciteit via een ondergrondse kabel naar het walomvormerstation getransporteerd, weer omgezet in driefasenstroom en omgezet in de juiste spanning. In het transformatorstation wordt de windenergie vervolgens in het transportnet van TenneT geïnjecteerd.

Converterplatforms worden geïnstalleerd op waterdieptes van 27 tot 40 meter en projecteren tussen 40 en 60 meter uit het water. Dit betekent dat het deel van het platform boven water ongeveer twee keer zo hoog is als de Brandenburger Tor. De stations bevinden zich meestal op meer dan 100 kilometer van het vasteland en zijn dus niet zichtbaar vanaf het vasteland.