Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Over offshore projecten Duitsland

TenneT investeert fors in Duitsland om windparken op de Noordzee aan te sluiten op het Duitse hoogspanningsnet.

Energiewende

TenneT draagt bij aan het vóór 2020 op het net aansluiten van de door de Duitse regering geplande windinstallaties op zee met een totale capaciteit van 6,5 gigawatt (GW).

Als eerste grensoverschrijdende netbeheerder in Europa zorgt TenneT dat systemen en markten onderling worden verbonden om de leveringszekerheid verder te waarborgen en om in het kader van een toekomstgerichte energievoorziening hernieuwbare energiebronnen op het net aan te sluiten. Een substantieel deel van de Energiewende heeft betrekking op offshore-windenergie. TenneT draagt bij aan het vóór 2020 op het net aansluiten van de door de Duitse regering geplande windinstallaties op zee met een totale capaciteit van 6,5 GW. Daarom wordt vaart gezet achter technologisch complexe projecten op het gebied van wisselstroom- en gelijkstroomtechnologie op de Noordzee die gepaard gaan met omvangrijke werkzaamheden aan land en op zee.

De tot nog toe gerealiseerde netaansluitingen kunnen nu al ruim 4 GW aan offshore-windenergie aan land brengen. Met de infrastructurele projecten op de Noordzee die reeds in aanleg of in voorbereiding zijn, zal TenneT in 2019 beschikken over een transportcapaciteit van meer dan 7 GW aan hernieuwbare energie.

Windenergie op zee in Duitsland

Op grond van wettelijke bepalingen is TenneT sinds december 2006 verplicht om de aansluiting van windparken op zee in haar transportnetgebied te realiseren en te beheren. Binnen de TenneT-groep is TenneT Offshore GmbH hiervoor verantwoordelijk. In opdracht van TenneT zorgt TenneT Offshore voor het ontwerp, de planning, de realisatie en het beheer van aansluitingen op zee tot aan het netaansluitpunt op land. De aansluiting op en het beheer van het onshore-net worden weer verzorgd door TenneT.

Overzicht offshore projecten Duitsland

Een overzicht van TenneT Offshore projecten in Duitsland:

Projecten Vermogen (MW) Inbedrijfstelling
in gebruik:
alpha ventus622009
BorWin14002010
BorWin28002015
DolWin18002015
HelWin15762015
HelWin26902015
Nordergründe1112017
Riffgat1132014
SylWin18642015
DolWin3**9002018
in opbouw/ instrueert:
BorWin39002019
DolWin69002023
Som 
Ʃ
     
8.032
zal worden gebouwd tot 2027
DolWin5, BorWin5, BorWin6*2.780
Som Ʃ10.812
*volgens het gebiedsontwikkelingsplan van het BSH
** Overdracht aan TenneT nog in behandeling

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer