Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onze Offshore-Projecten

Garanties voor een duurzame energievoorziening

TenneT bouwt sinds 2006 netaansluitingen voor windmolenparken op zee op de Noordzee. Het betreft onder meer BorWin1, de eerste gelijkstroomverbinding ter wereld tussen een offshore windpark en het elektriciteitsnet op het vasteland, dat sinds 2015 in bedrijf is. Naast de negen reeds voltooide netaansluitingen zal TenneT in 2019 nog drie offshore-netaansluitingen in gebruik nemen, zodat ruim 7 GW offshore-windenergie uit de Noordzee beschikbaar is. Tegen 2025 moeten nog vier andere netwerkaansluitingen tot stand zijn gebracht. TenneT zal dan in totaal ruim 10 GW aan transportcapaciteit beschikbaar stellen. Schone windenergie voor ongeveer 12,5 miljoen huishoudens in Duitsland. 

Meer infomatie

Bekijk de

Duitstalige pagina

voor gedetailleerde informatie over TenneT Offshore projecten

Lees meer