Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Offshore-projecten Duitsland

TenneT is de grootste investeerder in de energietransitie

Onze missie: Duurzame energievoorziening mogelijk maken

De Energy Turnaround is het grootste project voor de toekomst dat ooit in Duitsland heeft bestaan. In de toekomst willen we onze energievoorziening fundamenteel veranderen: van kernenergie en fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energieën. Hun aandeel zal naar verwachting stijgen van de huidige 32 procent naar 40 tot 45 procent in 2025 en 55 tot 60 procent in 2035. In 2050 zou het 80 procent moeten zijn. Offshore-windenergie, ver op zee opgewekt, is een essentiële bouwsteen voor de energievoorziening van de toekomst.

Om dit ambitieuze doel te bereiken, heeft de federale regering concrete doelen gesteld: Offshore-windturbines met een capaciteit van 6,5 gigawatt (GW) moeten tegen 2020 op het net zijn aangesloten. Tegen 2030 zou het zelfs 15 GW moeten zijn. In zuiver wiskundige termen komt dit overeen met het vermogen van 15 conventionele grote elektriciteitscentrales.

TenneT heeft al meer dan 80 procent van de doelstellingen van de federale overheid bereikt: De negen voltooide netaansluitingen in de Noordzee transporteren al meer dan 5 gigawatt hernieuwbare energie van zee naar land. In 2019 zal TenneT nog eens drie offshore-netwerkaansluitingen hebben gerealiseerd, waardoor er meer dan 7 GW offshore windenergie uit de Noordzee beschikbaar komt. TenneT is van plan om tegen 2025 nog eens vier netwerkaansluitingen in gebruik te nemen. Hierdoor zal de transmissiecapaciteit tegen die tijd zijn toegenomen tot meer dan 10 GW. Genoeg om ongeveer 12,5 miljoen huishoudens in Duitsland van duurzame energie te voorzien. In 2024 zal TenneT ongeveer 14 miljard euro hebben geïnvesteerd in het offshore netwerk, waarmee het de grootste investeerder is in de transformatie van energiesystemen.  

De wettelijke basis voor de uitbreiding van het offshore-netwerk in Duitsland

TenneT is sinds december 2006 wettelijk verplicht om alle offshore windparken in de Duitse Noordzee aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Als expert binnen de TenneT Group wordt deze taak uitgevoerd door TenneT Offshore. Naast planning en ontwerp is TenneT Offshore ook verantwoordelijk voor de aanleg en de daaropvolgende exploitatie van netaansluitingen op zee tot aan het punt op het land waar de energie aan het Duitse elektriciteitsnet wordt geleverd. 

Overzicht netaansluitingen Offshore

 

Project

Capaciteit
(MW)

Inbedrijfstelling

In bedrijf

alpha ventus

62

2009

BorWin1

400

2010

BorWin2

800

2015

BorWin3 900 2019

DolWin1

800

2015

DolWin2

916

2016

DolWin3 900 2018

HelWin1

576

2015

HelWin2

690

2015

Nordergründe 111 2017

Riffgat

113

2014

SylWin1

864

2015

Σ in bedrijf 7.132 MW

In de bouw

BorWin5 900 2025

DolWin6

900

2023

DolWin5 900 2024

Ʃ in de bouw

2.700 MW

Te bouwen door 2027

BorWin6 900 2027
Σ te bouwen door 2027 900 MW
Te bouwen door 2030
BalWin1 2.000 2029
BalWin2 2.000 2030
BalWin3 2.000 2030
Ʃ te bouwen door 2030 6.000 MW
Ʃ 16.562 MW


Status Juli 2019