Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Norderney crossing

Belangrijke tracés van transportverbindingen naar geplande offshore windparken zijn ter hoogte van Norderney gebundeld.

Feiten

Aansluiting

  • Kabels van apha ventus, BorWin1, BorWin2, DolWin1 en DolWin2 zijn hier op aangesloten.

Status

  • In gebruik sinds mei 2008

Over het project

Norderney crossing

Voordat de netbeheerders wettelijk verplicht werden om netaansluitingen voor offshore windparken te verzorgen, waren planners van de windparken al begonnen aan een eigen planning voor mogelijke tracés.
Daarbij kwam meteen het eiland Norderney naar voren als een verstandige optie. De voornaamste reden om tracés via dit eiland te laten lopen en niet tussen twee eilanden door, is dat zo het probleem van sterke getijdenstromen wordt omzeild. De geodynamische effecten daarvan zouden namelijk dermate sterk zijn, dat het onmogelijk is om op lange termijn een veilige ligging van de onderzeekabels te waarborgen. Bij het leggen van kabels via Norderney is het effect van getijdenstromen significant kleiner. In eerste instantie hadden de windparkbeheerders plannen opgesteld voor veertien aparte tracés. Die oplossing zou noch in technisch opzicht noch qua efficiëntie haalbaar zijn geweest.

Toen TenneT deze taak kreeg toebedeeld, werden de voornaamste tracés voor de reeds geplande offshore netaansluitingen gebundeld op Norderney. Tussen de zomer van 2007 en het voorjaar van 2008 is daarvoor een 1,5 km lang buiswerk aangelegd. Om de natuur te ontzien loopt dit zoveel mogelijk onder de bestaande tracés, zodat de kabel voor de aansluiting van het windpark alleen nog in het buiswerk hoeft te worden getrokken. Dat betekent dat op Norderney geen aanvullende grondwerken nodig waren, behalve de horizontale boringen onder het strand, de duinen en de dijk, en op het vasteland in Hilgenriedersiel.

Eind mei 2008 is de kabelverbinding van alpha ventus met succes getest. In de tussentijd zijn alle kabels van de projecten BorWin1, BorWin2, DolWin1 en DolWin2 in dit buiswerk getrokken.

Momenteel loopt er een regionale planningsprocedure voor nog meer gelijkstroomtracés via Norderney voor de aansluiting van toekomstige (nog niet gegunde of gespecificeerde) projecten.

Norderney crossing

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer