Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nordergründe

Derde netaansluiting voor wisselstroomtransport.

Facts

Aansluiting

  • 32 km en 111 MW
  • 4 km onshore kabel
  • 28 km offshore kabel

Aansluitpunt

  • Substation Inhausen (220 kV), Duitsland

Status

  • In gebruik name gepland 2016

Over het project

Nordergründe

Voor het project Nordergründe, gelegen binnen de twaalfmijlszone van Nedersaksen, realiseert TenneT de derde netaansluiting voor wisselstroomtransport vanaf offshore windparken. Het project omvat een 32 km lange 155 kV-verbinding met een capaciteit van 111 MW. Het netaansluitpunt is het hoogspanningsstation Inhausen (ten noorden van Wilhelmshaven), waar de op zee geproduceerde energie op het 220 kV-net wordt ingevoed. Het huidige station is daartoe uitgebreid. Doordat het station van het windpark slechts 28 km van de kust ligt en de geïnstalleerde capaciteit 111 MW bedraagt, is een wisselstroomaansluiting in zowel technisch als economisch opzicht de efficiëntste oplossing. De horizontale boringen onder de dijk bij het aanlandingspunt nabij Hooksiel zijn voltooid, de vier kilometer landkabel is gelegd en het werk aan het station in Inhausen is afgerond. Het leggen van de 28 km lange onderzeekabel en de ingebruikname zijn als gevolg van de gewijzigde planning voor het windpark nu gepland voor 2016.

Nordergründe

28 kilometer lange zeekabel, gepland voor 2016.

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer