Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Emden/Ost

Nieuw hoogspanningsstation met twee converterstations nabij Wykhoffweg.

Feiten

Substation

  • Substation met 3 converters
  • Voor BorWin3

Responsibility

  • Natuurbehoud onderdeel van de plannen
  • Compensatie door samenwerking met "Stiftung Ökowerk Emden"

Status

  • 11/2013 tot 07/2015 voorbereidende werkzaamheden
  • Geplande in gebruikname 2019

Over het project

TenneT is gestart met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation en drie converterstations ten oosten van de plaats Emden op een locatie tussen het Fehntjer Tief en Wykhoffweg Ost. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouwplaats, die in november 2013 zijn gestart, zijn inmiddels afgerond. De bouw van de gebouwen en installatie van de elektrische systemen die nodig zijn voor het netaansluitsysteem voor BorWin3 zijn begonnen.

Aansluiting op land

Gelijkstroom is de meest efficiënte optie voor lange afstanden en hoge transportcapaciteiten, en van beide is sprake bij de netaansluiting voor BorWin3, waarvoor een gelijkstroomverbinding van 900 MW wordt aangelegd. Het project BorWin3 is in april 2014 gegund.

Het bouwterrein in Emden/Ost beslaat circa 160.000 m². De doorgaande weg B210 doorkruist het noordwestelijke deel van het bouwterrein. Deze weg verbindt Emden met de snelweg A31 ten noorden van het bouwterrein, die ook wordt gebruikt als voornaamste aanvoerroute voor alle materialen. Daarnaast grenst de noordrand van het bouwterrein aan het Fehntjer Tief, een waterweg die door de recreatievaart wordt gebruikt. In het noordwestelijke deel is een tijdelijke brug voor het bouwterrein gebouwd. De bouwweg was in het voorjaar van 2014 gereed. Ten oosten van Emden is de bouwweg via een op- en afrit aangesloten op de B210 om de overlast door bouwverkeer voor omwonenden, met name inwoners van Emden/Borssum, zoveel mogelijk te beperken. Een toeristische fietsroute die langs de noord- en oostzijde van het bouwterrein loopt, kon worden behouden door deze deels te verleggen.

Lucht foto's

Aansluiting op zee

Om de van de offshore windparken afkomstige wisselstroom naar het vasteland te transporteren, installeert TenneT een offshore converterplatform dat de wisselstroom omzet in gelijkstroom. Van daar wordt de stroom via een HVDC-verbinding (HVDC = High Voltage Direct Current) bestaande uit onderzee- en landkabels naar het corresponderende converterstation aan land getransporteerd. Dat station zet de gelijkstroom weer om in wisselstroom, die vervolgens op het hoogspanningsnet wordt ingevoed.

Map

Emden/Ost project


Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer