Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

DolWin3

Netaansluiting voor windparken op zee met een capaciteit van 900 MW.

Feiten

Aansluiting

  • 160 km en 900 MW
  • 80 km onshore kabel
  • 80 km offshore kabel

Aansluitpunt

  • converterstation Dörpen West, Duitsland

Status

  • Geplande inbedrijfsname in 2018

Over het project

DolWin3

Het project DolWin3 realiseert een gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW voor windparken in het zuidwestelijke deel van de Duitse Noordzee. DolWin3 is het derde verbindingsproject in de DolWin-cluster. Een HVDC-transportlijn verbindt het offshore converterplatform DolWin gamma met het converterstation aan land in Dörpen/West. Het offshore converterstation wordt gebruikt om de van de windparken afkomstige wisselstroom om te zetten in gelijkstroom. De gelijkstroom wordt via onderzee- en landkabels naar het converterstation aan land gebracht, waar het weer in wisselstroom wordt omgezet. Dit is tevens het aansluitpunt op het Duitse transportnet. Naar verwachting is de verbinding in 2018 gereed.

Gallery

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer