Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

BorWin3

160 kilometer lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW.

Feiten

Aansluiting

  • 160 km en 900 MW
  • 30 km onshore kabel
  • 130 km offshore kabel

Aansluitpunt

  • converterstation Emden/Ost, Duitsland

Status

  • Ingebruikname 2019

Over het project

BorWin3

Voor het project BorWin3 legt TenneT in Noordzeecluster 8 een gelijkstroomverbinding aan met een capaciteit van 900 MW. Vanaf het offshore converterplatform BorWin gamma, waar de van zee afkomstige driefasenstroom wordt omgezet in gelijkstroom, wordt de gelijkstroom naar Hamswehrum gebracht via een circa 130 km lange onderzeekabel die ten westen langs Borkum loopt, en van daar naar Emden/Ost via een 30 km lange landkabel. Op de locatie in Emden/Ost bouwt TenneT een transformatorstation en een converterstation om de gelijkstroom weer om te zetten in driefasenstroom en op het net in te voeden.

De voorbereidende bouwwerkzaamheden voor deze stations in Emden/Ost zijn inmiddels voltooid. De feitelijke bouw begint in het najaar van 2015. De horizontale boringen onder de dijk in Hamswehrum zijn in de zomer van 2014 uitgevoerd en het leggen van de landkabels is in het voorjaar van 2015 gestart. Naar verwachting zal dit werk in het voorjaar van 2016 gereed zijn.

De ingebruikname staat gepland voor 2019.

BorWin3 project

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer