Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

BorWin2

Krachtige offshore netaansluiting voor 800 MW.

Feiten

Aansluiting

  • 200 km en 800 MW
  • 75 km onshore kabel
  • 125 km offshore kabel

Aansluitpunt

  • Diele, Duitsland

Status

  • In bedrijf sinds januari 2015

Over het project

BorWin2

Met het project BorWin2 heeft TenneT een 200 km lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW op het net aangesloten.

De windparken Veja Mate en Global Tech 1, die meer dan 100 kilometer uit de kust liggen, kunnen deze verbinding gebruiken om grote hoeveelheden windenergie op het net in te voeden.

Het tracé over land van Hilgenriedersiel naar Diele is circa 75 kilometer lang en loopt parallel aan de eerste route voor BorWin1.

In juli 2010 is TenneT gestart met de voorbereidende horizontale boringen op het eiland Norderney en op het vasteland in Hilgenriedersiel voor het HVDC-kabelsysteem (HVDC = High Voltage Direct Current). In 2011/2012 zijn de landkabels en de onderdoorgang onder de Eems gerealiseerd. In de zomer van 2012 is 125 km aan onderzeekabel gelegd. De onderzeekabels (wisselstroom) voor het aansluiten van het windpark Global Tech 1 op het converterplatform BorWin beta zijn in 2012 en 2013 gelegd. De bouw van het dit platform vond plaats in april 2014.

Op het onshore converterstation, in Diele, wordt de gelijkstroom vanaf zee omgezet in wisselstroom en vervolgens op het transportnet ingevoed.

BorWin2 is op 30 januari 2015 officieel in gebruik genomen.

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer