Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

BorWin1

De eerste gelijkstroomverbinding tussen een offshore windpark en het hoogspanningsnet.

Feiten

Connectie

  • 200 km en 400 MW
  • 75 km onshore kabel
  • 125 km offshore kabel

Aansluitpunt

  • Diele Duitsland

Status

  • Sinds 04/2010 in gebruik

Over het project

BorWin1

Het eerste met gelijkstroomtechnologie uitgevoerde project is de netaansluiting voor het windpark BARD Offshore 1. De projectnaam BorWin1 is afgeleid van de cluster windparken bij het eiland Borkum. TenneT heeft een offshore converterstation gebouwd om windenergie vanaf zee naar het vasteland te transporteren. De elektriciteit die het windpark opwekt, wordt daar omgezet in gelijkstroom (DC) en via een daarvoor geschikte hoogspanningskabel via de Noordzee en over land naar het dichtstbijzijnde netaansluitpunt gebracht – een converterstation bij de plaats Diele. Daar wordt de gelijkstroom weer omgezet in driefasenstroom en daarna op het net ingevoed.

Gelijkstroom heeft de voorkeur voor transport van elektrische energie onder hoogspanning over lange afstanden, zeker in het geval van grote offshore windparken.

Het tracé over land van Hilgenriedersiel naar Diele is circa 75 kilometer lang. In mei 2008 is gestart met de aanleg van de landkabelverbinding van Hilgenriedersiel naar het station in Diele. In de zomer van 2008 zijn op acht plaatsen horizontale boringen verricht onder de duinen en dijken van het eiland Norderney en nabij Hilgenriedersiel voor de buisconstructie van de eerste gelijkstroomkabel. Doordat de Waddenzee als nationaal park wettelijk beschermd is, is de kabel door het buissysteem getrokken en aangesloten op de landkabel. In 2009 zijn de resterende offshore delen van de 200 km lange verbinding aangelegd – naar het station Diele nabij Papenburg via Norderney.

Geschiedenis

Reeds in juni 2009 geeft TenneT het offshore converter platform BorWin alpha geïnstalleerd. De verbinding met het substation (offshore) van windpark BARD Offshore 1 volgde daarop.

Nadat TenneT ook de technische installatie had afgerond in het station Diele, werd er met testen gestart. In het convertorstation wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom en in het 380 kV-net op land ingevoed. De in totaal 200 kilometer lange verbinding was tot dan toe 's werelds langste verbinding die was gebouwd voor het aansluiten van een offshore windpark. Het bedrijf ABB werd gecontracteerd om de HVDC-verbinding met een capaciteit van 400 MW te bouwen. Met de voltooiing in september 2010 van dit eerste windenergie convertorstation van het windpark BARD Offshore 1, voedt BorWin1 energie in het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer