Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

alpha ventus

Eerste Duitse offshore netaansluiting

Feiten

Aansluiting

  • 66 km en 62 MW
  • 6 km onshore kabel
  • 60 km offshore kabel

Aansluitpunt

  • Hoogspanningsstation Hagermarsch (110 kV) Duitsland

Status

  • In bedrijf sinds 2009

Over het project

alpha ventus

Enkele offshore windparken nabij de Duitse kust worden op het net aangesloten via wisselstroomverbindingen met het dichtstbijzijnde netaansluitpunt. Alpha ventus was het eerste windpark dat door TenneT voor een dergelijke netaansluiting is gerealiseerd. Deze offshore proeftuin is een joint venture van E.ON, EWE en Vattenfall en ligt hemelsbreed op 45 km afstand van het Duitse waddeneiland Borkum.

Al in 2007 zijn voor de aansluiting van alpha ventus ondergrondse horizontale kanalen geboord onder de duinen en de wadplaten langs de kust van het eiland Norderney. In het voorjaar van 2008 was het 1,5 km lange buiswerk in de bodem van Norderney gereed. Tegelijkertijd was aan land het nieuwe station Hagermarsch gerealiseerd en aangesloten op alpha ventus.

Eind mei 2008 werden de kabels voor de aansluiting van alpha ventus door het lege leidingsysteem getrokken. In de zomer van 2008 zijn de zes kilometer aan landkabel en 60 kilometer aan onderzeekabel geïnstalleerd.

Kabels leggen in de Noordzee levert qua technologie en personeelsinzet grote uitdagingen op: kilometers aan kabels met een gewicht van meerdere tonnen moeten tot drie meter diep in de zeebodem worden gelegd en geïnstalleerd. Afhankelijk van de zeebodemgesteldheid worden daarvoor meerdere methoden gebruikt.

De onderzeekabels wegen 53 kilo per strekkende meter. Daar zijn speciale schepen voor nodig die de kabel, die vooraf op enorme draaitafels is gewonden, kunnen vervoeren en in zee kunnen neerlaten. Er zijn maar enkele van deze speciale schepen die duizenden tonnen aan kabel kunnen transporteren.

alpha ventus is in mei 2009 in gebruik genomen.


alpha ventus

110 kV connectie

Zie ook

Onshore projecten Duitsland

Onze onshore projecten in Duitsland.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer

Internationale verbindingen

Onze internationale verbindingen.

Lees meer