Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Programma 2030

Op de middellange termijn tot 2030 ziet TenneT goede mogelijkheden voor verdere uitbouw van de windenergiecapaciteit op de Nederlandse Noordzee.

Routekaart

Volgens de 'vervolgroutekaart  2030' gepubliceerd in 2018 moet er tussen 2024 en 2030 nog eens 7 Gigawatt aan windparken op zee bij komen. De windparken die in de komende jaren worden voorbereid komen in de windgebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver.

Met het oog op verdere kostenreductie en beperking van het ruimtebeslag, biedt deze nieuwe routekaart de kans om de ontsluiting van het noordelijk deel van Hollandse Kust (west) gecombineerd voor te bereiden met het huidige project Hollandse Kust (noord).

 

 

 

WindConnectoren in onderzoek

TenneT onderzoekt - in opdracht van de Minister van Economische Zaken & Klimaat -  de mogelijkheid om de netinfrastructuur voor het windgebied IJmuiden Ver efficiënter te benutten door deze te verbinden met het Verenigd Koninkrijk.
Hierbij wordt gekeken naar een verbinding van één van de platformen die onderdeel zijn van het Net op zee project IJmuiden Ver naar het Verenigd Koninkrijk via een gepland Brits windpark, maar ook naar een directe verbinding vanaf een IJmuiden Ver platform naar het Britse vasteland.
Meer informatie vind je op de website van Rijksoverheid.

Een WindConnector is een soort hybride-interconnector die net als een conventionele interconnector grensoverschrijdend elektriciteitstransport mogelijk maakt. Het verschil is echter dat die grensoverschrijdende functionaliteit wordt gecombineerd met de infrastructuur die windparken op zee verbindt met het landnet.